आत्ता कुठे कैदी रमाया लागला होता

Submitted by भालचंद्र on 8 February, 2018 - 04:31

जो ताठ मानेने जगाशी वागला होता
तो वृद्ध कमरेतून आता वाकला होता

मी नाईलाजाने उभ्या केल्यात या भिंती
तू एवढा मजबूत पाया बांधला होता

आत्ताच का केलीस तू सुटका तुरुंगातुन !
आत्ता कुठे कैदी रमाया लागला होता

मी ओढली चादर तरी तो हालला नाही
तो पांघरूनी सोंग तेव्हां झोपला होता

रस्ते तुझे, गल्ल्या तुझ्या, शहरे तुझी सारी
तू कोणत्या कारागृहातुन हरवला होता ?

-भालचंद्र

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults