जगण्याच्या वाटा

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 28 May, 2019 - 11:18

*****

जगण्याच्या वाटा
दाखव रे मला
धरून हाताला
दत्तात्रया ॥
विकाराचे काटे
कैसे मी टाळावे
तुजला भेटावे
कैशा रीती ॥
पापाचे उतार
कैसे करू पार
घेऊन आधार
दयाघना ॥
आणि येता चढ
प्राण मेटाकुटी
कुठे ती विश्रांती
घेऊ सांगा ॥
जयाचा तो संग
होय संतसंग
शांतीचे अभंग
भेटो मज ॥
विक्रांत ओढाळ
खुळा वाटसरू
नेई पैल पारू
मायबापा ॥
© डॉ..विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users