"रंगरेषांच्या देशा - तुझे रूप चित्ती राहो" - मनाकु१९३०

Submitted by हिम्सकूल on 26 September, 2015 - 01:29

ह्या वर्षी आजोबांनी देवासमोर काढलेल्या गणपतीच्या रांगोळ्या..

1-2015-09-26.jpg1-IMG_9142-001_0.JPG1-IMG_9143_0.JPG1-IMG_9146-001.JPG1-IMG_9146.JPG1-IMG_9246.JPG1-IMG_9247.JPG1-IMG_9248.JPG1-IMG_9250.JPG1-IMG_9253.JPG1-IMG_9254.JPG1-IMG_9259.JPG1-IMG_9261.JPG1-IMG_9264.JPG1-IMG_9265.JPG1-IMG_9269.JPG1-IMG_9271.JPG1-IMG_9273.JPG1-IMG_9274.JPG

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आजोबा, यु आर ग्रेट! खुपच सुंदर रांगोळ्या. किती छोट्याश्या आहेत, तरी खुप डिटेल्ड आहेत. शेडिंग पण केलंय. डोळे पण खुपच सुरेख जमलेत. ___/\___.

सहीच