विठा‌ई मिठाई

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 10 July, 2020 - 07:33

विठाई मिठाई

विठाई विठाई अशी मिठाई
साख-याला गोडी तूझीच गं आई

या मिठाईचा असे श्रीहरी हलवाई
देई भरभरुनी हरेका हवी ती गोडाई
फुकटची लूट धन मागत नाही
गोकुळीचा चोर बालवयाचा ज्ञानाई

हरी नावाचा ब्रॅंड न मिळे बाजारात
लागे सहजची हाती, डोकावता अंतरात
चाखा अविरत, अखंड मिठाई नामाची
खा कितीही गोड नाही भिती मधूमेहाची

खावी कुठेही, कशीही भूक भागत नाही
मन तृप्त तृप्त दुजे काही लागत नाही

© दत्तात्रय साळुंके
10-07-2020

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users