लवकरच येत आहे… माझी पी. एच. डी. - उवा आणि मानवी उत्क्रांती.....

Submitted by चिखलु on 25 November, 2015 - 10:06

लवकरच येत आहे… माझी पी. एच. डी. - उवा आणि मानवी उत्क्रांती...

आमचे गाईड -आमचा न्हावी
पृथ्वीच्या पाठीवर न्हाव्याचा जेवढा संबंध डोक्याशी (दुसर्याच्या) येतो तेवढा क्वचितच कुणाचा येत असावा. असा डोकेबाज माणूस माझा गाईड असावा हा तर दुग्ध शर्करा योग. त्याच न्यायाने जी जमातच मुळात डोक्यावर राहते ती तर किती डोकेबाज असेल विचार करा.….

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हे काय आहे ते वाचायला उत्सुक...विनोदी असेल तरी चालेल.
पण उवा या सर्वात जुन्या सर्व्हाइवर आहेत या भूतलावर.जरा जपून.

डिफेन्सला लायसिल घेऊन येऊ का? >>> थोडे टॉलरंट व्हा राजे.. Happy

डोक्यावर पडलेले ढेकूण>>>> हे काय नवीन?

काहीहीं हां चखलु>>> काका, चिखलु,चिखलु,, चखलु नाही.

काहीहीं हां चखलु>>> काका, चिखलु,चिखलु,, चखलु नाही.>>>> ते काका नाहीत, त्या ताई आहेत.:फिदी:

बर, मग कधी लिहीणार आहात यावर? यात माकडान्च्या सन्शोधनाचा समावेश केल्यास बरे पडेल, कारण उत्क्रान्ती बद्दल पण लिहीणार आहात ना?