सूट - भाग 8

Submitted by चिन्नु on 5 February, 2019 - 05:32

सूट भाग 7-
https://www.maayboli.com/node/68950

'You got something in here for me!', छोट्या बिलीने तिलुच्या पर्सकडे निर्देश केला. त्याच्या चेहर्यावर खोडकर हसु होतं. तिलु खाली आली तशी तो स्विमिंग पूलाचा कठडा सोडून तिच्याकडे पळतच आला होता. त्याच्या बाबाने त्याला हाक मारली. तो वळून पाहत असताना तिलुने हळूच चाॅकलेट त्याच्या बाबाला त्याच्या नकळत दाखवलं. त्यांनी संमती दर्शविताच तिने चपळाईने चाॅकलेट बिलीच्या खिशात टाकले.
'No sir, it's here', असं म्हणून तिने बिलीला त्याच्या खिशातून चाॅकलेट काढून दिले. तसं बिलीने आ वासला. मोठ्या आनंदाने ते चाॅकलेट त्याच्या बाबाला दाखवून झालं.
'Hi, how are you?'
बिलीच्या बाबाने विचारलं. तसं तिलुने हसून मान डोलावली.
'You play piano very well'
'Thank you', तिलु म्हणाली.
'You should teach me sometime', असं बिल'च्या बाबाने म्हणताच बिल'च्या आईने पुस्तकातून डोकं वर काढलं.
'For God's sake Pete, the girl has boyfriend!'. हा इथंही सुरू झाला या अर्थाने ती जरा ओरडलीच.
'He is my husband', तिलुने लगेच सांगितले.
'There's Starbucks around here', बिलीचा बाबा सांगत होता.
'Pete?' बिल'च्या आईचा आवाज जास्तच धारदार झाला, तसं बिलीचा बाबाने इशारा कळून, हसत हसत यू टर्न मारला.
'You should try chai latte there', असं म्हणून तो परत चालायला लागला.
त्यांची ती नोकझोंक बघून तिलुला हसायला आलं. ती बाहेर येऊन Dennis च्या दिशेने चालू लागली.

'What would you have?'
अं.. उम्म करत तिलु मेनूकडे वर बघायला लागली.
'हे बघ, तुझं ठरवून झालं नसेल तर लायनीच्या बाहेर हो आधी', ऑर्डर घेणार्या 'कृष्णा'काकुने तिला दरडावले.
तिलु घाबरून बाजूला होणारच होती, पण तिला लुना आठवली. 'Nobody can make you feel inferior without your consent-हे तिचं वाक्य आठवलं आणि तिच्यामध्ये लुना संचारली! लुनासारखा निर्विकार चेहरा करून तिलुने कृष्णा'काकुकडे रोखून पाहिलं. 'Give me a minute', असं म्हणून तिने आपली ऑर्डर दिली.
'For here or to go?'
'To go', तिलुने कॅश काढून दिली.
त्यातील चुकून जास्त आलेलं 5 डाॅलर कृष्णा'काकुने तिला परत केली. 'नाव काय तुझं?', त्या मुलीनं परत दरडावले. तिच्या चेहर्यावर 'कुठून कुठून येतात लोकं',असे त्रासिक भाव होते. तिलुचं आपल्या वेंधळट स्वभावावर चरफडून झालं. चेहरा शक्य तितका शांत ठेवून ती त्या मुलीकडे पाहू लागली.
'तिलोत्तमा'
'क्काय?', काही चावल्यागत ती मुलगी ओरडली. शेजारच्या रांगेत ऑर्डर द्यायला उभी असलेली गोरी त्यांच्याकडे बघायला लागली. तिलुने आवंढा गिळत परत सांगितले.
'काय?', त्या मुलीनं परत कपाळावर आठ्या आणून विचारलं.
तिलुने परत एकदा लुनादेवीचा धावा केला!
'You heard me',तिलु शांतपणे डोळे तिच्यावर रोखून पाहिलं. यावर शेजारच्या गोरीच्या चेहर्यावर एक अस्फुट हास्य आल्याचं तिलुने टिपले.
'Is that all? Thank you. Please wait'. असं म्हणून त्या मुलीनं तिला टोकन दिलं.
तिलुच्या चेहर्यावर जिंकल्याचा आनंद मावत नव्हता. कधी एकदाचं तिचं पार्सल मिळेल आणि कधी जाऊन लुनाला हे सांगु असं झालं होतं तिला!
लवकरच ती परतीच्या मार्गाला लागली. पार्सल तिच्या सुपूर्त करताना देखील त्या कृष्णा'काकुने तिला अगम्य नावाने बोलावलं होतं. त्यातील पदार्थ पाहून तिने आपली ऑर्डर ओळखली होती. एकुणात झालेल्या सरशीमुळे तिलु जवळ जवळ उड्या मारतच चालली होती. तसा तिला शेजारून जाणारा freeway दिसला. दुपार असूनही वाहतूक भरून वाहत होती. तिला एक छोटासा रस्ता cross करून जायचे होते. पण तिलुला तिथं सुंदर रानफुले दिसल्याने ती तिथं रेंगाळली. निळ्या रंगाची इवली इवली फुले पाहून ती हरखून गेली. एक पाच मिनिटांनी एक गाडी तिच्या मागेच उभी असल्याचं तिच्या लक्षात आलं आणि ती भर्रकन मागं वळली. तर काय! तिच्या मागे तीन चार गाड्यांची line लागली होती. तिलु चक्क ramp वर उभी होती!
तिच्या समोरच्या कारवाल्याने तिला रस्त्यातून बाजूला व्हायची खूण केली. साॅरी म्हणत तिलु धापा टाकत होटलवर पोहोचली. गंमत म्हणजे तिच्यामागे गाड्यांची रिघ लागूनही एकाही कारवाल्याने हाॅर्न वाजवला नव्हता. सगळे शांतपणे ती रस्त्यातून बाजूला व्हायची वाट पहात होते!
रिसेप्शनपर्यंत गेल्यावर तिला हायसं वाटलं. तेवढ्यात तिला लुनाबरोबर येणारी housekeeping वाली मुलगी दिसली. तशी तिलु धावतच तिच्याकडे गेली.
'Where's Luna?', तिने आतूरतेने विचारले.
'Luna? She's gone', ती मुलगी साबणं trolley मध्ये ठेवत उत्तरली.
'Gone? Where?', तिलुने आश्चर्याने विचारलं.
'गेली ती. काढून टाकलं तिला कामावरून'. एवढे बोलून ती मुलगी जवळच्या रूममध्ये trolley घेऊन शिरली. तिलु त्या दिशेने हतबुद्ध होऊन बघत उभी राहिली.

सूट भाग 9-https://www.maayboli.com/node/69005

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वाचतेय Happy

कथा तिलूसारखीच फार रेंगाळत चाललीये, स्पीड वाढवा Happy

मस्त चालू आहे.

पण आता मी कंन्फ्युज आहे. आधी मला वाटलं होतं लुना प्रत्यक्षात नसून फक्त तिलूचा भास आहे. पण हाट्विस्ट पण छान आहे. फक्त थोडे मोठे भाग आणि लवकर येऊद्यात.