फास्टर फेणे - माझा बालपणीचा मित्र

Submitted by आशुचँप on 14 September, 2017 - 15:04

साधारणपणे ८०-९० च्या दशकातील मराठी मुलांना फास्टर फेणे माहीती नाही असे सहसा होणार नाही. अतिशय लोकप्रिय झालेला हा भा रा भागवत यांचा हा मानसपुत्र सिरीयलमधून आलेलाच पण आता चित्रपटातूनही सामोरा येत आहे. पण तुमच्या आमच्या डोळ्यासमोर आहे तोच पुस्तकातून रंगवलेला टॉक्क करणारा बनेश फेणे. या चित्रपटाच्या निमित्ताने माझ्या या काही आठवणी.

मला आठवते ती फाफेची आणि माझी ओळख काहीशी वेगळीच झाली होती. मी किती वर्षाचा होतो त्यावेळी लक्षात नाही पण माझे वाचन चांगले आहे पाहून बाबांनी मला फाफेचा आख्खा संच विकत आणलेला आणि ते पाहून माझे डोके फिरलेले.

माझे वाचन त्यावेळी म्हणजे चांदोबा, उडता घोडा, राजपुत्र तत्सम प्रकारातले. त्यामुळे ही कसली बोर पुस्तके आणली म्हणून मी पहिले पुस्तक उघडून लगेच बंद करून टाकले. आणि परत देऊन टाका असे सांगितले.

पण आमचे बाबा महा चतुर. त्यांनी मी दाद देत नाहीये म्हणल्यावर जेवणाच्या वेळी आईला ते पुस्तक वाचून दाखवायला सुरुवात केली. मी तरीही बधत नव्हतोच पण बन्या बाळ जन्मानंतरच हरवतं आणि सगळी गावातली लोक शोधाशोध सुरु करतात आणि तो झोळीवाला जाताना दिसतो या क्लिफहँगरवर त्यांनी वाचन थांबवले.

झाले, मी इकडे प्रचंड अवस्थ, पुढे काय झाले असेल. बाबांना विचारून झाले, आईला विचारून झाले पण दोघांनी दाद दिली नाही. आणि झक मारत मला ते पुस्तक त्यांच्याकडून हस्तगत करत वाचायला लागले.

आणि त्या दिवसापासून बन्याशी जी काय गट्टी जमली ती अद्याप टिकून आहे. माझे बालपण समृद्ध करण्यात ज्या काही पुस्तकांचा हात आहे त्यात फाफेचा मोठा वाटा आहे. त्याच्यासारखे होण्यासाठी काय काय उपद्व्याप केलेत, सायकल चालवयाच्या नादात ढोपरे फोडून घेतलीत.

मुळात त्या पुस्तकातली एकूण एक पात्रे कमालीची खरी वाटतात. बन्या, त्याचा मित्र सुभाष, माली, इनामदारांचा पोरगा, मामा मामी सगळेच. आणि काय नाहीये या सिरीज मध्ये - प्रचंड साहसे आहेत, श्वास रोखून धरायला लावणारे प्रसंग आहेत. कित्येक वेळा असे झाले आहे की आता या परिस्थीतीत बन्या काय करणार याची धपापत्या छातीने रात्रीचा दिवस करून पुस्तके वाचून काढली आहेत.

कमी जास्त असे काही नाही पण व्यक्तिगत रित्या मला सगळ्यात भावलेले ते म्हणजे नेफा आघाडीवर फाफे गेला असतो. काय जबरा डिटेलींग आहे त्या पुस्तकात. डमडम एअरपोर्ट, चोरून विमानात शिरणे, पॅराशूटने उतरणे, एकेक जवान आणि अधिकारी, नंतर जखमी झाल्यावर ती नर्स, कमांडर साहेब, चिन्यांच्या तळावर बैलाचा धुमाकुळ. मला वाटत मी २० एक वर्षापूर्वी हे वाचले असेल आणि आजही लख्ख आठवत आहे.

त्यानंतर मग चिंकू चिंपाझीवाली सिरीज, प्रतापगडावरचा भूकंप, पुण्याचा पूर, काश्मिरच्या करामती, सगळेच एकसे बढकर एक. आणि याच भारावलेपणातून भारा भागवतांचे घर शोधून त्यांना भेटायला गेलेलो.

त्यांनी इतक्या प्रेमाने स्वागत केले, खायला दिले, त्यावेळी दिवाळी होती बहुदा, दाराभोवती सुंदर सुबक रांगोळी काढलेली आणि मी जेव्हा त्यांना विचारलं की मला प्रत्यक्षात बनेशला भेटायचे आहे तेव्हा ते हसले आणि म्हणाले मलादेखील.

त्यांच्यासोबत एक फोटोही काढून घेतला होता, सापडला की डकवतो इथे.

मला आवडलेली सगळ्यात गोष्ट म्हणजे लहान मुलांसाठी असूनही बन्या कुठेही उपदेशाचे डोस पाजत नाही. तो त्याच्या कृतीतून दाखवतो की आदर्श वगैरे होण्यासाठी तुम्हाला फार काही वेगळे प्रयत्न करावे लागत नाहीत, ते बेसिकलीच असतात, ते फक्त जपावे लागतात. प्रतिस्पर्धी गटाने कितीही कट कारस्थाने केली तरी बन्या कधीच शॉर्टकट्स मारत नाही. तो नेहमीच त्याच्या कल्पक बुद्धीने आणि तुडतुड्या अंगाने धावत पळत संकटांवर मात करतो आणि इथेच त्याचे सारे यश सामावले आहे.

आणि आता मी माझा पोरगा थोडा मोठा होऊन वाचन करण्याइतका होण्याची वाट पाहतो आहे. तो वाचायला लागताच मी त्याला माझ्या या बालपणीच्या मित्राची ओळख करून देणार आहे आणि मला खात्री आहे फाफे त्याच्याही खांद्यावर हात टाकून म्हणेल

टॉक्क.

‘भा.रा. भागवत आणि लीलावती भागवत यांचे बालसाहित्यातील योगदान’ या विषयावर प्रबंध लिहून नीला धनंजय धडफळे यांनी पुणे विद्यापीठाची पीएच.डी. मिळवली आहे.

समग्र वाड्मय
क्र. नाव प्रकाशन प्रकाशन वर्ष (इ.स.) साहित्यप्रकार रचना मूळ लेखक
१८० अगडबंब मंडळाच्या गोष्टी उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे - - - -
१ अंतराळ प्रवासाचे पहिले पुस्तक - - - अनुवादित -
१६ एक चमत्कारिक रात्र - - - - -
३५ गढीचा मालक - - - - -
३७ गांजलेले जीव - - - अनुवादित -
४९ चिटोर्‍याचा प्रताप - - - स्वतंत्र -
६६ टिल्लू नावाचा विदूषक - - - रूपांतरित -
६९ ढब्बू राजाची गोष्ट - - - रूपांतरित -
१७९ ढोरगावचा चोर उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे - - - -
७३ तोंड मिटा मुंछासेन - - - रूपांतरित -
१७७ पुत्र असावा ऐसा गुंडा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे - - - -
१०४ पुनश्च खजिन्याची भेट - - - अनुवादित -
१०५ पुनश्च भेट - - - स्वतंत्र -
१०६ पृथ्वी दुभंगली राजा प्रकाशन, मुंबई - - - -
१२० बलदंड बन्यान - - - अनुवादित -
१२२ बाजीराव राजा प्रकाशन, मुंबई - - पुनर्कथित -
१३० भारत पाक युद्ध मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई - - अनुवादित -
१३५ महाभारत - - - पुनःकथित -
१४९ वीर पांडव - - - स्वतंत्र -
१५० वैतागवनांतील वाफारे काँटिनेंटल प्रकाशन, मुंबई - कथासंग्रह स्वतंत्र -
१५६ शाळेतली भुताटकी मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई - - - -
१५८ छत्रपती शिवाजी अमर चित्र कथा - कॉमिक स्ट्रिप / चरित्र पुनःकथित -
१६० सफरचंद - - - अनुवादित -
१७८ शिकंदरचा बिलंदर कुत्रा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे - - - -
६० जॉर्ज वॉशिंग्टन ग. पां. परचुरे प्रकाशन १९३२ चरित्र अनुवादित -
९७ पबुताईच्या गोष्टी केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई १९४२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१६९ सोव्हिएटच्या समरकथा केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई १९४३ कथासंग्रह अनुवादित -
९६ पबुताईची फ कशी झाली? केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई १९४६ कादंबरी स्वतंत्र -
१३७ माझा विक्रम केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई १९४६ - स्वतंत्र -
१०० पाच भावांची गोष्ट ग. पां. परचुरे प्रकाशन १९५५ चरित्र अनुवादित -
१७० हरीण बालक उर्जा प्रकाशन, मुंबई १९५५ कादंबरी अनुवादित मार्जरी किनन रॉलिंग्स्
१२५ बेन फ्रँकलिन - अमेरिकेचा गुणी शास्त्रज्ञ मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९५६ कादंबरी अनुवादित -
१५९ सगळं सगळं ठीक होतं मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९५६ - अनुवादित -
१६१ समुद्र सैतान लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९५६ कादंबरी स्वतंत्र -
९५ न्यायाधीशाचे अंतरंग - १९५७ - अनुवादित -
११० फार फार सुंदर शहर आशय प्रकाशन, पुणे १९५८ कथासंग्रह अनुवादित -
१५७ शिंगी नाग विदर्भ प्रकाशन, अमरावती १९५८ कादंबरी स्वतंत्र -
७४ तोचि साधु ओळखावा महाराष्ट्र प्रकाशन १९५९ चरित्र - -
७७ त्यांसी म्हणे जो आपुले महाराष्ट्र प्रकाशन १९५९ - - -
८५ देव तेथेंचि जाणावा महाराष्ट्र प्रकाशन १९५९ कादंबरी - -
६१ ज्ञान आणि मनोरंजन: भाग पहिला मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९६० माहितीपर स्वतंत्र -
२ अंतराळात अग्निबाण मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९६१ कादंबरी अनुवादित -
१५ उमलती कळी नाग विदर्भ प्रकाशन, अमरावती १९६२ क्रमित कादंबरी अनुवादित लॉरा इंगल्स वाईल्डर
५५ जगाच्या कल्याणा मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९६२ कादंबरी अनुवादित -
१६५ तारस बलबाचे दोन सुपुत्र लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९६२ कादंबरी स्वतंत्र -
३३ खरा खजिना पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१४० मुक्काम शेंडेनक्षत्र लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९६४ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
१६८ सूर्यावर स्वारी लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९६४ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
९ आगे बढो फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
५७ जवानमर्द फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
६७ ट्रिंग-ट्रिंग-फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११३ फास्टर फेणेचा रणरंग उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११८ फुरसुंगीचा फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१२४ बालबहाद्दर फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९६५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१४६ वनस्पतींचा जादूगार मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९६५ कादंबरी अनुवादित -
१४ उडती छबकडी भारतीय ग्रंथ भवन १९६६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१२८ भटक बहाद्दर मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९६६ कादंबरी अनुवादित -
१४४ रॉबिन्सन आणि मंडळी रुची प्रकाशन, पुणे १९६६ कादंबरी स्वतंत्र -
९४ निळा मासा नाग विदर्भ प्रकाशन, अमरावती १९६८ - स्वतंत्र -
७६ त्यांनी पाहिलेला भारत नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली १९७० कादंबरी अनुवादित -
११ आपल्या आगगाड्यांची कहाणी नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली १९७१ कथासंग्रह अनुवादित -
३२ खजिन्याच्या बेटावर संजूराजू पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे १९७१ कादंबरी स्वतंत्र -
७२ तैमूरलंगाचा भाला मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७२ कादंबरी स्वतंत्र -
१२७ ब्रह्मदेशातला खजिना मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७२ कादंबरी स्वतंत्र -
१३३ भुताळी जहाज मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७२ कादंबरी स्वतंत्र -
१०८ पोस्टाच्या तिकिटांची नवलकहाणी नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली १९७३ कथासंग्रह अनुवादित -
२० ऑलिंपिक महोत्सव आणि खेळाडू नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली १९७५ कादंबरी अनुवादित -
६८ डाकूंची टोळी आणि बालवीर परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई १९७५ कादंबरी स्वतंत्र -
८२ दीपमाळेचे रहस्य मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७५ कादंबरी स्वतंत्र -
१२ आरसेनगरीत जाई कादंबरी नवीन प्रकाशन, पुणे १९७७ कादंबरी रूपांतरित लुईस कॅरल
५८ जाईची नवल कहाणी मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७७ कादंबरी रूपांतरित लुईस कॅरल
५६ जयदीपची जंगल यात्रा मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९७९ कादंबरी स्वतंत्र -
४२ घड्याळाचे गुपित इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे १९८० कादंबरी स्वतंत्र -
१६७ सुधीरवाडी संजय प्रकाशन, पुणे १९८० कादंबरी स्वतंत्र -
३८ गालफाटूचा पराक्रम सोनसळे अॅन्ड कं., पुणे १९८२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
४१ गुलमर्गचे गूढ आणि फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कादंबरी स्वतंत्र -
८३ दुःख पर्वताएवढे ('ला मिझरेबल्स'चे भाषांतर) संजय प्रकाशन, पुणे १९८२ कादंबरी अनुवादित -
८९ नंदूचा यांत्रिक माणूस राजा प्रकाशन, मुंबई १९८२ कादंबरी स्वतंत्र -
१०९ प्रतापगडावर फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कादंबरी स्वतंत्र -
१११ फास्टर फेणे टोला हाणतो उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११२ फास्टर फेणे डिटेक्टिव्ह उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११४ फास्टर फेणेची एक्स्प्रेस कामगिरी उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११५ फास्टर फेणेची काश्मिरी करामत उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८२ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१२१ बाईलचोर सोनसळे अॅन्ड कं., पुणे १९८२ - - -
१३१ भारद्वाजाची भरारी सोनसळे अॅन्ड कं., पुणे १९८३ कथासंग्रह स्वतंत्र -
३ अक्काचे अजब इच्छासत्र इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे १९८४ कादंबरी स्वतंत्र -
३१ खजिन्याचे बेट ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नवी दिल्ली १९८४ कादंबरी अनुवादित -
३६ गप्प बसा मुंछासेन शकुल प्रकाशन, पुणे १९८४ कादंबरी रूपांतरित -
८० दर्याई डाकूंच्या गोष्टी इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे १९८४ कादंबरी स्वतंत्र -
१२६ बोला बोला मुंछासेन शकुल प्रकाशन, पुणे १९८४ कादंबरी रूपांतरित -
४४ चक्रीवादळात फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
४७ चिंकू चिंपांझी आणि फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कादंबरी स्वतंत्र -
४८ चिंकूचे चाळे आणि फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कादंबरी स्वतंत्र -
५४ जंगलपटात फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कादंबरी स्वतंत्र -
११६ फास्टर फेणेची डोंगरभेट उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
११७ फास्टर फेणेच्या गळ्यात माळ उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८५ कथासंग्रह स्वतंत्र -
३४ गडावरचा खजिना उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
३९ गिरिशिखराचे गुपित राजा प्रकाशन, मुंबई १९८६ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
८६ धूमकेतूच्या शेपटावर राजा प्रकाशन, मुंबई १९८६ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
९८ पळवलेल्या पोराची गोष्ट ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नवी दिल्ली १९८६ कादंबरी स्वतंत्र -
१७१ हर्क्युलीस ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, नवी दिल्ली १९८६ कादंबरी अनुवादित -
९२ नागफणी खजिना उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८७ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१३६ महेश उडाला भुर्रर्रsss ज्योस्त्ना प्रकाशन, मुंबई १९८८ कथासंग्रह स्वतंत्र -
६५ टिक टॉक फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८९ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१४८ विमानचोर विरुद्ध फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९८९ कादंबरी स्वतंत्र -
१८ एका चिन्याचा जमालगोटा राजा प्रकाशन, मुंबई १९९० कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
१६४ साता समुद्राचा सुलतान राजा प्रकाशन, मुंबई १९९० कादंबरी स्वतंत्र -
१७३ हाजीबाबाच्या गोष्टी मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९९० कथासंग्रह अनुवादित -
१७४ हिंमतवान जासूद राजा प्रकाशन, मुंबई १९९० कादंबरी स्वतंत्र -
६ अद्भुत व्यक्तीच्या शोधात धाडसी वीर राजा प्रकाशन, मुंबई १९९२ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
४५ चला उत्तर ध्रुवाकडे राजा प्रकाशन, मुंबई १९९२ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
८७ ध्रुवाने लावले वेड राजा प्रकाशन, मुंबई १९९२ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
९३ निर्जन बेटावर धाडसी वीर राजा प्रकाशन, मुंबई १९९२ कादंबरी अनुवादित -
११९ बर्फभूमीवरील बहाद्दर राजा प्रकाशन, मुंबई १९९२ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
४ अक्रुधान ते पिक्रुधान राजा प्रकाशन, मुंबई १९९४ कादंबरी स्वतंत्र -
७ अलकनंदा आणि जादूगार जिन राजा प्रकाशन, मुंबई १९९४ कादंबरी स्वतंत्र -
२३ काशाची काशीयात्रा राजा प्रकाशन, मुंबई १९९४ कादंबरी स्वतंत्र -
२९ क्रिकेटची खुमखुमी जिरली अद्वैत प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
४६ चाणक्य मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे १९९४ कथासंग्रह पुनःकथित -
५० छगन सांगू लागला कृष्णा प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
५१ छगनचे चऱ्हाट चालूच कृष्णा प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
५२ छोटी मोठी यंत्रे लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९४ कादंबरी अनुवादित -
७५ तोरणा कोणी जिंकला? राजा प्रकाशन, मुंबई १९९४ कादंबरी स्वतंत्र -
१०२ पिझारोचे थैमान पुरंदरे प्रकाशन, पुणे १९९४ कादंबरी अनुवादित -
१०३ पिस्तुल बॉम्बच्या कथा अद्वैत प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१७६ भटांच्या वाड्यातील भुतावळ पुरंदरे प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह - चार्ल्स डिकन्स
१२९ भाग्यशाली सिक्सर अद्वैत प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१३४ मडकोबा शब्दवेध प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह अनुवादित -
१४५ लाख मांजरी राजा प्रकाशन, मुंबई १९९४ कादंबरी स्वतंत्र -
१६३ सागरी चोरांवर पोरांची मात अद्वैत प्रकाशन, पुणे १९९४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१८१ अक्काचे अजब इच्छासत्र उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९५ कादंबरी स्वतंत्र -
२४ किड्याने घातले कोडे परिमल प्रकाशन, औरंगाबाद १९९५ कादंबरी स्वतंत्र -
८४ दुर्मिळ तिकिटाची साहसयात्रा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९५ कादंबरी स्वतंत्र -
१३९ मुंबईला चक्कर उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९५ कादंबरी स्वतंत्र -
५ अदृश्य माणूस लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९६ कादंबरी अनुवादित एच्. जी. वेल्स
१३ इरावतीचा शोध मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
२१ कंपनी चालली सूर्याकडे राजा प्रकाशन, मुंबई १९९६ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
२२ काळा बाण लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
२५ किल्ल्यातील कारस्थान लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
२६ कॅप्टन किडचा खजिना उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
५३ जंगल बुकातील दंगल त्या दंगलीतील दोन पोरे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कादंबरी अनुवादित -
५९ जुनाट भावलीची भन्नाट कथा आणि इतर पाश्चात्य गोष्टी उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
१७५ डाकू बनला डिटेक्टिव्ह आणि दुसर्‍याही काही मजेदार लोककथा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कथासंग्रह - मॉरीस लेब्लाँ
७१ तुटक्या कानाचे रहस्य सुरेश एजन्सी, पुणे १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
७८ थँक्यू, मिस्टर शार्क आणि दुसर्‍याही काही मजेदार लोककथा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
७९ दर्याई डाकू शार्की आणि दुसर्‍याही काही मजेदार लोककथा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
८१ दर्यादेशची राजकन्या शांताई प्रकाशन, पुणे १९९६ कादंबरी स्वतंत्र -
१३८ मायापूरचे रंगेल राक्षस: अर्थात् अतिशक्तिमान घंटासुर व चंडासुर आणि त्यांचे बहुढंगी तर्‍हेवाईक मित्रगण यांच्या अद्भुत साहसांची नवलकहाणी लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९६ कादंबरी रूपांतरित फ्रांस्वा रेबल
१४३ रॉबिनहूड आणि त्याचे रंगेल गडी इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे १९९६ कादंबरी अनुवादित -
१४७ विज्ञानवेडे शास्त्रज्ञ अनुबंध प्रकाशन, पुणे १९९६ कादंबरी अनुवादित -
१६२ साखर सोंड्या आणि दुसर्‍याही काही मजेदार लोककथा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९६ कथासंग्रह स्वतंत्र -
४३ चंद्रावर स्वारी लाखाणी बुक डेपो, मुंबई १९९७ कादंबरी रूपांतरित ज्यूल व्हर्न
१०१ पाताळलोकची अद्भुत यात्रा राजा प्रकाशन, मुंबई १९९७ कादंबरी रूपांतरित ज्यूल व्हर्न
१२३ बादशाही जासूद राजा प्रकाशन, मुंबई १९९७ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
१७२ हवाई हुकूमशहा राजा प्रकाशन, मुंबई १९९७ कादंबरी अनुवादित -
१९ एकांड्या बेटावरचे थरारनाट्य राजा प्रकाशन, मुंबई १९९८ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
२७ कॅप्टन ग्रँट! तुम्ही कुठे आहात? राजा प्रकाशन, मुंबई १९९८ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
६२ ज्यूल व्हर्नची अद्भुत सृष्टी राजा प्रकाशन, मुंबई १९९८ कादंबरी अनुवादित -
६३ झपाटलेला प्रवासी राजा प्रकाशन, मुंबई १९९८ चरित्र अनुवादित ज्यूल व्हर्न
७० तीन बलून बहाद्दर उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे १९९८ कादंबरी अनुवादित -
१०७ पोलादपूरचा रणराक्षस राजा प्रकाशन, मुंबई १९९८ कादंबरी अनुवादित -
८ असे लढले गांधीजी मधुराज पब्लिकेशन्स, मुंबई १९९९ कादंबरी पुनर्कथित -
९९ पशुमानवाचे बेट ज्ञानदा पब्लिकेशन्स प्रा. लि., पुणे २००० कादंबरी अनुवादित -
४० गुप्त खजिन्याचे बेट अतुल बुक एजन्सी २००३ कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
३० खजिन्याचा शोध उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००४ कादंबरी स्वतंत्र -
१३२ भाराभर गवत उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००४ कथासंग्रह - -
१६६ सिंडरेलाची मुलगी मिंडरेला (सहा छानदार परिकथा) अनुबंध प्रकाशन, मुंबई २००४ कथासंग्रह स्वतंत्र -
८८ नंदू करतो मोत्याची शिकार! राजा प्रकाशन, मुंबई २००६ कादंबरी स्वतंत्र -
९० नंदूच्या थापांचे ... गरगर फिरे विमान! राजा प्रकाशन, मुंबई २००६ कादंबरी स्वतंत्र -
९१ नंदूने रचले मनोरथ राजा प्रकाशन, मुंबई २००६ कादंबरी स्वतंत्र -
१० आनंदी आनंद गडे राजा प्रकाशन, मुंबई २००८ क्रमित कादंबरी अनुवादित लॉरा इंगल्स वाईल्डर
१७ एक होते सरोवर राजा प्रकाशन, मुंबई २००८ क्रमित कादंबरी अनुवादित लॉरा इंगल्स वाईल्डर
१४१ मूर्तीच्या शोधात मोना राजा प्रकाशन, मुंबई २००८ कादंबरी स्वतंत्र -
१४२ मोठ्या रानातले छोटे घर राजा प्रकाशन, मुंबई २००८ क्रमित कादंबरी अनुवादित लॉरा इंगल्स वाईल्डर
२८ कैद्याचा खजिना पुरंदरे प्रकाशन, पुणे २००९ कादंबरी अनुवादित -
६४ टिंग टिंग टिंगा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कादंबरी स्वतंत्र -
१५१ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग पहिला) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉयल
१५२ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग दुसरा) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉयल
१५३ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग तिसरा) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉयल
१५४ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग चौथा) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉयल
१५५ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग पाचवा) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे २००९ कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉयल

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सर्वांना धन्यवाद...

मला खात्री होतीच इथे फाफे फॅन क्लब असणारच म्हणून.

फुरसुंगी स्टेशनात फाफे दिसेल असे एक-दोनदा वाटले होते

मलाही केवळ त्याच्याच मुळे फुरसुंगीला जायचे होते. मी बाबांकडे हट्टही धरला होता मला घेऊन जा म्हणून.

त्या चित्रावर माझा क्रश होता

बापरे, मैने तो उस नजर से देखाही नही. बन्याची बहीण ती आपली बहीण.
जस्ट किडींग, पण आठवत नाही, मालीचे चित्र अजिबात.

राम वाईरकरांची होती

अच्छा हे अजिबातच माहीती नव्हतं,

मला त्याचा शरद शास्त्री ला आत्महत्येपासून सोडवलेला कथाभाग आवडतो.

हे कुठल्या पुस्तकात आहे...आठवत नाहीये.

चालू घडामोडी, इतिहास, भूगोल ह्या साऱ्या गोष्टी रंजक पद्धतीने फाफे मुळे कळल्या. मुंबई - पुणे रेल्वेमार्गावर घडणारी एक गोष्ट आहे तिच्यात एक्स्प्रेस, मालगाडी, पॅसेंजर अशा सर्व गाड्या कशा कंट्रोल करतात याचं वर्णन आहे. एकदम भारी वाटलं होतं वाचताना ते!

अगदी अगदी, डिटेलिंग अगदी तुफान होते.

मला फाफे आणि 'अमिताभचे साहस' नावाची एक सिरिज होती ती पण आवडायची. २/३ मित्र असतात आणि ते दरवेळी काहीतरी जबरदस्त रहस्य उलगडून दाखवायचे.

पुस्तक होते का मालिका...मला दोन्हीबद्दल काही माहीती नाही किंवा आठवत नाही.

बाकि जंगलपटात फाफे मला अजिबात आवडलेले नाहीय.फाफे जरा शायनर बनलाय.

अगदी मान्य, डिटेक्हीव्ह बनतो ते देखील

एखादा समर फाफे माली सुभाष बरोबर घालवायला आवडला असता

अगदी मनातलं, आम्ही मित्रांनी असे काही संकट शोधण्याचा प्रयत्न केलेलाही आठवतो. पण जसे संकट फाफेला शोधत येते तसे आम्हाला काही आले नाही आणि आले असते तरी आम्हाला काय जमले असते असे वाटत नाही. त्यामुळे नाही तो उपद्वाप केला नाही याबद्दल बरेच वाटत आहे.

खरच त्या वयात जी साहसं करायची खुमखुमी असते त्याची हौस फाफे मुळे भागली.. + १११११

भुताळी जहाज आणि ब्रम्हदेशातील खजिना तर फारच आवडीची! बाकी त्यांचे अनुवाद - wizard of the oz, Jule Verne चे अनुवाद - सर्वच बेफाट!!

हो भुताळी जहाज आणि खजिना अक्षरश रोमांचक पुस्तके होती. उदे उदे गं ची घोषणा अंगावर सरकन काटा आला. काय प्रवास होता तो, त्या बोटीतून केेलला. आता असे वाटते आहे त्यांच्या या लेखनकौशल्याच्या मानाने तितकी प्रसिद्धी मिळाली नाही.

पण दुर्दैवाने मुलीला ती पुस्तकं इतकी अपील नाही होत आहेत. thea stilton, Gerenimo Stilton च्या जमान्यात ह्या पुस्तकांशी ती रिलेटच नाही करू शकते ही खंत आहे

मलाही तीच भिती आहे. पोरगा माझा वाचतो हीच पुस्तके, त्याला आता फाफे आवडायला लावायला आमच्या पिताजींसारखे काही वेगळे प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

आणि मी ती स्टील्टनची पुस्तके चाळून पाहीली, मला फारशी काय आवडली नाहीत.

कमीत कमी चौकडीचा शर्ट तरी घालायला पाहीजे होता त्यांनी. Happy Happy Happy

"भारा" वलेले बालपण होते आपले. अनुवाद किती सहज आणि सुंदर असू शकतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भा. रा. भागवत यांनी अनुवादित केलेली पुस्तके! + १११११

मस्त लेख आहे आशू, भारी आठवण.
फाफे एका साध्या पत्रातून आणि त्यात दिलेल्या एका फोन नंबर वरून 'आज संध्याकाळी ६.२० ची लोकल उडवायची आहे' असा मॅसेज डीकोड करतो ते तेव्हा इतके अफाट आवडले होते ना.
नेमके कुठल्या कथेत हे आहे ते आठवत नाहीये. चीन युद्ध संदर्भातली ही कथा सॉलिड होती.

मस्त लेख! फाफेची सगळी पुस्तके अनेकदा वाचलेली आहेत Happy सर्वात जास्त कोणतं आवडतं हे सांगणं मुश्कील आहे Happy
चित्रपटाची वाट पाहात आहे. सुमीत राघवनची सिरियलही आवडली होती.

अर्रे मस्त लिहिलंय!! मलाही हल्ली मुलं वाचतात ती पुस्तकं नीरस वाटतात नेहमी आपल्या चांदोबा, सिंदबाद, फाफे अन तत्सम रंगीत कॅरेक्टर्स पुढे!
मालीच्या चित्रावर क्रश Lol

मस्त लिहीलय.. फाफे सगळी सिरीज अन भुताळी जहाज आम्हा बहिणींचे ही अत्यंत आवडते होते.. हेहे हे ग.. उदे उदे ग... असे नंतर कितीतरी दिवस चाललेले आमचे. Lol

मला त्याचा शरद शास्त्री ला आत्महत्येपासून सोडवलेला कथाभाग आवडतो.

हे कुठल्या पुस्तकात आहे...आठवत नाहीये.
>>>
' कडेलोट झालाच नाही' असं नाव आहे बहुतेक कथेचं. कुठल्या पुस्तकात आहे ते आठवत नाही. आवडली होती.

चक्रीवादळात फास्टर फेणे ही कथाही खूप आवडली होती. वेगळी होती. त्याच्या सरांच्या मुलाला तो तुरुंगाच्या कचाट्यातून सोडवतो अशी होती.
फाफेच्या अशा वेगळ्या कथा वाचायलाही खूप आवडतात. प्रत्येक कथेत adventure असले पाहिजेच असे नाही.

छान लिहिलयं!
>>राय, अगदी! "भारा" वलेले बालपण होते आपले. अनुवाद किती सहज आणि सुंदर असू शकतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भा. रा. भागवत यांनी अनुवादित केलेली पुस्तके!>> +१

मस्त मस्त मस्त ! This is what I like about MaBo- अप्रतिम लेख आणि प्रतिसाद.

भाराना घरी जाऊन भेटणं आणि त्यांनी प्रेमाने स्वागत करून खायला घालणं वगैरे तर भारीच! मलापण भारी आवडायचे भारा भागवत.
मला लक्षात असलेले फाफे भाग म्हणजे एक पुण्यातल्या पुराचा. कसलं थ्रिलिंग आहे ते वर्णन.
शाळेच्या प्रवेशाचाही आठवतो. अजून एक म्हणजे गावातली जत्रा, काळा दोरावाली.
बाकी बरंच विसरलं आहे पण तो सहा भागांचा सेट मी खूप वेळा वाचलाय.

प्राजक्ता - किती धन्यवाद देऊ कळत नाहीये. काय जबरदस्त विशेषांक आहे हा. आधी का नाही वाचनात आला. अक्षरशः अधशासरखा वाचून काढला समस्त.
घरच्यांच्या नजरेतून भारा वाला लेख तर इतका सुंदर आहे की त्याची प्रिंट आउट काढून ठेवणार आहे.

रच्याकने, संपादक मंडळी बरीच माबोकर आहेत का? आदुबाळ वगैरे
बाकी देखील फारच जबराट. संग्राह्य आहे विशेषांक

हो मला जम्मू पुणे सिरीज च्या वेळी लवकर पूर्ण करत नसल्याबद्दल दम दिला होता त्यामुळे मला चांगले लक्षात आहे

मस्त लिहिलंय आशु. बालपणीच्या आठवणी जागवल्या.
फाफे सगळी सिरीज वाचल्यात.
फाफे, चांदोबा, सिंदबाद, चिंगी, गोट्या, गुलबकावली, नंतर ठकठक, किशोर, चाचा चौधरी यांच्या समवेतच बालपण गेलं. Happy

अफाट आहे फास्टर फेणे. लहानपणी संच विकत घ्यायची इच्छा होती पण दोन तीन पुस्तकांव्यतिरिक्त जमलं नव्हतं. तेवढी पुस्तकंसुद्धा कोहिनूर असल्यासारखी जपायचो पण एका चांगल्या वाचनालयामुळे जवळजवळ पूर्ण संच खूपदा वाचला. डिटेक्टिव्ह आणि जंगलपट सोडून सगळी वाचली बहुतेक. नोकरी लागल्यावर सगळ्यात आधी पुरवून घेतलेल्या काही हौशीत फाफे संच विकत घेणे हा आयटम होता.
मायाळूची भाजी आवडणारी भागी गाय, बन्याच्या जन्माची कथा, पुण्यात ऍडमिशन घ्यायला जातानाची धावपळ, नेफा आघाडी, प्रतापगड वारी, काश्मिरी करामत, चक्रीवादळ सगळं अजून आठवतं मस्त. मुख्य म्हणजे मुलांचं म्हणून कसंही लिहिलं नव्हतं, नर्मविनोद, भाषिक कोट्या वगैरेची रेलचेल असायची, आणि प्रचंड वेग. श्वास आपसूक रोखून वाचन व्हायचे.
अजबगजब मंडळ (आशा भाजेकर), दरीतला दणका(लैला महाजन), साहसी वार्ताहर, प्रमोद (मालती दांडेकर), धडपड्या दिलीप, बिपीन बुकलवारच्या कथा (अक्काचे अजब इच्छापत्र ही फार सुरेख कथा वाटते, अगदी आजदेखील), मस्त खजिना होता वाचायला लहानपणी. भा.रा. आणि इतर लेखकांनी केलेले रसाळ अनुवादही खूप आनंददायी.
वेगळा माहौल होता सगळा.

शरद शास्त्री आत्महत्या....हे नाही आठवत. पुन्हा पुस्तकं काढून बघतो आता.

ओहो सरजी आपणही फाफे फॅन पाहून आनंद जाहला.

खल्लास वातावरण निर्मिती म्हणजे फाफे, बऱ्याचवेळी आजोळी किंवा गावी जाताना पुण्यातून जाणे होई तेव्हा सातारा रोडला 'बन्याची विद्याभवन शाळा' दिसेल म्हणून मी खिडकीत अतिशय धार्मिकपणे बसत असे, बन्या नेफा आघाडीवर गेला असता त्याच्यावरच विषप्रयोग करू पाहणाऱ्या लामाच्या वेशातील चिनी हेराला डोक्यात दणका हाणून बेशुद्ध करतो तो भाग मला आजही जसाच्या तसा लख्ख आठवतो. बनेश फेणे विरुद्ध चिनी, ह्या सारखेच बन्या अन इंद्रु इनामदार ह्यांची सायकल रेस तुफान आवडते आपल्याला (बहुतेक आगे बढो फास्टर फेणे)

मस्त लिहिलंय आशुचॅंप!!
मी फाफेची थोडीशीच पुस्तकं वाचली होती. त्यात शाळेत प्रवेश घेण्याची कथा असलेलं नक्की वाचलं आहे. त्यात काही तरी शिंदीच्या- शिंदळीच्या असा ( न कळलेला ) जोक होता Lol
शिवाय गुर्हाळातली एक कथा वाचली होती. त्यात गमबूट घालून फाफे निखार्यांवरून चालत जातो हे चांगले लक्षात आहे. गमबूट हा शब्द तेव्हा नवीनच कळला. त्यामुळे नंतर दुसरं काही वाचताना जिथे जिथे परत गमबूट हा शब्द आला तेव्हा फाफे आठवला Happy
वरचे प्रतिसाद वाचून घ्यावीशी वाटत आहेत पुस्तकं !
भुताळी जहाज भा. रां. चं आहे हे माहीत नव्हते. माझं प्रचंड आवडतं पुस्तक. त्यात त्या जहाजाचं नाव ' मल्हार' की ' जय मल्हार' असं होतं. ते नावही खूप आवडलेलं!

मला पण एक कथा आठवते, त्यात फास्टर बोगदा खोदत खोदत जातो आणि दुसरीकडून एक जण तिथेच खोदत येतो आणि ते एकमेकांना भेटतात... नाव आठवत नाही त्या कथेचं

आशुचॅम्प, टवणेसर, मी अनु आणि प्राजक्ता शिरीन

भा रा भागवत विशेषांक आवडल्याचं ऐकून आनंद झाला. मी संपादक नव्हतो, फक्त एक फॅनफिक लिहिली होती, आणि बाकी थोडी मदत केली होती. मेघना भुस्कुटेने संपादन केलं होतं. तिच्यापर्यंत हा धागा पोचवतो.

सुंदर लेख आशु! शिर्षक अधिक समर्पक.
फाफेची पुस्तके, चांदोबा, चंपक, ठकठक ही किशोरवयात वाचलेली पुस्तके वाचनाची आवड आणि गोडी वाढण्यास कारणीभूत.

फाफे नाही चालत जात - भाई फेणे उतरतात गुऱ्हाळत, भागी गाय पडलेली असते तेव्हा.

चरप्स - ते पुस्तक प्रतापगडावर फाफे

Pages