माऊली

Submitted by पियुष जोशी on 10 May, 2020 - 01:36

जगण्याचे सोने करितो
असा परीसाचा स्पर्श आहे
माऊलीच्या कुशीत या
विश्वाचा हर्ष आहे

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आभार

तू स्वयंप्रकाशित मी परावर्ती
आभार मानतो त्या धरणिमातेचे
जि दाखवते चंद्रकला

तू परिस मी लोह
आभार मानतो त्या स्पर्शाचे
जो घडवितो कनकाला

तू ज्ञानी मी अज्ञानी
आभार मानतो त्या मातेचे
जि घडवितो जीवनाला

राजेंद्र देवी