तडका - बाल दीन

Submitted by vishal maske on 14 November, 2015 - 08:40

बाल दीन

बालपण सुंदर असुनही
तिथे वन्समोर मिळत नाही
बालपणातुन गेल्याविना
बालपणही कळत नाही

कितीही मोठे झाले तरी
बालपणात मनं झूलवतात
बालदिन साजरे करताना
बालदीन मनं हेलावतात

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

बालदिन (बालक दिवस ) साजरे करत असताना ते गरिब बालक (बालदीन ) पाहून मनं हेलावतात

दोन्ही शब्द स्पष्टीकरणासहीत