मानाचे नैवेद्य

Submitted by संयोजक on 28 August, 2014 - 15:57

गणेशाचा आवडता नैवेद्य म्हणजे मोदक. पण मोदकांबरोबर बाप्पाला इतरही नैवेद्य आवडतात बरे! कोणी खीर करतात, तर कोणी मिठाई. नाना प्रकारची पक्वान्ने आपण बाप्पासाठी रांधतो. मग असे विविध नैवेद्य आपल्या मायबोलीकर मित्रांबरोबर शेअर करायला नक्कीच आवडेल ना तुम्हाला? चला, तर मग येऊ द्या तुमच्याकडचे एक से बढकर एक नैवेद्य.

गणपती बप्पा मोरया !!!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सगळे नैवेद्य सुंदर...केळ्याचे लाडू...नुस्तं नावानेच तोंपासु!!!!

हा आमचा नैवेद्य...उकडीचे मोदक, काजू-अंजीरचे मोदक, पनीर-खोबर्याचे मोदक...

DSC00440MB.jpg2014-08-27-19.53MB.jpg2014-08-27-22.06MB.jpg

मनी
ह मस्त आहे ग भंडारा...

आम्च्याकडे निरांजना सारखे दिवे करुन त्यात खाली सारण भरुन त्याला कव्हर ची एक चकती चिकटवुन गोलाकार मुरड घालतो...
ते करायची जबाबदारी आई नेहमी माझ्याकडे देत असे... माझ्यापण ते अगदी आवडीचं काम..

पण हे तुमच्याकडचे दिवे पण मस्त आहेत अगदी...

जरा उशीरच झाला आहे गणेश चतुर्थीचा प्रसाद टाकायला...

माझं काय चुकलं मध्ये लिहिल्याप्रमाणे ह्या वेळेस बेसन लाडवात तूप जास्त झाले होते. त्यावर उपाय म्हणून मी लाडू वळून प्रसादाच्या द्रोणात ठेवले. त्यामुळे दोन फायदे झालेत.
1. लाडू गुपचुप एका जागी बसले. उगीच इकडे तिकडे ओघळले/ चिकटले नाहीत.
2. बटरपेपर च्या द्रोणाने बरेचसे तूप शोषून घेतले.

mabo.jpg

अरे, मी आत्ता वाचलं. थँक्स Happy
पण ते खायचे कसे?>>>> :p हीच स्मायली वापरावी लागेल खाण्यासाठी Wink
मंजू, लिहीते गं थोड्या वेळात..

Pages