चष्मा

Submitted by Asu on 16 August, 2018 - 07:29

चष्मा

चष्मा तुमचा जुनाट झाला
चष्म्याचा अता नंबर बदला

स्पष्ट ना दिसे काही अचूक
सारे काही अंधुक अंधुक

नंबर कायम रहात नसतो
काळासवे बदलत असतो

ऋतु मागुनि ऋतु बदलती
पिढ्या मागुनि पिढ्या सरती

जुने नको ते, टाकून द्यावे
नवे हवे ते, बदलून घ्यावे

जुन्यानव्याचा संगम नवा
आयुष्यात समतोल हवा

नव्या पिढीला घेऊ संगे
अवघे नाचूया एका रंगे

जेवण घरचे जरी रोज हवे
पिझ्झा बर्गरही विष नव्हे

निसर्ग वळतो, काळ ढळतो
आपण का जुन्या घुटमळतो

विनंती करतो तुम्हा सकला
चष्म्याचा अता नंबर बदला

- प्रा.अरुण सु.पाटील (असु)
(16.08.2018)
© सर्व हक्क स्वाधीन
https://www.facebook.com/AsuChyaKavita

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults