उन्हाळा तुम्हाला जरा वाटून देऊ का...???

Submitted by tushar kokje on 23 October, 2019 - 05:05

उन्हाळा तुम्हाला जरा वाटून देऊ का
पाऊसाचा प्रत्येक थेंब मी घेऊन जाऊ का...???
भरून येणाऱ्या आभाळाला मात्र
माझ्या कडे मी घेऊन जाऊ का...???
उन्हाळा तुम्हला जरा वाटून देऊ का...???

आमच्याकडे पाऊसच पडत नाहीये
कोरड्या जमिनीची ढेकळ तुम्हला देऊ का...???
आमच्या कोरडवाहू जमीसाठी मात्र
मी हा पाऊस घेऊन जाऊ का...???
उन्हाळा तुम्हाला जरा वाटून देऊ का...???

आमच्या लोकांच्या डोळ्यात येणारे अश्रू
मी तुम्हाला देऊन जाऊ का...???
म्हणजे कळेल तुम्हाला आमची परिस्थितीती
म्हणूनतरी हा पडणारा पाऊस मी घेऊन जाऊ का...???
उन्हाळा तुम्हाला जरा वाटून देऊ का...???

आलंच कधी आभाळ आमच्याकडे तर
ते तुम्हाला पाठवून देऊ का...???
हिरवी झाली आमची शेत तर
तुम्हाला धान्य देऊन जाऊ का...???
उन्हाळा तुम्हाला जरा वाटून देऊ का...???

पिण्याचं पाणी आलं वर्षभराचं आमच्याकडे
तर फार फार पुण्य देऊन जाऊ का...???
कोरड्या पडलेल्या आमच्या डोळ्यात तेंव्हा
आनंदाचे अश्रू पाहायला तुम्हाला बोलवू का...???
उन्हाळा तुम्हाला जरा वाटून देऊ का...???
- ©तुषार कोकजे, पुणे.

प्रांत/गाव: 
Group content visibility: 
Use group defaults