पर्ण

Submitted by चंद्रमा on 28 July, 2020 - 16:09

खिन्नता पसरली अशी,
खिन्न मनावर!
जणू वादळ आले;
बहरलेल्या पानावर!!

फुटली होती नवीन,
टवटवीत पालवी!
पण या आक्राळकंदनाने;
संपूर्ण कायाच कालवी!!

जणू चैतन्याच्या अंकुराने,
घेतला होता जन्म!
पण या दैत्यरुपी वादळाने;
त्याचे आयुष्यच केले निम्न!!

अखेर प्रारंभाचा प्रारब्ध झाला.
आले नशिबी त्याच्या,
हे जीवघेणे मर्म!
गळून पडले धरणीवरती;
मुसमुसलेले ते पर्ण!!

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users