खग ही जाने खग की भाषा -भाग ६

Submitted by कांदापोहे on 9 July, 2015 - 03:08

गुहागरचे पक्षीनिरीक्षण

नेहेमीप्रमाणेच केलेला कंटाळा व इथे मायबोलीवर प्रकाशचित्र टाकणे हा मोठा कार्यक्रम असल्याने अनेक दिवस मनात असुनही ही प्रकाशचित्रे टाकु शकलो नाही. आज जरा उसंत मिळाल्यावर लिहुनच टाकले.

गेल्या सहा महिन्यात फक्त फोटोग्राफी करता असे गुहागरला जाणे झाले. तिथे आढललेले पक्षी इथे दाखवावे म्हणुन हा प्रपंच. सोबत थोडेफार इतरही प्राणी दिसल्याने तेही टाकुन पाणी वाढवले आहे. Happy गुहागर, चिपळुण, दापोली, वेळणेश्वर या भागात इतके पक्षी दिसतात की लिहायला घेतले तर एका दिवसत ५० जाती दिसल्या असे सहज लिहीता येईल. गेले अनेक वर्ष दापोली, दिवेआगर वगैरे परीसरात सुट्टीत जाणे झाले पण पक्षीनिरीक्षणाचा छंद नव्हता. गेल्या दोन फेरीमधे अनेक पक्षी दिसल्याने कोकणाच्या ओढीच्या कारणामधे आणखी एक भर पडली.

खाली दिलेले सर्व फोटो आधी फेसबुकावर प्रकाशित आहेत पण इथले सर्वच जण तिकडे असतीलच असे नाही. त्यामुळे इथेही ते प्रकाशित करत आहे.

पोलादपुर मार्गे कोकणात चिपळुणपाशी पोचतानाच एक गाव आहे. तिथल्या तळ्यात मगरी दिसतात असे भाच्याने सांगीतले म्हणुन तिकडे मोर्चा वळवला. तळ्याकाठी चक्क Beware Crocodile Point अस बोर्डच दिसला. बघतो तर काय खाली चांगल्या ४-५ मगरी पहूडलेल्या होत्या. आम्ही कॅमेरे परजल्यावर एकीने लगेच आम्हाला दात वेंगाडुन दाखवले. Proud

Indian Crocodile (मगर)

खरंतर आधीच्या भेटीत Brown Fish Owl दिसले होते पण समाधान होत नाही म्हणुन परत एकदा त्याच ठिकाणी गेल्यावर हे दिसलेच.
Brown Fish Owl

घुबड बघायच्या वाटेवर सुमधुर आवाजात कुठला पक्षी गातोय म्हणुन बघीतले तर हा तल्लीन होऊन गात होता.
Orange Headed Thrush

जेवतानाच अचानक हे महाशय काहीतरी टिपताना दिसल्यावर फोटो काढणे अनीर्वाय होते.
Puff Throated Babbler

बराच वेळ मला एक मित्र सांगत होता इथेच Vigor's Sunbird पण दिसतो पण मी फारसे लक्ष दिले नव्हते. जेव्हा याचे रंग बघीतले तेव्हा वेडा झालो. पुढच्या वेळी याच्याकरता आणखी वेळ द्यायच ठरवले आहे.

Vigor's Sunbird

दापोलीकडुन गुहागरला आता गाडी बोटीत टाकुन जाता येते. त्या तिरावरच हे आजोबा स्थितप्रज्ञासारखे बसलेले होते.

पावसाळ्याच्या सुरुवातीला पक्षीनिरीक्षक कोकणात जायचे मुख्य कारण म्हणजे Indian Pitta, Oriental Dwarf Kingfisher हे दोन पक्षी. यातील दोन्ही दिसल्यावर विशेष आनंद झाला होता. तसेच कोकणार दिसणारा निळ्या कानांचा खंड्याही (Blue Eared Kingfisher) दर्शन देऊन गेला.

Blue Eared Kingfisher

हा पक्षी बघणे म्हणजे खरच सुख आहे. जुन जुलै मधे घरटी बांधण्याची लगबग असल्याने हा बराच दिसतो. अगदी घराजवळ वाडीतही येतो. फक्त वातावरण फोटो काढण्यास अजिबात अनुकुल नसते.
Indian Pitta नवरंग

Black Hooded Oriole

Golden Flameback Woodpecker

वेळणेश्वर मंदीरासमोरच्या एका खराब झालेल्या झाडात दोन भोकं दिसल्यावर इथे हे महाशय असतील असा अंदाज आलाच होता. चांगले दुमजली घर असावे कारण आम्ही बघत असतानाच वरच्या मजल्यावरुन यांनी डोके बाहेर काढले.
Brown Headed Barbet

इथेच अजिबात अपेक्षा नसताना एके ठिकाणी हा पण दिसला.
Stork Billed Kingfisher

चिपळुणकडुन परत गुहागरला जाता एका झाडावर धनेश दिसल्यावर मित्र अक्षरशः ओरडला. आम्ही थांबेपर्यंत आणखी दोघे आले पण कावळा नामक पक्षी इतका त्रासदायक आहे ना की बास. त्याने दोघांना उडवुन पण लावले. काही मिनीटेच मिळाली त्यात खालील फोटो काढता आला.
Malabar Pied Hornbill

Munia

त्या फेरीतील सर्वात भारी क्षण म्हणजे Orange Breasted Green Pigeon चे दुर्मिळ दर्शन. धन्य वाटले त्याला बघुन. आपल्याकडे Yellow Footed Green Pigeon दिसतात पण हा पक्षी महाराष्ट्रात फारच क्वचीत दिसतो.

Orange Breasted Green Pigeon

यापूर्वी केलेले प्रयत्न खाली बघता येतीलच.

उडान - भिगवण पक्षीनिरीक्षण इथे http://www.maayboli.com/node/22764 बघता येईल.
खग ही जाने खग की भाषा -भाग १ इथे http://www.maayboli.com/node/26925 बघता येईल.
खग ही जाने खग की भाषा -भाग २ इथे http://www.maayboli.com/node/32865 बघता येईल.
खग ही जाने खग की भाषा -भाग ३ इथे http://www.maayboli.com/node/42131 बघता येईल.
खग ही जाने खग की भाषा -भाग ४ इथे http://www.maayboli.com/node/51921 बघता येईल.
खग ही जाने खग की भाषा -भाग ५ इथे http://www.maayboli.com/node/53885 बघता येईल.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

ओह!
थँक्स केपी.
मी उत्तराची वाट पहातच होते Happy
या मालिकेतले बरेचसे पक्षी मी पहिल्यांदा ऐकलेत. पाहणं तर दुरच!
यू आर व्हेरी लकी Happy

धन्यवाद लोकहो!!

योग्या कधी जायचे?? Proud

या मालिकेतले बरेचसे पक्षी मी पहिल्यांदा ऐकलेत. पाहणं तर दुरच!>>यू आर व्हेरी लकी>>
पक्षी बघायल सुरुवात केली की अनेक पक्षी आपल्या आजुबाजुलाच दिसु शकतात. फक्त लक आहे असे मी नक्कीच म्हणणार नाही. अनेकदा असे घडते की २-३ तास घालवुनही एखादा पक्षी दिसतच नाही. काही वेळा त्यांना चाहुल लागली की ते उडुन जातात. त्यामुळे पक्षीनिरीक्षण करताना प्रचंड पेशन्स, शांतत, माहीती व शोधक नजर लागते. नाहीतर तुमच्या समोर पक्षी असुनही तुम्हाला दिसत नाही.

खरोखरच सुंदर फोटो....पक्ष्यांचे इतके सुंदर फोटो काढणे सोपि गोष्ट नाहि. .....एकदम ग्रेट.

त्यामुळे पक्षीनिरीक्षण करताना प्रचंड पेशन्स, शांतत, माहीती व शोधक नजर लागते. नाहीतर तुमच्या समोर पक्षी असुनही तुम्हाला दिसत नाही.
>>
याची मनापासून जाणिव आहे Happy

वा! फार सुंदर आहेत सगळे पक्षी.
Vigor's Sunbird , आणि निळ्या कानांचा खंड्या खास आहेत. झळाळणारे रंग!

एकसे एक अफाट फोटोज आहेत! डोळ्यांचं पारणं फिटलं..
फोटोसेशन्सला बसल्यासारख्या क्लिअर पोझेस आहेत एकेक Happy

Pages