आगमन - शतशब्दकथा

Submitted by द्वादशांगुला on 15 June, 2018 - 13:11

तिला दरवेळी त्याचं आगमन नको वाटायचं. खरंतर तो बापासारखाच तिच्या जगण्याच्या गरजा पुरवायचा. पण पितृमन वरवर कठोरच असतं ना! जगाला सुखवायचा तो येण्याने. जगाला वाटत असेल तो कंटाळ्यावर फुंकर मारून चैतन्य वाढवणारा! तसा वागायचाच तो! तो नसल्यावर लोक कासावीस व्हायचे. कृष्णाच्या बासरीसारखा होता तो लोकांसाठी. पण तिच्यासाठी? तिला धाकात ठेवायचा लबाड प्रयत्न करायचा तो. त्याला वाटत असेल, तो खेळकरपणे मुलीसारख्या असलेल्या तिला रमवतोय; पण तिला कठोरतेचं पाणी चढलेलं बापाचं प्रेम समजायचं नाही. तो न येण्याची ती मनोमन प्रार्थना करायची. पण आजही आला तो नेहमीप्रमाणे.

"च्चच्च! काय हा वारा!" असं उद्गारत त्या छोट्याशा देवळातील पुजार्‍यांनी देवापुढील दिव्याच्या थरथरणार्‍या ज्योतीभोवती हात धरले.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

माझा शतशब्दकथा लिहिण्याचा पहिलाच प्रयत्न! कशी वाटली ते नक्की सांगा! Happy

- द्वादशांगुला
जुई नाईक.

Group content visibility: 
Use group defaults

छान

छान आहे !
पण जुईले १०२ शब्द आहेत ! Lol

धन्यवाद अक्षयदादा, अधांतरीजी,पाफाजी, कोमलजी, शालीजी, प्रणिताजी, आनंददादा , मेघाताई, पद्मसर, सायुरीताई, आदिसिद्धी, आसाजी! Happy

आपल्या सर्वांचे खूप धन्यवाद! Happy

पण जुईले १०२ शब्द आहेत ! >>>> परफेक्ट 100 लागतात का? कच्च्या आराखड्यात तर 120 झालेले. इथवर कमी केले. बरं बघते काहीतरी! Happy

पण आजही आला तो नेहमीप्रमाणे
>>
पण तो नेहमीप्रमाणे परतला.

देवळाआधीचा छोट्याशा शब्द काढ.

झाले १००
हाकानाका Happy

पाफाजी, आपण सुचवल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद! Happy पण मी आधीच हे बदल केले. -

1) दुसर्या ओळीतल्या 'पित्याचं मन' ऐवजी 'पितृमन' केलंय.

2)सहाव्या ओळीतल्या 'कृष्णाच्या बासरीसारखा' च्या आधीचा 'अगदी' काढलाय.

धन्यवाद! Happy

जमलेय कथा.
जुई तुझं आडनाव नाईक आहे? Uhoh

Pages