'चले जाव' - गांधीजींची तीन भाषणे

Posted
3 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
3 वर्ष ago

***

19 Augst 2017 PDF-page-004.jpg19 Augst 2017 PDF-page-005.jpg19 Augst 2017 PDF-page-006.jpg

***

19 Augst 2017 PDF-page-010.jpg19 Augst 2017 PDF-page-011.jpg19 Augst 2017 PDF-page-012.jpg19 Augst 2017 PDF-page-013.jpg

***

19 Augst 2017 PDF-page-024.jpg19 Augst 2017 PDF-page-025.jpg19 Augst 2017 PDF-page-026.jpg19 Augst 2017 PDF-page-027.jpg

***

19 Augst 2017 PDF-page-028.jpg19 Augst 2017 PDF-page-029.jpg19 Augst 2017 PDF-page-030.jpg19 Augst 2017 PDF-page-031.jpg19 Augst 2017 PDF-page-032.jpg19 Augst 2017 PDF-page-033.jpg19 Augst 2017 PDF-page-034.jpg19 Augst 2017 PDF-page-035.jpg19 Augst 2017 PDF-page-036.jpg19 Augst 2017 PDF-page-037.jpg

***

19 Augst 2017 PDF-page-038.jpg19 Augst 2017 PDF-page-039.jpg19 Augst 2017 PDF-page-040.jpg19 Augst 2017 PDF-page-041.jpg

***

'साधना'च्या 'चले जाव' विशेषांकातला मजकूर मायबोली.कॉमवर पुनर्मुद्रित करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल श्री. विनोद शिरसाठ यांचे व विशेष सहकार्याबद्दल श्री. संकल्प गुर्जर यांचे मनःपूर्वक आभार.

***
विषय: 
प्रकार: 

एक शंका,
येथे प्रकाशित करण्यासाठी योग्य ती परवानगी घेतल्याचा उल्लेख आहे,
माबोवर असे काही प्रकाशित करण्यासाठी, ही परवानगी माबोच्या अ‍ॅडमिन/वे.मा./अन्य कोणी यांना आधी दाखवावी लागते का ?
तसेच वर्तमानपत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक, इ. मधील लेख माबोवर असे प्रकाशित करण्यासाठी देखील परवानगीची आवश्यकता असते का ?