दिगंबरी मन

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 5 June, 2019 - 09:24

दिगंबरी मन
ठेविले वाढून
मी पण काढून
बाईयांनो ॥

घडले भजन
नाही वा कीर्तन
दिला पेटवून
प्राण फक्त॥

जप तप नच
घडले यजन
व्याकूळ होवून
शब्द दिले ॥

जरी जगतोय
संसारी वाहून
अंतरी स्मरून
सदा तया ॥

काळवेळ काही
ठाव मला नाही
येता याद देई
गळा मिठी ॥

सखा गिरणारी
भरला अंतरी
जगणे उधारी
आता मला ॥

॥ गुरुदेव दत्त ॥
© डॉ..विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सखा गिरणारी
भरला अंतरी
जगणे उधारी
आता मला ॥>>> सुंदर!