ते प्रेम खरं होतं?

Submitted by अज्ञातवासी on 15 June, 2019 - 03:04

ते प्रेम खरं होतं,
पण जवळी तुला घेताना,
दिसायचा अविश्वास डोळ्यात!
तो अविश्वास खरा होता?

न सांगता समजायचं सगळं,
कुशीत मिळायचं सुख वेगळं,
जग होतं तुझ्या बाहुपाशात,
ते जग खरं होतं?

संवादात तुझ्याशी,
देह काळाचे नव्हते भान,
त्या संवादाचीच तहान,
ती तहान खरी होती?

नव्हतं जुनं, नव्हतं नवं,
होती त्याला वेगळीच चव,
पहिल वहील, सुखात न्हालेलं,
ते प्रेम खरं होतं?

खरं की खोटं माहीत नाही,
एक क्षण जाता जात नाही,
प्रत्येक क्षणात जीवघेणी कळ,
हृदयाला घोर, प्रेमाग्नीत जळ!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Chan

छानच!

अरे व्वा!
मस्तच लिहिलीये कविता .. पु.क.शु. Happy