सूपचे विविध प्रकार

Submitted by दीप्स on 4 October, 2016 - 06:52

बरेच दिवस झाले चहा कमी पिणे झालय. दिवसातुन २ दा होतो. संध्याकाळी घरी पोचल्यावर पटकन प्यावसं / खावसं वाटतं , त्यासाठी सूपचे प्रकार शोधत होतो. इथे कही रेसीपी भेटल्या . शोधायला बरे पडाबे म्हणून -

अकुचे अनेकानेक आभार.

वेज

http://www.maayboli.com/hitguj/messages/103383/93001.html?1212506185 विविध प्रकार( थँक्स अरुंधती: :फिदी:)

-->
http://www.maayboli.com/node/41744 - बीट सूप
-->
http://www.maayboli.com/node/50058- मिश्र भाज्यांचे सूप
-->
http://www.maayboli.com/node/46899 - व्हेज सूप
-->
http://www.maayboli.com/node/51441- लाल भोपळ्याचे सूप
-->
http://www.maayboli.com/node/48796 - नाचणीचे आंबील (रागी सूप)

--->
http://www.maayboli.com/node/22604 - व्हेजीटेबल मनचॉव सूप

--->
http://www.maayboli.com/node/22403 - सनराईज सूप

--->
http://www.maayboli.com/hitguj/messages/103383/93075.html?1133986901 - गाजराचे सूप

--->
http://www.maayboli.com/node/35063 - कैरी भोपळा सूप

--->
http://www.maayboli.com/node/50345 - कांदापातीचे सूप

--->
http://www.maayboli.com/node/44468 गोड कणसाच्च सार अर्थात स्वीट कॉर्न सूप

--->
http://www.maayboli.com/node/40469 चिली कॉर्न सूप

--->
http://www.maayboli.com/node/42051 भोपळा सूप विथ संत्रा ट्वीस्ट

नॉन वेज

http://www.maayboli.com/node/44407 पाया सूप

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users