तडका - वर्षपुर्तीचे सत्य

Submitted by vishal maske on 25 May, 2015 - 11:24

वर्षपुर्तीचे सत्य

आम्ही फक्त वास्तव मांडतो
ना गुणगौरव ना हेवा आहे
त्यांच्या वर्षपुर्तीचा आता
त्यांच्याकडूनच गव-गवा आहे

हा जनतेचाच कौल आहे
उगीच आरोप फासत नाही
अच्छे दिनच्या चौकटीत मात्र
जनता मुळीच दिसत नाही

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users