मुक्ती

Submitted by राजेंद्र देवी on 6 June, 2019 - 22:53

मुक्ती

चंदनापरी झिजलो मी
सुगन्ध कधी दरवळला नाही
खूप वेडे वाकडे चाललो मी
परी, रस्ता कधी वळला नाही

ध्येय उचित होते,
पुण्य पण संचित होते,
प्रारब्धाला कळले नाही
वांछिल ते लाभले पण
वेगळे काहि मिळले नाही

सुख चोहोबाजूंनी धावून आले
दुःखाला वाट मिळाली नाही
मुक्ती साठी तळमळे आत्मा
परमात्मा अजुन भेटत नाही

राजेंद्र देवी

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुख
चोहोबाजुंनी
धावून आले
पण
दुखःला वाट
मिळाली
नाही>>> सुरेख!