Bird Photography

खग ही जाने खग की भाषा -भाग ६

Submitted by कांदापोहे on 9 July, 2015 - 03:08

नेहेमीप्रमाणेच केलेला कंटाळा व इथे मायबोलीवर प्रकाशचित्र टाकणे हा मोठा कार्यक्रम असल्याने अनेक दिवस मनात असुनही ही प्रकाशचित्रे टाकु शकलो नाही. आज जरा उसंत मिळाल्यावर लिहुनच टाकले.

Subscribe to RSS - Bird Photography