पेपर मेश (वर्तमान पेपरापासुन बनवलेला)

Submitted by NANDALE ART on 18 July, 2014 - 09:44

साहित्य:- वर्तमान पेपर,फेव्हिकॉल,कटर,गोडतेल,पाणी,प्लास्टिकचा लहान डबा ई.

कृती:- प्लास्टिकच्या डब्याला बाहेरून ब्रशने थोडे गोडतेल लावा. नंतर फेव्हिकॉल मध्ये थोडे पाणी टाकुन फेव्हिकॉल थोडा पातळ करा.आता वर्तमान पेपराच्या 1ईंच मापाच्या आडव्या/ऊभ्या पट्टया कापा. कापलेल्या पट्टीना एका बाजुने फेव्हिकॉल लावून एकएक पटटी प्लास्टिकच्या डब्याला चिकटवा.अशा प्रकारे दहा ते बारा थर लावा.व तो डबा पुर्ण वाळु द्या. वाळल्यानंतर प्लास्टिकचा डबा हळुव काढुन घ्या.
20140.jpeg20140717.jpeg
नंतर पेपर मेश डब्याला रंग दिला

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान!