स्ट्रेस बस्टर- लिहीते व्हा.

Submitted by पाथफाईंडर on 9 March, 2018 - 21:39

दैनंदिन जीवनात (नेहमीचे +आभासी )वावरताना अनेकदा एखादा प्रसंग अथवा एखादी व्यक्ती आपल्याला त्रासदायक ठरते. होणारा त्रास / त्रागा त्याठिकाणी व्यक्त होऊ शकत नाही. ती घुसमट व्यक्त होण्यासाठी हे वाहते पान.

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

लिहिणे हे स्ट्रेसबस्टर आहे.
पण ते पब्लिकली प्रकाशित करणे स्ट्रेसबस्टर असेलच असे नाही.
कारण मग त्यावर प्रतिक्रिया येतात. त्यांना कसे सामोरे जायचे, कसे हॅन्डल करायचे याची तुम्हाला आयड्या नसेल तर ईथे लिहून आपले स्ट्रेस वाढवूही शकता.
त्यामुळे बघा जरा विचार करून ईथे लिहा. हि चेतावणी समजा ....

आनंद कल्पना आहे. Happy तसेही इथे मदत करा "कोणाशी तरी बोलायचय" असे अनेक धागे निघतात. पण ते वाहते नसतात अन ट्रेल रहातो लिहीणारे हातचे राखून लिहीतात म्हणून ही सोय.

@च्रप्स वर आनंद ने दिलेली शक्यता विचारात घेता (आयडी उडायची) एवढा टोकाचा प्रतिसाद देऊ नये.