इरेला पेटला आहे पिसारा

Submitted by अ. अ. जोशी on 18 September, 2014 - 10:29

सुखाचा केवढा झाला पसारा
बिलगला वेदनेचाही पहारा

तुझ्या लाटेत सामावून घे ना
कधीचा थांबला आहे किनारा

तुझ्या वाणीत सारे भाव होते
नको सांगूस की केला पुकारा

तुझा रस्ता कधी चुकलो नसे मी
नसे ही बातमी आहे इशारा

किती चेकाळली स्वप्ने उराशी
पहा मिळताच थोडासा उबारा

अजुन तुडवीत आहे पाय काटे
अजुन नक्की नसे माझा निवारा

शरीराची उडाली फार थरथर
मनामध्ये कुठे होता शहारा?

मला सांगून गेला आपलेपण
तुझा तो एक ओळीचा उतारा

दुरुन नुसतेच तू नाचू नको ना
इरेला पेटला आहे पिसारा

जगाला पाहिजे ते ते म्हणू दे
'अजय' बिनधास्त वाजव तू नगारा

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुंदर

मला सांगून गेला आपलेपण
तुझा तो एक ओळीचा उतारा... सुरेख

अजुन नक्की नसे माझा निवारा...मतला खूपच सुंदर

छान गझल!!

तुझ्या लाटेत सामावून घे ना
कधीचा थांबला आहे किनारा

अजुन तुडवीत आहे पाय काटे
अजुन नक्की नसे माझा निवारा

मला सांगून गेला आपलेपण
तुझा तो एक ओळीचा उतारा

शेर आवडले.