वर्ष आले,वर्ष गेले..हे खरे...

Submitted by सत्यजित... on 30 December, 2016 - 17:59

हे बरे झाले तुझेही फावले...
ग्लास वेटरने तुझेही लावले!

टेबलावर स्नॅक्स होते फार पण...
नाव ओठांनी तिचे मी चावले!

फार नाही घेत मी थोडीच दे...
ओठ तृष्णेला अता लल्हावले!

मी जरासा झिंगलेला पाहुनी...
केवढे कुत्रे उरावर धावले!

वर्ष आले,वर्ष गेले..हे खरे...
'त्या' क्षणाच्या आत सारे मावले!

—सत्यजित

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users