जुना मित्र - वास्तविकता

Submitted by कटप्पा on 27 May, 2019 - 12:51

फोनची रिंग वाजली, रियाने फोन उचलला पलीकडून हाय रिया शब्द ऐकले आणि रियाचे मन भूतकाळात गेले.अमित, कसे विसरू शकेन हा आवाज. कॉलेज ची सगळी वर्षे मित्र होता, त्याच्या डोळ्यातून कळायचे की त्याला मी किती आवडायचे ते.मलाही तो आवडायला लागला होता. दिसायला देखणा, हुशार आणि कमावलेले शरीर. कोणाला नाही आवडणार. दिवसच असे होते, कोणीच पुढाकार घेतला नाही. नंतर माझे लग्न झाले आणि संपर्कच तुटला.आज इतक्या दिवसांनी फोन?
हॅलो.. आहेस का.. या वाक्यांनी ती परत वर्तमान काळात आली.
हो अमित, आहे मी. आज इतक्या दिवसांनी, मी थोडी शॉक झाले आवाज ऐकून.
हो रिया, मी फिरतीच्या जॉब वर आहे, आज तुझ्या शहरात आहे, विचार केला तुझी हालचाल विचारावी आणि माफी देखील मागावी. कारण मी इतके दिवस संपर्क ठेवला नाही.
रिया उत्तरली- का अमित का? का संपर्क तोडल्यास तू?
अमित थोडासा उदास होत बोलू लागला. रिया तू मला खूप आवडायचीस कॉलेज मध्ये. पण कधीच बोलू नाही शकलो. आज इतक्या वर्षांनी समजले की ते प्रेम नव्हतेच, फक्त आकर्षण होते.
रिया हे ऐकून शांत झाली. म्हणाली - अमित तू माझ्या संसारात ढवळाढवळ करायला आला नाहीयस हे ऐकून चांगले वाटले.मला पण मन मोकळे करू दे, मला पण तू खूप आवडायचास. आणि मलादेखील जाणवले की ते फक्त आकर्षण होते. तू तेंव्हादेखील अबोल होतास आणि आजही आहेस. पण मी मात्र बोलणार आहे.
योगायोगाने माझा नवरा ऑफिस कामासाठी शहराबाहेर आहे. मी हॉटेल मध्ये रूम बुक करते, तुझी वाट बघेन मी तिथे.येशील ना रे...

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults

प्रिया अमित जोडीच्या अनेक बकवास कथा वाचून झाल्या आता रिया बद्दल नवीन कंगोरे असलेल्या कथा वाचायला आवडेल !

... आणि ते हॉटेल मध्ये भेटले. अमितला पाहून रिया म्हणाली किती बदलला आहेस रे. ढोल्या झालास. टक्कल पडले. अमित म्हणाला, "तेवढे होणारच गं. ते असो. पण तू मला विसरू नको. कुटुंबातील सर्वाना सांग कि इथून पुढे आमच्याच पक्षाला मत द्या. हेच सांगायचे होते बाकी काही नाही"

ती त्याला बोलली लॉज बुकिंग करते तू येशील ना? तो हो म्हणाला, परंतु काही कारणास्तव तिला यायला उशीर झाला तेव्हा तिने त्याला फोन करून सांगितले तू पुढे जा आणि लॉज बुकिंग करून ठेव,...
पुढील कथा आणि चर्चा खालच्या लिंकवर आहे
https://www.maayboli.com/node/67847

@ बोकलत Lol Lol Lol Lol Lol Lol Lol Lol Lol Lol Lol Lol

जब्बरदस्त तडका!