फास्टर फेणे - माझा बालपणीचा मित्र

Submitted by आशुचँप on 14 September, 2017 - 15:04

साधारणपणे ८०-९० च्या दशकातील मराठी मुलांना फास्टर फेणे माहीती नाही असे सहसा होणार नाही. अतिशय लोकप्रिय झालेला हा भा रा भागवत यांचा हा मानसपुत्र सिरीयलमधून आलेलाच पण आता चित्रपटातूनही सामोरा येत आहे. पण तुमच्या आमच्या डोळ्यासमोर आहे तोच पुस्तकातून रंगवलेला टॉक्क करणारा बनेश फेणे. या चित्रपटाच्या निमित्ताने माझ्या या काही आठवणी.

मला आठवते ती फाफेची आणि माझी ओळख काहीशी वेगळीच झाली होती. मी किती वर्षाचा होतो त्यावेळी लक्षात नाही पण माझे वाचन चांगले आहे पाहून बाबांनी मला फाफेचा आख्खा संच विकत आणलेला आणि ते पाहून माझे डोके फिरलेले.

माझे वाचन त्यावेळी म्हणजे चांदोबा, उडता घोडा, राजपुत्र तत्सम प्रकारातले. त्यामुळे ही कसली बोर पुस्तके आणली म्हणून मी पहिले पुस्तक उघडून लगेच बंद करून टाकले. आणि परत देऊन टाका असे सांगितले.

पण आमचे बाबा महा चतुर. त्यांनी मी दाद देत नाहीये म्हणल्यावर जेवणाच्या वेळी आईला ते पुस्तक वाचून दाखवायला सुरुवात केली. मी तरीही बधत नव्हतोच पण बन्या बाळ जन्मानंतरच हरवतं आणि सगळी गावातली लोक शोधाशोध सुरु करतात आणि तो झोळीवाला जाताना दिसतो या क्लिफहँगरवर त्यांनी वाचन थांबवले.

झाले, मी इकडे प्रचंड अवस्थ, पुढे काय झाले असेल. बाबांना विचारून झाले, आईला विचारून झाले पण दोघांनी दाद दिली नाही. आणि झक मारत मला ते पुस्तक त्यांच्याकडून हस्तगत करत वाचायला लागले.

आणि त्या दिवसापासून बन्याशी जी काय गट्टी जमली ती अद्याप टिकून आहे. माझे बालपण समृद्ध करण्यात ज्या काही पुस्तकांचा हात आहे त्यात फाफेचा मोठा वाटा आहे. त्याच्यासारखे होण्यासाठी काय काय उपद्व्याप केलेत, सायकल चालवयाच्या नादात ढोपरे फोडून घेतलीत.

मुळात त्या पुस्तकातली एकूण एक पात्रे कमालीची खरी वाटतात. बन्या, त्याचा मित्र सुभाष, माली, इनामदारांचा पोरगा, मामा मामी सगळेच. आणि काय नाहीये या सिरीज मध्ये - प्रचंड साहसे आहेत, श्वास रोखून धरायला लावणारे प्रसंग आहेत. कित्येक वेळा असे झाले आहे की आता या परिस्थीतीत बन्या काय करणार याची धपापत्या छातीने रात्रीचा दिवस करून पुस्तके वाचून काढली आहेत.

कमी जास्त असे काही नाही पण व्यक्तिगत रित्या मला सगळ्यात भावलेले ते म्हणजे नेफा आघाडीवर फाफे गेला असतो. काय जबरा डिटेलींग आहे त्या पुस्तकात. डमडम एअरपोर्ट, चोरून विमानात शिरणे, पॅराशूटने उतरणे, एकेक जवान आणि अधिकारी, नंतर जखमी झाल्यावर ती नर्स, कमांडर साहेब, चिन्यांच्या तळावर बैलाचा धुमाकुळ. मला वाटत मी २० एक वर्षापूर्वी हे वाचले असेल आणि आजही लख्ख आठवत आहे.

त्यानंतर मग चिंकू चिंपाझीवाली सिरीज, प्रतापगडावरचा भूकंप, पुण्याचा पूर, काश्मिरच्या करामती, सगळेच एकसे बढकर एक. आणि याच भारावलेपणातून भारा भागवतांचे घर शोधून त्यांना भेटायला गेलेलो.

त्यांनी इतक्या प्रेमाने स्वागत केले, खायला दिले, त्यावेळी दिवाळी होती बहुदा, दाराभोवती सुंदर सुबक रांगोळी काढलेली आणि मी जेव्हा त्यांना विचारलं की मला प्रत्यक्षात बनेशला भेटायचे आहे तेव्हा ते हसले आणि म्हणाले मलादेखील.

त्यांच्यासोबत एक फोटोही काढून घेतला होता, सापडला की डकवतो इथे.

मला आवडलेली सगळ्यात गोष्ट म्हणजे लहान मुलांसाठी असूनही बन्या कुठेही उपदेशाचे डोस पाजत नाही. तो त्याच्या कृतीतून दाखवतो की आदर्श वगैरे होण्यासाठी तुम्हाला फार काही वेगळे प्रयत्न करावे लागत नाहीत, ते बेसिकलीच असतात, ते फक्त जपावे लागतात. प्रतिस्पर्धी गटाने कितीही कट कारस्थाने केली तरी बन्या कधीच शॉर्टकट्स मारत नाही. तो नेहमीच त्याच्या कल्पक बुद्धीने आणि तुडतुड्या अंगाने धावत पळत संकटांवर मात करतो आणि इथेच त्याचे सारे यश सामावले आहे.

आणि आता मी माझा पोरगा थोडा मोठा होऊन वाचन करण्याइतका होण्याची वाट पाहतो आहे. तो वाचायला लागताच मी त्याला माझ्या या बालपणीच्या मित्राची ओळख करून देणार आहे आणि मला खात्री आहे फाफे त्याच्याही खांद्यावर हात टाकून म्हणेल

टॉक्क.

‘भा.रा. भागवत आणि लीलावती भागवत यांचे बालसाहित्यातील योगदान’ या विषयावर प्रबंध लिहून नीला धनंजय धडफळे यांनी पुणे विद्यापीठाची पीएच.डी. मिळवली आहे.

समग्र वाड्मय
क्र. नाव प्रकाशन प्रकाशन वर्ष (इ.स.) साहित्यप्रकार रचना मूळ लेखक
१८० अगडबंब मंडळाच्या गोष्टी उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे - - - -
१ अंतराळ प्रवासाचे पहिले पुस्तक - - - अनुवादित -
१६ एक चमत्कारिक रात्र - - - - -
३५ गढीचा मालक - - - - -
३७ गांजलेले जीव - - - अनुवादित -
४९ चिटोर्‍याचा प्रताप - - - स्वतंत्र -
६६ टिल्लू नावाचा विदूषक - - - रूपांतरित -
६९ ढब्बू राजाची गोष्ट - - - रूपांतरित -
१७९ ढोरगावचा चोर उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे - - - -
७३ तोंड मिटा मुंछासेन - - - रूपांतरित -
१७७ पुत्र असावा ऐसा गुंडा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे - - - -
१०४ पुनश्च खजिन्याची भेट - - - अनुवादित -
१०५ पुनश्च भेट - - - स्वतंत्र -
१०६ पृथ्वी दुभंगली राजा प्रकाशन, मुंबई - - - -
१२० बलदंड बन्यान - - - अनुवादित -
१२२ बाजीराव राजा प्रकाशन, मुंबई - - पुनर्कथित -
१३० भारत पाक युद्ध मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई - - अनुवादित -
१३५ महाभारत - - - पुनःकथित -
१४९ वीर पांडव - - - स्वतंत्र -
१५० वैतागवनांतील वाफारे काँटिनेंटल प्रकाशन, मुंबई - कथासंग्रह स्वतंत्र -
१५६ शाळेतली भुताटकी मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई - - - -
१५८ छत्रपती शिवाजी अमर चित्र कथा - कॉमिक स्ट्रिप / चरित्र पुनःकथित -
१६० सफरचंद - - - अनुवादित -
१७८ शिकंदरचा बिलंदर कुत्रा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे - - - -
६० जॉर्ज वॉशिंग्टन ग. पां. परचुरे प्रकाशन १९३२ चरित्र अनुवादित -
९७ पबुताईच्या गोष्टी केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई १९४२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१६९ सोव्हिएटच्या समरकथा केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई १९४३ कथासंग्रह अनुवादित -
९६ पबुताईची फ कशी झाली? केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई १९४६ कादंबरी स्वतंत्र -
१३७ माझा विक्रम केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई १९४६ - स्वतंत्र -
१०० पाच भावांची गोष्ट ग. पां. परचुरे प्रकाशन १९५५ चरित्र अनुवादित -
१७० हरीण बालक उर्जा प्रकाशन, मुंबई १९५५ कादंबरी अनुवादित मार्जरी किनन रॉलिंग्स्
१२५ बेन फ्रँकलिन - अमेरिकेचा गुणी शास्त्रज्ञ मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९५६ कादंबरी अनुवादित -
१५९ सगळं सगळं ठीक होतं मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९५६ - अनुवादित -
१६१ समुद्र सैतान लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९५६ कादंबरी स्वतंत्र -
९५ न्यायाधीशाचे अंतरंग - १९५७ - अनुवादित -
११० फार फार सुंदर शहर आशय प्रकाशन, पुणे १९५८ कथासंग्रह अनुवादित -
१५७ शिंगी नाग विदर्भ प्रकाशन, अमरावती १९५८ कादंबरी स्वतंत्र -
७४ तोचि साधु ओळखावा महाराष्ट्र प्रकाशन १९५९ चरित्र - -
७७ त्यांसी म्हणे जो आपुले महाराष्ट्र प्रकाशन १९५९ - - -
८५ देव तेथेंचि जाणावा महाराष्ट्र प्रकाशन १९५९ कादंबरी - -
६१ ज्ञान आणि मनोरंजन: भाग पहिला मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९६० माहितीपर स्वतंत्र -
२ अंतराळात अग्निबाण मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९६१ कादंबरी अनुवादित -
१५ उमलती कळी नाग विदर्भ प्रकाशन, अमरावती १९६२ क्रमित कादंबरी अनुवादित लॉरा इंगल्स वाईल्डर
५५ जगाच्या कल्याणा मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९६२ कादंबरी अनुवादित -
१६५ तारस बलबाचे दोन सुपुत्र लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९६२ कादंबरी स्वतंत्र -
३३ खरा खजिना पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१४० मुक्काम शेंडेनक्षत्र लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९६४ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
१६८ सूर्यावर स्वारी लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९६४ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
९ आगे बढो फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
५७ जवानमर्द फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
६७ ट्रिंग-ट्रिंग-फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११३ फास्टर फेणेचा रणरंग उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११८ फुरसुंगीचा फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१२४ बालबहाद्दर फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१४६ वनस्पतींचा जादूगार मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९६५ कादंबरी अनुवादित -
१४ उडती छबकडी भारतीय ग्रंथ भवन १९६६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१२८ भटक बहाद्दर मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९६६ कादंबरी अनुवादित -
१४४ रॉबिन्सन आणि मंडळी रुची प्रकाशन, पुणे १९६६ कादंबरी स्वतंत्र -
९४ निळा मासा नाग विदर्भ प्रकाशन, अमरावती १९६८ - स्वतंत्र -
७६ त्यांनी पाहिलेला भारत नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली १९७० कादंबरी अनुवादित -
११ आपल्या आगगाड्यांची कहाणी नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली १९७१ कथासंग्रह अनुवादित -
३२ खजिन्याच्या बेटावर संजूराजू पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९७१ कादंबरी स्वतंत्र -
७२ तैमूरलंगाचा भाला मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७२ कादंबरी स्वतंत्र -
१२७ ब्रह्मदेशातला खजिना मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७२ कादंबरी स्वतंत्र -
१३३ भुताळी जहाज मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७२ कादंबरी स्वतंत्र -
१०८ पोस्टाच्या तिकिटांची नवलकहाणी नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली १९७३ कथासंग्रह अनुवादित -
२० ऑलिंपिक महोत्सव आणि खेळाडू नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली १९७५ कादंबरी अनुवादित -
६८ डाकूंची टोळी आणि बालवीर परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई १९७५ कादंबरी स्वतंत्र -
८२ दीपमाळेचे रहस्य मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७५ कादंबरी स्वतंत्र -
१२ आरसेनगरीत जाई कादंबरी नवीन प्रकाशन, पुणे १९७७ कादंबरी रूपांतरित लुईस कॅरल
५८ जाईची नवल कहाणी मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७७ कादंबरी रूपांतरित लुईस कॅरल
५६ जयदीपची जंगल यात्रा मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७९ कादंबरी स्वतंत्र -
४२ घड्याळाचे गुपित इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे १९८० कादंबरी स्वतंत्र -
१६७ सुधीरवाडी संजय प्रकाशन, पुणे १९८० कादंबरी स्वतंत्र -
३८ गालफाटूचा पराक्रम सोनसळे अॅन्ड कं., पुणे १९८२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
४१ गुलमर्गचे गूढ आणि फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कादंबरी स्वतंत्र -
८३ दुःख पर्वताएवढे ('ला मिझरेबल्स'चे भाषांतर) संजय प्रकाशन, पुणे १९८२ कादंबरी अनुवादित -
८९ नंदूचा यांत्रिक माणूस राजा प्रकाशन, मुंबई १९८२ कादंबरी स्वतंत्र -
१०९ प्रतापगडावर फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कादंबरी स्वतंत्र -
१११ फास्टर फेणे टोला हाणतो उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११२ फास्टर फेणे डिटेक्टिव्ह उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११४ फास्टर फेणेची एक्स्प्रेस कामगिरी उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११५ फास्टर फेणेची काश्मिरी करामत उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१२१ बाईलचोर सोनसळे अॅन्ड कं., पुणे १९८२ - - -
१३१ भारद्वाजाची भरारी सोनसळे अॅन्ड कं., पुणे १९८३ कथासंग्रह स्वतंत्र -
३ अक्काचे अजब इच्छासत्र इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे १९८४ कादंबरी स्वतंत्र -
३१ खजिन्याचे बेट ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नवी दिल्ली १९८४ कादंबरी अनुवादित -
३६ गप्प बसा मुंछासेन शकुल प्रकाशन, पुणे १९८४ कादंबरी रूपांतरित -
८० दर्याई डाकूंच्या गोष्टी इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे १९८४ कादंबरी स्वतंत्र -
१२६ बोला बोला मुंछासेन शकुल प्रकाशन, पुणे १९८४ कादंबरी रूपांतरित -
४४ चक्रीवादळात फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
४७ चिंकू चिंपांझी आणि फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कादंबरी स्वतंत्र -
४८ चिंकूचे चाळे आणि फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कादंबरी स्वतंत्र -
५४ जंगलपटात फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कादंबरी स्वतंत्र -
११६ फास्टर फेणेची डोंगरभेट उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११७ फास्टर फेणेच्या गळ्यात माळ उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
३४ गडावरचा खजिना उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
३९ गिरिशिखराचे गुपित राजा प्रकाशन, मुंबई १९८६ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
८६ धूमकेतूच्या शेपटावर राजा प्रकाशन, मुंबई १९८६ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
९८ पळवलेल्या पोराची गोष्ट ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नवी दिल्ली १९८६ कादंबरी स्वतंत्र -
१७१ हर्क्युलीस ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, नवी दिल्ली १९८६ कादंबरी अनुवादित -
९२ नागफणी खजिना उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८७ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१३६ महेश उडाला भुर्रर्रsss ज्योस्त्ना प्रकाशन, मुंबई १९८८ कथासंग्रह स्वतंत्र -
६५ टिक टॉक फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८९ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१४८ विमानचोर विरुद्ध फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८९ कादंबरी स्वतंत्र -
१८ एका चिन्याचा जमालगोटा राजा प्रकाशन, मुंबई १९९० कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
१६४ साता समुद्राचा सुलतान राजा प्रकाशन, मुंबई १९९० कादंबरी स्वतंत्र -
१७३ हाजीबाबाच्या गोष्टी मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९९० कथासंग्रह अनुवादित -
१७४ हिंमतवान जासूद राजा प्रकाशन, मुंबई १९९० कादंबरी स्वतंत्र -
६ अद्भुत व्यक्तीच्या शोधात धाडसी वीर राजा प्रकाशन, मुंबई १९९२ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
४५ चला उत्तर ध्रुवाकडे राजा प्रकाशन, मुंबई १९९२ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
८७ ध्रुवाने लावले वेड राजा प्रकाशन, मुंबई १९९२ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
९३ निर्जन बेटावर धाडसी वीर राजा प्रकाशन, मुंबई १९९२ कादंबरी अनुवादित -
११९ बर्फभूमीवरील बहाद्दर राजा प्रकाशन, मुंबई १९९२ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
४ अक्रुधान ते पिक्रुधान राजा प्रकाशन, मुंबई १९९४ कादंबरी स्वतंत्र -
७ अलकनंदा आणि जादूगार जिन राजा प्रकाशन, मुंबई १९९४ कादंबरी स्वतंत्र -
२३ काशाची काशीयात्रा राजा प्रकाशन, मुंबई १९९४ कादंबरी स्वतंत्र -
२९ क्रिकेटची खुमखुमी जिरली अद्वैत प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
४६ चाणक्य मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे १९९४ कथासंग्रह पुनःकथित -
५० छगन सांगू लागला कृष्णा प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
५१ छगनचे चऱ्हाट चालूच कृष्णा प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
५२ छोटी मोठी यंत्रे लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९४ कादंबरी अनुवादित -
७५ तोरणा कोणी जिंकला? राजा प्रकाशन, मुंबई १९९४ कादंबरी स्वतंत्र -
१०२ पिझारोचे थैमान पुरंदरे प्रकाशन, पुणे १९९४ कादंबरी अनुवादित -
१०३ पिस्तुल बॉम्बच्या कथा अद्वैत प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१७६ भटांच्या वाड्यातील भुतावळ पुरंदरे प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह - चार्ल्स डिकन्स
१२९ भाग्यशाली सिक्सर अद्वैत प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१३४ मडकोबा शब्दवेध प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह अनुवादित -
१४५ लाख मांजरी राजा प्रकाशन, मुंबई १९९४ कादंबरी स्वतंत्र -
१६३ सागरी चोरांवर पोरांची मात अद्वैत प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१८१ अक्काचे अजब इच्छासत्र उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९५ कादंबरी स्वतंत्र -
२४ किड्याने घातले कोडे परिमल प्रकाशन, औरंगाबाद १९९५ कादंबरी स्वतंत्र -
८४ दुर्मिळ तिकिटाची साहसयात्रा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९५ कादंबरी स्वतंत्र -
१३९ मुंबईला चक्कर उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९५ कादंबरी स्वतंत्र -
५ अदृश्य माणूस लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९६ कादंबरी अनुवादित एच्. जी. वेल्स
१३ इरावतीचा शोध मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
२१ कंपनी चालली सूर्याकडे राजा प्रकाशन, मुंबई १९९६ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
२२ काळा बाण लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
२५ किल्ल्यातील कारस्थान लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
२६ कॅप्टन किडचा खजिना उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
५३ जंगल बुकातील दंगल त्या दंगलीतील दोन पोरे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कादंबरी अनुवादित -
५९ जुनाट भावलीची भन्नाट कथा आणि इतर पाश्चात्य गोष्टी उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१७५ डाकू बनला डिटेक्टिव्ह आणि दुसर्‍याही काही मजेदार लोककथा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कथासंग्रह - मॉरीस लेब्लाँ
७१ तुटक्या कानाचे रहस्य सुरेश एजन्सी, पुणे १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
७८ थँक्यू, मिस्टर शार्क आणि दुसर्‍याही काही मजेदार लोककथा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
७९ दर्याई डाकू शार्की आणि दुसर्‍याही काही मजेदार लोककथा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
८१ दर्यादेशची राजकन्या शांताई प्रकाशन, पुणे १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
१३८ मायापूरचे रंगेल राक्षस: अर्थात् अतिशक्तिमान घंटासुर व चंडासुर आणि त्यांचे बहुढंगी तर्‍हेवाईक मित्रगण यांच्या अद्भुत साहसांची नवलकहाणी लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९६ कादंबरी रूपांतरित फ्रांस्वा रेबल
१४३ रॉबिनहूड आणि त्याचे रंगेल गडी इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे १९९६ कादंबरी अनुवादित -
१४७ विज्ञानवेडे शास्त्रज्ञ अनुबंध प्रकाशन, पुणे १९९६ कादंबरी अनुवादित -
१६२ साखर सोंड्या आणि दुसर्‍याही काही मजेदार लोककथा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
४३ चंद्रावर स्वारी लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९७ कादंबरी रूपांतरित ज्यूल व्हर्न
१०१ पाताळलोकची अद्भुत यात्रा राजा प्रकाशन, मुंबई १९९७ कादंबरी रूपांतरित ज्यूल व्हर्न
१२३ बादशाही जासूद राजा प्रकाशन, मुंबई १९९७ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
१७२ हवाई हुकूमशहा राजा प्रकाशन, मुंबई १९९७ कादंबरी अनुवादित -
१९ एकांड्या बेटावरचे थरारनाट्य राजा प्रकाशन, मुंबई १९९८ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
२७ कॅप्टन ग्रँट! तुम्ही कुठे आहात? राजा प्रकाशन, मुंबई १९९८ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
६२ ज्यूल व्हर्नची अद्भुत सृष्टी राजा प्रकाशन, मुंबई १९९८ कादंबरी अनुवादित -
६३ झपाटलेला प्रवासी राजा प्रकाशन, मुंबई १९९८ चरित्र अनुवादित ज्यूल व्हर्न
७० तीन बलून बहाद्दर उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९८ कादंबरी अनुवादित -
१०७ पोलादपूरचा रणराक्षस राजा प्रकाशन, मुंबई १९९८ कादंबरी अनुवादित -
८ असे लढले गांधीजी मधुराज पब्लिकेशन्स, मुंबई १९९९ कादंबरी पुनर्कथित -
९९ पशुमानवाचे बेट ज्ञानदा पब्लिकेशन्स प्रा. लि., पुणे २००० कादंबरी अनुवादित -
४० गुप्त खजिन्याचे बेट अतुल बुक एजन्सी २००३ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
३० खजिन्याचा शोध उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००४ कादंबरी स्वतंत्र -
१३२ भाराभर गवत उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००४ कथासंग्रह - -
१६६ सिंडरेलाची मुलगी मिंडरेला (सहा छानदार परिकथा) अनुबंध प्रकाशन, मुंबई २००४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
८८ नंदू करतो मोत्याची शिकार! राजा प्रकाशन, मुंबई २००६ कादंबरी स्वतंत्र -
९० नंदूच्या थापांचे ... गरगर फिरे विमान! राजा प्रकाशन, मुंबई २००६ कादंबरी स्वतंत्र -
९१ नंदूने रचले मनोरथ राजा प्रकाशन, मुंबई २००६ कादंबरी स्वतंत्र -
१० आनंदी आनंद गडे राजा प्रकाशन, मुंबई २००८ क्रमित कादंबरी अनुवादित लॉरा इंगल्स वाईल्डर
१७ एक होते सरोवर राजा प्रकाशन, मुंबई २००८ क्रमित कादंबरी अनुवादित लॉरा इंगल्स वाईल्डर
१४१ मूर्तीच्या शोधात मोना राजा प्रकाशन, मुंबई २००८ कादंबरी स्वतंत्र -
१४२ मोठ्या रानातले छोटे घर राजा प्रकाशन, मुंबई २००८ क्रमित कादंबरी अनुवादित लॉरा इंगल्स वाईल्डर
२८ कैद्याचा खजिना पुरंदरे प्रकाशन, पुणे २००९ कादंबरी अनुवादित -
६४ टिंग टिंग टिंगा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कादंबरी स्वतंत्र -
१५१ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग पहिला) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉयल
१५२ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग दुसरा) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉयल
१५३ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग तिसरा) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉयल
१५४ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग चौथा) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉयल
१५५ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग पाचवा) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉयल

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

<<२२ काळा बाण लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९६ कादंबरी स्वतंत्र ->>

आशुचँप, काळा बाण ही अनुवादित कादंबरी आहे असे वाटतेय. मी बालपणी भा. रां. ची ही गोष्ट पारायणे करून वाचली आहे.

मस्त लेख आणि फोटोसुद्धा. समहाउ फाफे माझ्यापर्यंत पोचला नाही. मासिकांत एकदोन कथा वाचल्या असतील, तेवढ्याच.गुलमर्गला घडलेली गोष्ट होती हे अजूनही लक्षात आहे. म्हणजे फाफेची जादू भलतीच परिणामकारक होती! भारांचं अन्य काही वाचल्याचंही आठवत नाही. कॅप्टन नेमो-पाणबुडीवाल्या कादंबरीचा अनुवाद त्यांनी केला असला, तर तो किशोरमध्ये वाचलाय. पुढे ज्युनियर कॉलेजात मूळ इंग्रजी पुस्तक स्थूलवाचनाला होतं.

फाफे आणि भारा, दोन्ही नावं ऐकून अर्थातच माहीत होती.

लीलावती भागवत लेखिका म्हणून माहीत होत्या, त्यापेक्षा जास्त आकाशवाणी (पुणे) वर निर्मात्या आणि सादरकर्त्या म्हणून. कारण माझ्या लहानपणी पुणे केंद्राचा गृहिणी कार्यक्रम मुंबईवाले बुधवारी सहक्षेपित करीत असत.

वरच्या अनुवादित पुस्तकांच्या यादीतले दोन अनुवाद मी इतर लेखकांचे वाचलेत.
१. हरीण बालक उर्जा प्रकाशन, मुंबई १९५५ कादंबरी अनुवादित मार्जरी किनन रॉलिंग्स् : राम पटवर्धनांनी केलेला अनुवाद - पाडस.
२. दुःख पर्वताएवढे ('ला मिझरेबल्स'चे भाषांतर) : साने गुरुजींनी केलेला अनुवाद : दु:खी. या कादंबरीवर सोहराब मोदींनी चित्रपटही काढलाय. (हे पुस्तक बालसाहित्यात का असेल?)

मस्त
लेख अपडेट केलेला दिसतोय.
यातला आशुचाम्प चष्मेवाला की दुसरा?

मस्त लिहीलं आहे. Happy
फाफेची काही पुस्तक लहानपणी वाचली होती , तेव्हा खूप आवडलेली.
एवढी मोठी लिस्ट आहे फाफे पुस्तकांची, मिळवायला हवीत Happy
सुमीत राघवन असलेली फाफे सिरीयल आठवली Happy

काल जाऊन ब्रम्हदेशाचा खजिना आणि विमानचोर आणि फाफे ही दोन पुस्तके घेऊन आलो. भुताळी जहाज पण हवे होते पण मिळाले नाही. मॅजेस्टिकमध्येही फाफेचा अख्खा संच नाहीये.

आता जोरदार डिमांड येईल असे चित्र वाटत आहे.

आता जोरदार डिमांड येईल असे चित्र वाटत आहे.>>++१

माझ्याकडे पूर्ण संच आहे. पण somehow शेवटच्या काही पुस्तकांमधे आधीच्या पुस्तकातली मजा नाहीये. माझी favorite पुस्तके म्हणजे पहिली सहा प्रसिद्ध झालेली ती, आणि मग नंतरची 'प्रतापगडावर फास्टर फेणे', 'चक्रीवादळात फास्टर फेणे' आणि 'फास्टर फेणेच्या गळ्यात माळ' Happy यातलं सर्वात आवडतं कोणतं ते सांगणं मुश्कील आहे Happy

ट्टॉक्क!
बन्याने शतक मारलं तर! Happy
नेफा आघाडीवरचा फाफे वाचताना लहानपणी मला वाटायचं खरंच असं मुलांना लढायला जाता येतं की काय! Proud

प्रतापगड वालां बेस्ट आहे.
त्यात हिटर हाटे वगैरे मित्राना पण ईकवल फुटेज आहे.
एकंदरच धडपडी, चलाख पण वेल इंटेनडिंग सगळी विद्या भुवन ची मुलं.

इतकं समृद्ध बालसाहित्य इतर कोणत्याही भारतीय भाषांमधे सापडणं कठिण वाटतं मला तरी. मराठी भाषेचा अभिमान अश्यावेळी खरचं उफाळून येतो. आणि माझ्या परभाषिक भारतीय मित्र-मैत्रीणींची कींव यायला लागते.

<इतकं समृद्ध बालसाहित्य इतर कोणत्याही भारतीय भाषांमधे सापडणं कठिण वाटतं मला तरी. मराठी भाषेचा अभिमान अश्यावेळी खरचं उफाळून येतो. आणि माझ्या परभाषिक भारतीय मित्र-मैत्रीणींची कींव यायला लागते.>

तमीळ, मलयाळम आणि बंगाली भाषांमधलं बालसाहित्य बघून मला मराठीत असं समृद्ध साहित्य नाही, याचं वाईट वाटतं.

आजोबांसोबत बन्या व सुभाषचा फोटो भारीच आलाय! लाइफटाईम ठेवा!!
फाफे हा आयकॉन होता त्या वयात. सुमीत राघवनची मालिकाही जमली होती.

माझ्याकडे फाफे व्यतिरिक्त ते १३६ नम्बरचं महेश उडाला भुर्रर्र नामक गोष्टींचं पुस्तक पण होतं. ते पण मस्त होतं. श्रीमंत लाडावलेला मुलगा महेश गरीब मुलांशी मैत्री करतो अशी टायटल स्टोरी अजून आठवते आहे. अजून एक लहान मुलीला पळवून नेतात (ती अर्थात सुखरूप घरी पोचते), एका गुजराती आजोबांची गोष्ट या अजून लक्षात आहेत.

पण somehow शेवटच्या काही पुस्तकांमधे आधीच्या पुस्तकातली मजा नाहीये. >> +१. कदाचित्कुठल्या वयात वाचतो ह्यावर असेल. मला पहिली सहा आत्ताशा परत वाचली तेंव्हा hmm फील झाले .

मलाही ब्रम्हदेशाचा खजिना भुर्कन संपलं तेव्हा असे वाटले की अरे अजून रंगत यायला पाहिजे होती.

त्या वयात ही असली साहसे करायची खुमखुमी येते आता शलाक सुर्वे पेक्षा त्याच्या वडीलांकडे जास्त लक्ष जाते.

I have read a lot of his books in childhood. Jayadeepchi Jungle Yaatra was my favorite book ever. I am looking to purchase it again for my kids. Any suggestion where I can buy it? (Sorry about english response, the marathi editor was not working properly.) I really really appreciate the help.

ते नाहीये पण बाकी सर्व फास्टर फेणे आणि बिपीन बुकलवार आहेत
https://www.amazon.in/s?k=B.+R.+Bhagwat&i=stripbooks&lo=list&page=6&qid=...
प्रकाशन माहीत असल्यास थेट संपर्क करून पुनःप्रकाशनाचे विचारता येईल.

भुताळी जहाज आणि ब्रम्हदेशातील खजिना तर फारच आवडीची!...... अगदी अगदी!माझ्याकडे भुताळी जहाज होते.नंतर कुठे गेली सर्व पुस्तके माहित नाही.फाफे वाचले पण आता आठवत नाही.बाबूराजाचा ग्रंथराज हे पुस्तक खूप आवडीचे होते.
भारा भागवतांसमोर गांघीजींवरती गाणे म्हटले होते,त्यावेळी ते भा.रा. म्हणून माहित नव्हते.हलक्याश्या निळसर चकचकीत डोळ्यांचा माणूस कोण म्हणून आईला विचारल्यावर " अग ते भा.रा. भागवत "अशी ओळख करून दिली होती.अरे बापरे इतके झकास लिहिणारे लेख़क परीक्षक म्हणून होते याचे दडपण आले होते.

आशुचँप, एवढी सर्व पुस्तकांची जंत्री दिलीत्,कौतुक आहे.

Pages