विठ्ठल विठ्ठल

Submitted by नवनाथ राऊळ on 8 June, 2015 - 07:07

विठ्ठल विठ्ठल । नाम हेचि मुखीं ।
अवघाचि सुखी । भवताल ॥१॥

नामाचा महिमा । काय म्यां वर्णावा ।
अगाध जाणावा । सकळांनी ॥२॥

नाथ म्हणे माझा । सखा विठुराया ।
उद्धरीं जगा या । सदोदित ॥३॥

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users