जगणं

Submitted by nileshnamjoshi on 5 June, 2016 - 08:54

जगण्यासाठी फक्त दोन शब्द काफी असतात
तू आणि मी
तू नसशील तर मी ला हि अर्थ नसतो
श्वास तर असतातच पण
तुझ्या श्वाततात च मी पण दडलेलं असत
या क्षणाला सुद्धा तुझीच आस आहे
तुझ्याच आभासला माझीच साथ आहे।।

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users