विडंबन: तो तिला सोडणार नाही

Submitted by राव पाटील on 4 May, 2018 - 10:34

तो तिला सोडणार नाही
तीसुद्धा काढणार नाही

तो फेसाळती बिअर आहे
बर्फ त्यात पडणार नाही

साफ करते हेच चुकते
हुळहुळते, सुधरणार नाही

लागली जहाल तहान
पिल्याबगर जमणार नाही

तो जमवतो जाणते ती,
उगा नाटकं करणार नाही

ही वेगळी आग आहे,
(पुन्हा)पिल्याबगर जमणार नाही

आज हवे तळलेले पापलेट
शेंगदाणे खाणार नाही

फुकट किती पितोस मेल्या,
आज पाजणार नाही

वासना ही सोडवेना
(तरी)आज मी काढणार नाही

प्रेरणा: https://www.maayboli.com/node/65924
राव पाटील.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults