लक्ष्मीपूजन....एक नवीन विचार

Submitted by pritikulk0111 on 7 November, 2018 - 13:06

पैश्याचे योग्य नियोजन करणे हेच खरे लक्ष्मीपुजन.....

घरातील लक्ष्मीचा (आई, धर्मपत्नी, मुली, बहीण व मैत्रीण) योग्य सन्मान करणे हेच खरे लक्ष्मीपुजन....

आंथरून पाहून पाय पसरणे हेच खरे लक्ष्मीपुजन.....

ज्यानी आपल्या गरजेच्या वेळी आपल्याला आर्थिक मदत केली...त्यांचे आयुष्यभर आभारी राहणे हेच खरे लक्ष्मीपुजन....

वडिलोपार्जित संपत्तीचे जतन व संवर्धन करून पुढच्या पिढीला सुपुर्द करणे हेच खरे लक्ष्मीपुजन.....

आपल्या आपत्यांना चांगले आचार, विचार व संस्कार देणे हेच खरे लक्ष्मीपुजन...

शिक्षण, आरोग्य व समाजोपयोगी कार्याच्या आर्थिक बाबतीत हातभार लावणे म्हणजेच खरे लक्ष्मीपुजन....

या विचाराने जो आचरणकरी तयाचे घरी लक्ष्मी निवासकरी...

Group content visibility: 
Use group defaults

या विचाराने जो आचरणकरी तयाचे घरी लक्ष्मी निवासकरी... >> १००% पटलं.
सगळं कळत असतं आपल्याला पण वळत नाही.
छान लिहिले आहे तुम्ही.