कागदावर

Submitted by कविता क्षीरसागर on 14 August, 2020 - 04:38

स्वप्न ओले कागदावर
फार ओझे कागदावर

उत्तरे झाली शिळी पण
प्रश्न ताजे कागदावर

बोलण्यावर ना भरोसा
भिस्त आहे कागदावर

संपले केव्हाच नाते
फक्त उरले कागदावर

एवढे सोपे न असते
व्यक्त होणे कागदावर

ही कृपा त्या इश्वराची
उमटते जे कागदावर

कविता क्षीरसागर

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान !!