मनाचा बाजार

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 9 July, 2019 - 11:15

मनाचा सुमार
चालला बाजार
नच अंतपार
याला दत्ता ॥

हवेपणाला या
अंतर पडेना
स्वप्नांची सरेना
मोजदाद ॥

एक मिळताच
चिकटे दुजाला
मोहाच्या झाडाला
लाख फुले ॥

का रे तडफड
व्यर्थ धडपड
जरी डोईजड
उतरेना ॥

मोहात धावते
पापाला बुजते
अडते रडते
रात्रंदिन ॥

विक्रांत मनाला
वाहितो तुजला
स्वीकारा दयाळा
दत्तात्रेया॥

डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे

http://kavitesathikavita.blogspot.in

००००

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

thanks