फास्टर फेणे - माझा बालपणीचा मित्र

Submitted by आशुचँप on 14 September, 2017 - 15:04

साधारणपणे ८०-९० च्या दशकातील मराठी मुलांना फास्टर फेणे माहीती नाही असे सहसा होणार नाही. अतिशय लोकप्रिय झालेला हा भा रा भागवत यांचा हा मानसपुत्र सिरीयलमधून आलेलाच पण आता चित्रपटातूनही सामोरा येत आहे. पण तुमच्या आमच्या डोळ्यासमोर आहे तोच पुस्तकातून रंगवलेला टॉक्क करणारा बनेश फेणे. या चित्रपटाच्या निमित्ताने माझ्या या काही आठवणी.

मला आठवते ती फाफेची आणि माझी ओळख काहीशी वेगळीच झाली होती. मी किती वर्षाचा होतो त्यावेळी लक्षात नाही पण माझे वाचन चांगले आहे पाहून बाबांनी मला फाफेचा आख्खा संच विकत आणलेला आणि ते पाहून माझे डोके फिरलेले.

माझे वाचन त्यावेळी म्हणजे चांदोबा, उडता घोडा, राजपुत्र तत्सम प्रकारातले. त्यामुळे ही कसली बोर पुस्तके आणली म्हणून मी पहिले पुस्तक उघडून लगेच बंद करून टाकले. आणि परत देऊन टाका असे सांगितले.

पण आमचे बाबा महा चतुर. त्यांनी मी दाद देत नाहीये म्हणल्यावर जेवणाच्या वेळी आईला ते पुस्तक वाचून दाखवायला सुरुवात केली. मी तरीही बधत नव्हतोच पण बन्या बाळ जन्मानंतरच हरवतं आणि सगळी गावातली लोक शोधाशोध सुरु करतात आणि तो झोळीवाला जाताना दिसतो या क्लिफहँगरवर त्यांनी वाचन थांबवले.

झाले, मी इकडे प्रचंड अवस्थ, पुढे काय झाले असेल. बाबांना विचारून झाले, आईला विचारून झाले पण दोघांनी दाद दिली नाही. आणि झक मारत मला ते पुस्तक त्यांच्याकडून हस्तगत करत वाचायला लागले.

आणि त्या दिवसापासून बन्याशी जी काय गट्टी जमली ती अद्याप टिकून आहे. माझे बालपण समृद्ध करण्यात ज्या काही पुस्तकांचा हात आहे त्यात फाफेचा मोठा वाटा आहे. त्याच्यासारखे होण्यासाठी काय काय उपद्व्याप केलेत, सायकल चालवयाच्या नादात ढोपरे फोडून घेतलीत.

मुळात त्या पुस्तकातली एकूण एक पात्रे कमालीची खरी वाटतात. बन्या, त्याचा मित्र सुभाष, माली, इनामदारांचा पोरगा, मामा मामी सगळेच. आणि काय नाहीये या सिरीज मध्ये - प्रचंड साहसे आहेत, श्वास रोखून धरायला लावणारे प्रसंग आहेत. कित्येक वेळा असे झाले आहे की आता या परिस्थीतीत बन्या काय करणार याची धपापत्या छातीने रात्रीचा दिवस करून पुस्तके वाचून काढली आहेत.

कमी जास्त असे काही नाही पण व्यक्तिगत रित्या मला सगळ्यात भावलेले ते म्हणजे नेफा आघाडीवर फाफे गेला असतो. काय जबरा डिटेलींग आहे त्या पुस्तकात. डमडम एअरपोर्ट, चोरून विमानात शिरणे, पॅराशूटने उतरणे, एकेक जवान आणि अधिकारी, नंतर जखमी झाल्यावर ती नर्स, कमांडर साहेब, चिन्यांच्या तळावर बैलाचा धुमाकुळ. मला वाटत मी २० एक वर्षापूर्वी हे वाचले असेल आणि आजही लख्ख आठवत आहे.

त्यानंतर मग चिंकू चिंपाझीवाली सिरीज, प्रतापगडावरचा भूकंप, पुण्याचा पूर, काश्मिरच्या करामती, सगळेच एकसे बढकर एक. आणि याच भारावलेपणातून भारा भागवतांचे घर शोधून त्यांना भेटायला गेलेलो.

त्यांनी इतक्या प्रेमाने स्वागत केले, खायला दिले, त्यावेळी दिवाळी होती बहुदा, दाराभोवती सुंदर सुबक रांगोळी काढलेली आणि मी जेव्हा त्यांना विचारलं की मला प्रत्यक्षात बनेशला भेटायचे आहे तेव्हा ते हसले आणि म्हणाले मलादेखील.

त्यांच्यासोबत एक फोटोही काढून घेतला होता, सापडला की डकवतो इथे.

मला आवडलेली सगळ्यात गोष्ट म्हणजे लहान मुलांसाठी असूनही बन्या कुठेही उपदेशाचे डोस पाजत नाही. तो त्याच्या कृतीतून दाखवतो की आदर्श वगैरे होण्यासाठी तुम्हाला फार काही वेगळे प्रयत्न करावे लागत नाहीत, ते बेसिकलीच असतात, ते फक्त जपावे लागतात. प्रतिस्पर्धी गटाने कितीही कट कारस्थाने केली तरी बन्या कधीच शॉर्टकट्स मारत नाही. तो नेहमीच त्याच्या कल्पक बुद्धीने आणि तुडतुड्या अंगाने धावत पळत संकटांवर मात करतो आणि इथेच त्याचे सारे यश सामावले आहे.

आणि आता मी माझा पोरगा थोडा मोठा होऊन वाचन करण्याइतका होण्याची वाट पाहतो आहे. तो वाचायला लागताच मी त्याला माझ्या या बालपणीच्या मित्राची ओळख करून देणार आहे आणि मला खात्री आहे फाफे त्याच्याही खांद्यावर हात टाकून म्हणेल

टॉक्क.

‘भा.रा. भागवत आणि लीलावती भागवत यांचे बालसाहित्यातील योगदान’ या विषयावर प्रबंध लिहून नीला धनंजय धडफळे यांनी पुणे विद्यापीठाची पीएच.डी. मिळवली आहे.

समग्र वाड्मय
क्र. नाव प्रकाशन प्रकाशन वर्ष (इ.स.) साहित्यप्रकार रचना मूळ लेखक
१८० अगडबंब मंडळाच्या गोष्टी उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे - - - -
१ अंतराळ प्रवासाचे पहिले पुस्तक - - - अनुवादित -
१६ एक चमत्कारिक रात्र - - - - -
३५ गढीचा मालक - - - - -
३७ गांजलेले जीव - - - अनुवादित -
४९ चिटोर्‍याचा प्रताप - - - स्वतंत्र -
६६ टिल्लू नावाचा विदूषक - - - रूपांतरित -
६९ ढब्बू राजाची गोष्ट - - - रूपांतरित -
१७९ ढोरगावचा चोर उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे - - - -
७३ तोंड मिटा मुंछासेन - - - रूपांतरित -
१७७ पुत्र असावा ऐसा गुंडा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे - - - -
१०४ पुनश्च खजिन्याची भेट - - - अनुवादित -
१०५ पुनश्च भेट - - - स्वतंत्र -
१०६ पृथ्वी दुभंगली राजा प्रकाशन, मुंबई - - - -
१२० बलदंड बन्यान - - - अनुवादित -
१२२ बाजीराव राजा प्रकाशन, मुंबई - - पुनर्कथित -
१३० भारत पाक युद्ध मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई - - अनुवादित -
१३५ महाभारत - - - पुनःकथित -
१४९ वीर पांडव - - - स्वतंत्र -
१५० वैतागवनांतील वाफारे काँटिनेंटल प्रकाशन, मुंबई - कथासंग्रह स्वतंत्र -
१५६ शाळेतली भुताटकी मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई - - - -
१५८ छत्रपती शिवाजी अमर चित्र कथा - कॉमिक स्ट्रिप / चरित्र पुनःकथित -
१६० सफरचंद - - - अनुवादित -
१७८ शिकंदरचा बिलंदर कुत्रा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे - - - -
६० जॉर्ज वॉशिंग्टन ग. पां. परचुरे प्रकाशन १९३२ चरित्र अनुवादित -
९७ पबुताईच्या गोष्टी केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई १९४२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१६९ सोव्हिएटच्या समरकथा केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई १९४३ कथासंग्रह अनुवादित -
९६ पबुताईची फ कशी झाली? केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई १९४६ कादंबरी स्वतंत्र -
१३७ माझा विक्रम केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई १९४६ - स्वतंत्र -
१०० पाच भावांची गोष्ट ग. पां. परचुरे प्रकाशन १९५५ चरित्र अनुवादित -
१७० हरीण बालक उर्जा प्रकाशन, मुंबई १९५५ कादंबरी अनुवादित मार्जरी किनन रॉलिंग्स्
१२५ बेन फ्रँकलिन - अमेरिकेचा गुणी शास्त्रज्ञ मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९५६ कादंबरी अनुवादित -
१५९ सगळं सगळं ठीक होतं मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९५६ - अनुवादित -
१६१ समुद्र सैतान लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९५६ कादंबरी स्वतंत्र -
९५ न्यायाधीशाचे अंतरंग - १९५७ - अनुवादित -
११० फार फार सुंदर शहर आशय प्रकाशन, पुणे १९५८ कथासंग्रह अनुवादित -
१५७ शिंगी नाग विदर्भ प्रकाशन, अमरावती १९५८ कादंबरी स्वतंत्र -
७४ तोचि साधु ओळखावा महाराष्ट्र प्रकाशन १९५९ चरित्र - -
७७ त्यांसी म्हणे जो आपुले महाराष्ट्र प्रकाशन १९५९ - - -
८५ देव तेथेंचि जाणावा महाराष्ट्र प्रकाशन १९५९ कादंबरी - -
६१ ज्ञान आणि मनोरंजन: भाग पहिला मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९६० माहितीपर स्वतंत्र -
२ अंतराळात अग्निबाण मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९६१ कादंबरी अनुवादित -
१५ उमलती कळी नाग विदर्भ प्रकाशन, अमरावती १९६२ क्रमित कादंबरी अनुवादित लॉरा इंगल्स वाईल्डर
५५ जगाच्या कल्याणा मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९६२ कादंबरी अनुवादित -
१६५ तारस बलबाचे दोन सुपुत्र लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९६२ कादंबरी स्वतंत्र -
३३ खरा खजिना पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१४० मुक्काम शेंडेनक्षत्र लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९६४ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
१६८ सूर्यावर स्वारी लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९६४ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
९ आगे बढो फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
५७ जवानमर्द फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
६७ ट्रिंग-ट्रिंग-फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११३ फास्टर फेणेचा रणरंग उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११८ फुरसुंगीचा फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१२४ बालबहाद्दर फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१४६ वनस्पतींचा जादूगार मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९६५ कादंबरी अनुवादित -
१४ उडती छबकडी भारतीय ग्रंथ भवन १९६६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१२८ भटक बहाद्दर मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९६६ कादंबरी अनुवादित -
१४४ रॉबिन्सन आणि मंडळी रुची प्रकाशन, पुणे १९६६ कादंबरी स्वतंत्र -
९४ निळा मासा नाग विदर्भ प्रकाशन, अमरावती १९६८ - स्वतंत्र -
७६ त्यांनी पाहिलेला भारत नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली १९७० कादंबरी अनुवादित -
११ आपल्या आगगाड्यांची कहाणी नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली १९७१ कथासंग्रह अनुवादित -
३२ खजिन्याच्या बेटावर संजूराजू पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९७१ कादंबरी स्वतंत्र -
७२ तैमूरलंगाचा भाला मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७२ कादंबरी स्वतंत्र -
१२७ ब्रह्मदेशातला खजिना मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७२ कादंबरी स्वतंत्र -
१३३ भुताळी जहाज मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७२ कादंबरी स्वतंत्र -
१०८ पोस्टाच्या तिकिटांची नवलकहाणी नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली १९७३ कथासंग्रह अनुवादित -
२० ऑलिंपिक महोत्सव आणि खेळाडू नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली १९७५ कादंबरी अनुवादित -
६८ डाकूंची टोळी आणि बालवीर परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई १९७५ कादंबरी स्वतंत्र -
८२ दीपमाळेचे रहस्य मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७५ कादंबरी स्वतंत्र -
१२ आरसेनगरीत जाई कादंबरी नवीन प्रकाशन, पुणे १९७७ कादंबरी रूपांतरित लुईस कॅरल
५८ जाईची नवल कहाणी मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७७ कादंबरी रूपांतरित लुईस कॅरल
५६ जयदीपची जंगल यात्रा मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७९ कादंबरी स्वतंत्र -
४२ घड्याळाचे गुपित इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे १९८० कादंबरी स्वतंत्र -
१६७ सुधीरवाडी संजय प्रकाशन, पुणे १९८० कादंबरी स्वतंत्र -
३८ गालफाटूचा पराक्रम सोनसळे अॅन्ड कं., पुणे १९८२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
४१ गुलमर्गचे गूढ आणि फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कादंबरी स्वतंत्र -
८३ दुःख पर्वताएवढे ('ला मिझरेबल्स'चे भाषांतर) संजय प्रकाशन, पुणे १९८२ कादंबरी अनुवादित -
८९ नंदूचा यांत्रिक माणूस राजा प्रकाशन, मुंबई १९८२ कादंबरी स्वतंत्र -
१०९ प्रतापगडावर फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कादंबरी स्वतंत्र -
१११ फास्टर फेणे टोला हाणतो उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११२ फास्टर फेणे डिटेक्टिव्ह उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११४ फास्टर फेणेची एक्स्प्रेस कामगिरी उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११५ फास्टर फेणेची काश्मिरी करामत उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१२१ बाईलचोर सोनसळे अॅन्ड कं., पुणे १९८२ - - -
१३१ भारद्वाजाची भरारी सोनसळे अॅन्ड कं., पुणे १९८३ कथासंग्रह स्वतंत्र -
३ अक्काचे अजब इच्छासत्र इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे १९८४ कादंबरी स्वतंत्र -
३१ खजिन्याचे बेट ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नवी दिल्ली १९८४ कादंबरी अनुवादित -
३६ गप्प बसा मुंछासेन शकुल प्रकाशन, पुणे १९८४ कादंबरी रूपांतरित -
८० दर्याई डाकूंच्या गोष्टी इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे १९८४ कादंबरी स्वतंत्र -
१२६ बोला बोला मुंछासेन शकुल प्रकाशन, पुणे १९८४ कादंबरी रूपांतरित -
४४ चक्रीवादळात फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
४७ चिंकू चिंपांझी आणि फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कादंबरी स्वतंत्र -
४८ चिंकूचे चाळे आणि फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कादंबरी स्वतंत्र -
५४ जंगलपटात फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कादंबरी स्वतंत्र -
११६ फास्टर फेणेची डोंगरभेट उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११७ फास्टर फेणेच्या गळ्यात माळ उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
३४ गडावरचा खजिना उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
३९ गिरिशिखराचे गुपित राजा प्रकाशन, मुंबई १९८६ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
८६ धूमकेतूच्या शेपटावर राजा प्रकाशन, मुंबई १९८६ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
९८ पळवलेल्या पोराची गोष्ट ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नवी दिल्ली १९८६ कादंबरी स्वतंत्र -
१७१ हर्क्युलीस ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, नवी दिल्ली १९८६ कादंबरी अनुवादित -
९२ नागफणी खजिना उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८७ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१३६ महेश उडाला भुर्रर्रsss ज्योस्त्ना प्रकाशन, मुंबई १९८८ कथासंग्रह स्वतंत्र -
६५ टिक टॉक फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८९ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१४८ विमानचोर विरुद्ध फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८९ कादंबरी स्वतंत्र -
१८ एका चिन्याचा जमालगोटा राजा प्रकाशन, मुंबई १९९० कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
१६४ साता समुद्राचा सुलतान राजा प्रकाशन, मुंबई १९९० कादंबरी स्वतंत्र -
१७३ हाजीबाबाच्या गोष्टी मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९९० कथासंग्रह अनुवादित -
१७४ हिंमतवान जासूद राजा प्रकाशन, मुंबई १९९० कादंबरी स्वतंत्र -
६ अद्भुत व्यक्तीच्या शोधात धाडसी वीर राजा प्रकाशन, मुंबई १९९२ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
४५ चला उत्तर ध्रुवाकडे राजा प्रकाशन, मुंबई १९९२ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
८७ ध्रुवाने लावले वेड राजा प्रकाशन, मुंबई १९९२ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
९३ निर्जन बेटावर धाडसी वीर राजा प्रकाशन, मुंबई १९९२ कादंबरी अनुवादित -
११९ बर्फभूमीवरील बहाद्दर राजा प्रकाशन, मुंबई १९९२ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
४ अक्रुधान ते पिक्रुधान राजा प्रकाशन, मुंबई १९९४ कादंबरी स्वतंत्र -
७ अलकनंदा आणि जादूगार जिन राजा प्रकाशन, मुंबई १९९४ कादंबरी स्वतंत्र -
२३ काशाची काशीयात्रा राजा प्रकाशन, मुंबई १९९४ कादंबरी स्वतंत्र -
२९ क्रिकेटची खुमखुमी जिरली अद्वैत प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
४६ चाणक्य मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे १९९४ कथासंग्रह पुनःकथित -
५० छगन सांगू लागला कृष्णा प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
५१ छगनचे चऱ्हाट चालूच कृष्णा प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
५२ छोटी मोठी यंत्रे लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९४ कादंबरी अनुवादित -
७५ तोरणा कोणी जिंकला? राजा प्रकाशन, मुंबई १९९४ कादंबरी स्वतंत्र -
१०२ पिझारोचे थैमान पुरंदरे प्रकाशन, पुणे १९९४ कादंबरी अनुवादित -
१०३ पिस्तुल बॉम्बच्या कथा अद्वैत प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१७६ भटांच्या वाड्यातील भुतावळ पुरंदरे प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह - चार्ल्स डिकन्स
१२९ भाग्यशाली सिक्सर अद्वैत प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१३४ मडकोबा शब्दवेध प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह अनुवादित -
१४५ लाख मांजरी राजा प्रकाशन, मुंबई १९९४ कादंबरी स्वतंत्र -
१६३ सागरी चोरांवर पोरांची मात अद्वैत प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१८१ अक्काचे अजब इच्छासत्र उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९५ कादंबरी स्वतंत्र -
२४ किड्याने घातले कोडे परिमल प्रकाशन, औरंगाबाद १९९५ कादंबरी स्वतंत्र -
८४ दुर्मिळ तिकिटाची साहसयात्रा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९५ कादंबरी स्वतंत्र -
१३९ मुंबईला चक्कर उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९५ कादंबरी स्वतंत्र -
५ अदृश्य माणूस लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९६ कादंबरी अनुवादित एच्. जी. वेल्स
१३ इरावतीचा शोध मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
२१ कंपनी चालली सूर्याकडे राजा प्रकाशन, मुंबई १९९६ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
२२ काळा बाण लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
२५ किल्ल्यातील कारस्थान लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
२६ कॅप्टन किडचा खजिना उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
५३ जंगल बुकातील दंगल त्या दंगलीतील दोन पोरे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कादंबरी अनुवादित -
५९ जुनाट भावलीची भन्नाट कथा आणि इतर पाश्चात्य गोष्टी उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१७५ डाकू बनला डिटेक्टिव्ह आणि दुसर्‍याही काही मजेदार लोककथा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कथासंग्रह - मॉरीस लेब्लाँ
७१ तुटक्या कानाचे रहस्य सुरेश एजन्सी, पुणे १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
७८ थँक्यू, मिस्टर शार्क आणि दुसर्‍याही काही मजेदार लोककथा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
७९ दर्याई डाकू शार्की आणि दुसर्‍याही काही मजेदार लोककथा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
८१ दर्यादेशची राजकन्या शांताई प्रकाशन, पुणे १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
१३८ मायापूरचे रंगेल राक्षस: अर्थात् अतिशक्तिमान घंटासुर व चंडासुर आणि त्यांचे बहुढंगी तर्‍हेवाईक मित्रगण यांच्या अद्भुत साहसांची नवलकहाणी लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९६ कादंबरी रूपांतरित फ्रांस्वा रेबल
१४३ रॉबिनहूड आणि त्याचे रंगेल गडी इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे १९९६ कादंबरी अनुवादित -
१४७ विज्ञानवेडे शास्त्रज्ञ अनुबंध प्रकाशन, पुणे १९९६ कादंबरी अनुवादित -
१६२ साखर सोंड्या आणि दुसर्‍याही काही मजेदार लोककथा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
४३ चंद्रावर स्वारी लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९७ कादंबरी रूपांतरित ज्यूल व्हर्न
१०१ पाताळलोकची अद्भुत यात्रा राजा प्रकाशन, मुंबई १९९७ कादंबरी रूपांतरित ज्यूल व्हर्न
१२३ बादशाही जासूद राजा प्रकाशन, मुंबई १९९७ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
१७२ हवाई हुकूमशहा राजा प्रकाशन, मुंबई १९९७ कादंबरी अनुवादित -
१९ एकांड्या बेटावरचे थरारनाट्य राजा प्रकाशन, मुंबई १९९८ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
२७ कॅप्टन ग्रँट! तुम्ही कुठे आहात? राजा प्रकाशन, मुंबई १९९८ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
६२ ज्यूल व्हर्नची अद्भुत सृष्टी राजा प्रकाशन, मुंबई १९९८ कादंबरी अनुवादित -
६३ झपाटलेला प्रवासी राजा प्रकाशन, मुंबई १९९८ चरित्र अनुवादित ज्यूल व्हर्न
७० तीन बलून बहाद्दर उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९८ कादंबरी अनुवादित -
१०७ पोलादपूरचा रणराक्षस राजा प्रकाशन, मुंबई १९९८ कादंबरी अनुवादित -
८ असे लढले गांधीजी मधुराज पब्लिकेशन्स, मुंबई १९९९ कादंबरी पुनर्कथित -
९९ पशुमानवाचे बेट ज्ञानदा पब्लिकेशन्स प्रा. लि., पुणे २००० कादंबरी अनुवादित -
४० गुप्त खजिन्याचे बेट अतुल बुक एजन्सी २००३ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
३० खजिन्याचा शोध उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००४ कादंबरी स्वतंत्र -
१३२ भाराभर गवत उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००४ कथासंग्रह - -
१६६ सिंडरेलाची मुलगी मिंडरेला (सहा छानदार परिकथा) अनुबंध प्रकाशन, मुंबई २००४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
८८ नंदू करतो मोत्याची शिकार! राजा प्रकाशन, मुंबई २००६ कादंबरी स्वतंत्र -
९० नंदूच्या थापांचे ... गरगर फिरे विमान! राजा प्रकाशन, मुंबई २००६ कादंबरी स्वतंत्र -
९१ नंदूने रचले मनोरथ राजा प्रकाशन, मुंबई २००६ कादंबरी स्वतंत्र -
१० आनंदी आनंद गडे राजा प्रकाशन, मुंबई २००८ क्रमित कादंबरी अनुवादित लॉरा इंगल्स वाईल्डर
१७ एक होते सरोवर राजा प्रकाशन, मुंबई २००८ क्रमित कादंबरी अनुवादित लॉरा इंगल्स वाईल्डर
१४१ मूर्तीच्या शोधात मोना राजा प्रकाशन, मुंबई २००८ कादंबरी स्वतंत्र -
१४२ मोठ्या रानातले छोटे घर राजा प्रकाशन, मुंबई २००८ क्रमित कादंबरी अनुवादित लॉरा इंगल्स वाईल्डर
२८ कैद्याचा खजिना पुरंदरे प्रकाशन, पुणे २००९ कादंबरी अनुवादित -
६४ टिंग टिंग टिंगा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कादंबरी स्वतंत्र -
१५१ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग पहिला) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉयल
१५२ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग दुसरा) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉयल
१५३ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग तिसरा) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉयल
१५४ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग चौथा) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉयल
१५५ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग पाचवा) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉयल

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मला पण एक कथा आठवते, त्यात फास्टर बोगदा खोदत खोदत जातो आणि दुसरीकडून एक जण तिथेच खोदत येतो आणि ते एकमेकांना भेटतात... नाव आठवत नाही त्या कथेचं>>>

प्रतापगडावर फास्टर फेणे. त्यात तो आणि सुभाष बोगदा खोदत एकमेकांना भेटतात. त्यांच्या भेटीचे वर्णनही मस्त केलं आहे Happy

फाफे माझा ही अतिशय आवडता. त्याच्या ६ पुस्तकांची लहानपणी अनेकदा पारायणं केली आहेत. अजूनही ती पुस्तक मला जुन्या काळात (७०-८० च्या दशकात) घेऊन जातात.
पण म्हणूनच मला वाटते की हल्लीच्या मुलांना फाफे ची साहसं तितकीशी भावणार नाहीत. आपण फारच आग्रह केला तर आताची कुमारवयीन मुलं फाफेचं एखादं पुस्तक वाचतीलही गंमत म्हणून. पण आपण जसं त्या पुस्तकांनी भारावून गेलो होतो तस आत्ताची मुलं भारावून जाणार नाहीत.
बैलगाडी आणि टांग्याने प्रवास हल्ली क्वचितच कोणी करत. पब्लिक फोन वापरायची गरजच पडतं नाही कारण सगळ्यांकडेच मोबाईल असतात. पुण्या मुंबईमधे सायकल वरून शाळेत जाणारी मुलं शोधावी लागतील. तसच हल्ली शाळेत मुलं fountain pen तरी वापरतात का नाही कोण जाणे? फास्टर फेणेची साहसं आपल्याला आवडतात कारण आपण कधीतरी त्याच्या सारख आयुष्य जगलो आहोत. आपण पण सायकल हाणत शाळेला नाहीतर लांब गावाबाहेर जात होतो. वर्गात fountain pen वापरत होतो. ट्रिंग ट्रिंग वाजणारा फोन आपण कधीतरी उचलला होता. तांबड्या डब्याच्या एस्टी ने प्रवास केला होता.

मस्त आशु, फाफेची मूळात आधी सहाच पुस्तके होती. भा. रां. नी फाफे च्या additional गोष्टि दिवाळी मासिकांमधे लिहिल्या. बहुधा त्या घेऊन, त्यात अजून भर घालून नंतर १६ चा संच आला. माझ्याकडे मूलचा सहाचा संच अजून आहे. कितीजणांनी तो वाचून आपले लहानपण समृद्ध केले असेल सांगता येणार नाही.

भा.रां.चे अनुवाद हा तर वेगळाच विषय आहे.

जुल वर्ण च्या बुक्स चा अनुवाद मस्त केला होता भा रा नी..
चला सूर्याकडे, पृथ्वी चा केंद्र, पणबुडीवली एक।कादंबरी..
धूसर धूसर आठवतंय..

तो ऐसी अक्षरे वरचा अंक मस्त आहे! फॅन फिक्शन लई बेस्ट! मुपि स्टार ब्रम्हेच्या लुना अ‍ॅडवेन्चर चा उपयोग फाफे स्टोरीत हे केवळ जिनियस आहे Lol

भारी लिहलंय.. सालं काय टॉक्क दिवस होते ते,
दिवाळीच्या, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या आणि फास्टर फेणे ची पुस्तके
वा! सगळे जुने दिवस आठवले

जुल वर्ण च्या बुक्स चा अनुवाद मस्त केला होता भा रा नी..
चला सूर्याकडे, पृथ्वी चा केंद्र, पणबुडीवली एक।कादंबरी..
धूसर धूसर आठवतंय..>>>

सूर्यावर स्वारी?, चंद्रावर स्वारी, मुक्काम शेंडेनक्षत्र, समुद्र सैतान !!!! सगळ्या आठवणी जाग्या झाल्या Happy
ही सगळी पुस्तके माझ्या संग्रही आहेत. आजही वाचायला तितकीच मजा येते!

भा रा भागवतांनी वॉल्टर स्कॉटच्या केनिलवर्थ या कादंबरीचा अनुवाद केला होता. किल्ल्यातील कारस्थान असं नाव होतं. ते वाचायचं राहिलं आहे आणि ते पुस्तक कुठे सापडतही नाहीये. कोणी वाचले आहे का ते? केनिलवर्थ माझी अतिशय आवडती कादंबरी आहे त्यामुळे हा अनुवाद वाचायची खूप उत्सुकता आहे.

सोहा - अगदी मान्य, पटल,
असेही हॅरी पॉटर नाहीतर जेर्मिमोच्या खुराकावर वाढलेल्या पोरांना आपला मराठमोळा फाफे कसा आवडावा.
बघुया तरी चित्रपटामुळे जर धुम आली तर पोरं वाचतीलही कदाचित.

सुलेमान चा खजिना पण भागवतांचं ना?
गगुल आणि फौलाता?

छे मला यातलं काहीच आठवत नाहीये. नक्की भागवतच का
फौलाता वरून मला फेलुदा आठवलं

सुलेमान चा खजिना पण भागवतांचं ना? >> हो. ब्रह्मदेशातला खजिना नि कैद्यांचा खजिना हि पण दोन आठवतात.

सूर्यावर स्वारी >> चंद्रावर स्वारी होते नि सूर्याबद्दल एक वेगळे होते बहुधा , नाव नाहि आठवत.

सूर्यावर स्वारी >> चंद्रावर स्वारी होते नि सूर्याबद्दल एक वेगळे होते बहुधा , नाव नाहि आठवत.>>>
सूर्यावर स्वारी हा मुक्काम शेंडेनक्षत्रचा पहिला भाग होता.

ज्युल व्हर्नच्या नंतर सगळ्या कादंबर्‍या वाचल्या पण या अनुवादांनी मनात घर केलं ते केलंच Happy समुद्र सैतान हा सर्वात लाडका अनुवाद! ती कादंबरी आणि त्यातला नेमो आणि नॉटिलस पाणबुडी..जबरद्स्त!!

अदृश्य माणूस हाही आवडता अनुवाद होता. वेल्सच्या The invisible man या पुस्तकाचा.

कंपनी निघाली सूर्याकडे

पृथ्वीचा एक तुकडा उडून सूर्याकडे जायला लागतो, आणि त्यावरच्या लोकांना माहितीच नसत अस काहीस कथानक होत

अखेरीस मिळाला तो फोटो

उजवीकडचा मी आणि डावीकडे माझा चुलत भाऊ, तो देखील वाचनवेडा आणि भा रा भागवतांचा पंखा. आम्हाला म्हणजे आस्मान ठेंगणे झाले होते. नंतर शाळेतही आम्ही इतका भाव खाल्ला होता.

ट्टॉक्क!
आशुचँप फोटो मस्त आहे!

वर जी लिस्ट दिली आहे त्यानुसार १९८९ ला फास्टर फेणे मालिकेतील शेवटचे पुस्तक आले. विमानचोर आणि फाफे. त्यानंतर मग भा रा यांनी पूर्णपणे हा विषय बाजूला ठेवलेला आढळतो.

याचे कारण उमगत नाही. कारण सर्वाधिक लोकप्रिय झालेली तीच एक व्यक्तिरेखा होती.

मस्त फोटो आहे.

किल्ल्यातील कारस्थान लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
हे पुस्तक शोधत आहे. कुठे मिळू शकेल कल्पना आहे का? कुणी वाचले आहे का?

आणि ती कादंबरी स्वतंत्र नाहीये. स्कॉटच्या केनिलवर्थ कादंबरीचा अनुवाद आहे. त्याचा स्वतंत्र असा का उल्लेख केला आहे माहिती नाही.
मूळ कादंबरी अतिशय उत्कंठावर्धक आहे. स्कॉटची आयव्हनो कादंबरी जास्त प्रसिद्ध असेल कदाचित पण मला केनिलवर्थ सगळ्यात जास्त आवडते. म्हणूनच हा अनुवाद वाचण्याची उत्सुकता आहे. कोणाला काही माहिती असल्यास प्लीज कळवा.

भा. रा. भागवतांनी लिहिलेले एक 'ढब्बू राजा' नावाचं पुस्तक आहे. त्यामधे बर्‍याचश्या अनुवादित लोककथा आहेत. ते पण सध्या कुठे मिळत नाहीये. माझ्याकडे अतिशय जीर्ण झालेली एक कॉपी आहे. ते पुस्तक मात्र माझ्या अमेरिकेत जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या मुलीला मनापासून आवडतं. ते पुस्तक वाचून दाखवं अशी फर्माईश ती अनेकदा करते.
इतर कोणी वाचलं आहे का ते? त्याची नविन edition कुणी प्रकाशक काढतील का?
मला आवडणार्‍या अश्या काही पुस्तकांचं audio books मधे रुपांतर करायचा project हाती घ्यावा असं मला अनेकदा वाटतं. कोणी केलयं का असं काम ह्या आधी? त्यांचे अनुभव जाणून घ्यायला आवडतील.

आम्हीही फाफे फॅन Happy मुलाच्या मुंजीत काही माबोकरांनी फाफेचा संच भेट म्हणून दिला होता, याचा आम्हालाच जास्त आनंद झाला होता. तेव्हा मुलाला मराठी पुस्तकं वाचण्याइतकं मराठी वाचता येत नव्हतं, त्यामुळे आजी-आजोबा-बाबा-आई सर्वांचं फाफे वाचन झालं! Lol संपूर्ण सेट आहे आमच्याकडे. चित्र टाकू का? Happy मुलगा मोठा झाल्यावर त्याला अथक प्रयत्नांती नेफा आघाडी, गुलमर्गचे गूढ आणि प्रतापगडावर फाफे वाचायला लावलं. त्याला ती आवडली. मग त्याने आणखी काही पुस्तकंही वाचली, आख्खा संच नाही, तरी दोन-चार वाचली यातच आम्ही आनंदात! कारण या मुलांना खरंच नाही रिलेट होत त्या गोष्टी. इतका साधेपणाच राहिलेला नाही आता दुर्दैवाने Sad

मी फाफे फॅनपेक्षाही जास्त बिपिन बुकलवार फॅन. पूर्वी 'सकाळ'मध्ये मे महिन्यात एक 'सुट्टीचं पान' असायचं, त्यात दर वर्षी भा.रांची एक तरी क्रमशः बि.बु. गोष्ट असायचीच. ती मी अगदी भक्तीभावाने वाचायचे. माझे मोठे भाऊ तेव्हा मला जाम हाडहुड करायचे, त्यामुळे बि.बु. एकदम आवडता दादा होता Happy
नंतर त्यांच्या बि.बु, कथा बंद झाल्या, तरी भा.रांचं काही ना काहीतरी लेखन असायचंच पेपरात. मला तेव्हाही आश्चर्य वाटायचं, की ह्यांना किती किती माहिती आहे आणि केवढं लिहितात हे आजोबा!

सुमित राघवन फाफे म्हणून एकदम आवडता. (अजूनही तो थोडा तसाच दिसतो, नाही का? :फिदी:)

अमेय वाघ फाफे म्हणून आणत आहेत, तर स्टोरी अर्थातच वेगळी, या जमान्यातली, फास्ट असेल असा अंदाज आहे.

मुलाने एक गोष्ट मात्र फाफेकडून उचलली- टॉक्क! मित्रांबरोबर टॉक्काटॉक्की सुरू झालेली आहे ऑलरेडी! Happy

मी फाफे फॅनपेक्षाही जास्त बिपिन बुकलवार फॅन>>>

बिपिनही खूप आवडायचा..पण फाफे सगळ्यात लाडका Happy

फाफेचा प्रतिस्पर्धी नंदू नवाथेही आवडायचा. त्या दोघांची 'बलून चालून फास्टर फेणे' ही गोष्ट अजून आठवते आहे!

फाफेच्या दीर्घ कादंबर्‍यांपेक्षा त्याच्या गोष्टीच जास्त आवडायच्या Happy

Pages