चेन्नई विरुद्ध मुंबई शिक्षण

Submitted by सर्वदा_ on 4 September, 2018 - 06:15

चेन्नई ला राहायला जायची शक्यता आहे.. सध्या मी ऐरोली मध्ये राहाते.. मुलगी युरो स्कुल मध्ये आहे.. चेन्नई कस आहे? मराठी प्रांत सोडून जायला नको वाटत आहे.
शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून कस आहे??..
इथे युरो तर मला खूप छान वाटत ..
फॊरेन भाषा पण आहेत ..
चेन्नई विरुद्ध मुंबई शिक्षण .. तिचाच विचार आहे फक्त
बाकी आम्ही नवरा बायको ओके आहोत दोन्ही साठी..
पण मुळीच इथे छान चाललं असताना नको वाटत आहे जायला ..
Sad काय करू ?

लाईफ स्टाईल बेटर होईल इथे मुंबई मध्ये ट्रॅव्हल मधेच लाईफ जात आहे..

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

दिल्ली पाहिली नसेल तर नक्की पहा. असं जिवंत शहर नाही. >>
दिल्ली खरच भव्य दिव्य आहे.. प्रदूषण खूप आहे पण तो वरचा हरियाणाचा धुराळा खाली येतो.. नाहीतर दिल्लीत हिरवळपण खूप आहे.. मेट्रोचे जाळेपण मस्त आहे...

Pages