साकव

Submitted by मन्या ऽ on 2 September, 2019 - 16:47

साकव

स्वप्न माझे आज
मी उराशी घट्ट बांधले
सत्य आणि स्वप्नामध्ये
साकव बांधु लागले

सत्यात आहेत वेदना
स्वप्नात आहेत संवेदना
संवेदनांना जवळ करु पाहते
सत्य अन् स्वप्नांमध्ये
साकव बांधु लागले

स्वप्न आहेत पैलतिरी
भावनांच्या पुराने
साकव तुटू पाहतोय
तुटला जरी साकव
तरी नव्याने बांधेल मी

भुतकाळाला सोडुन मागे
पुढे जाऊ पाहते
भुतातले ते कंगोरे
पायी बेड्या अडकवते
त्या बेड्या तोडु पाहते

वर्तमान क्षणभर मनमुराद
जगु पाहते; भविष्याकडे
जाणारा साकव मजबुतीने
पुन्ह्यांदा बांधु पाहते

(Dipti Bhagat)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

साकव मजबुतीने बांधा
आम्हाला पण तुमज्या माघे यायजे आहे

सुंदर लहिली आहे कविता

सुरेख!