स्मृतीत साठवून जाती

Submitted by र।हुल on 24 July, 2017 - 14:29

स्मृतीत साठवून जाती

पावसांत भिजलो आम्ही
चोरपावलानं उन्हं येती
चिंब भिजल्या क्षणांना
स्मृतीत साठवून जाती ॥१॥

धुक्यात हरवलो आम्ही
उगवतीचे किरणं येती
स्पर्श उबदार बाहूंचा
स्मृतीत साठवून जाती ॥२॥

प्रेमात पडलो आम्ही
स्वप्नं उद्याचे पडती
कोमल हळव्या मनांना
स्मृतीत साठवून जाती ॥३॥

विरहात तगमगलो आम्ही
आठवणी सोबतीस येती
नयनी ओल्या आसवांना
स्मृतीत साठवून जाती ॥४॥

―₹!हुल /२४.०७.१७

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मस्त कविता

छान आहे ......स्मृती