संत

Submitted by मकरन्द वळे on 13 December, 2017 - 03:58

ज्याचे ध्यानीमनी भगवंत
त्यालाच म्हणावे संत. ।।

उपकार करी निष्काम
भूतदयेत भेटतो राम
सुखदु:खाची न ज्याला खंत
त्यालाच म्हणावे संत ..

ना गुंततो मायाजाली
हा बोले तैसा चाली
नामाविण ना ज्याला उसंत
त्यालाच म्हणावे संत ..

परदु:खाने जो द्रवतो
जगकल्याणासाठी झटतो
दुरिताचा करि जो अंत
त्यालाच म्हणावे संत ..

श्रीहरीस वसवितो चित्ती
आत्मज्ञानाची त्या प्रचिती
भक्तीमार्ग चालतो अनंत
त्यालाच म्हणावे संत ..

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users