'आजोबा' चित्र रंगवा स्पर्धा- स्पृहा

Submitted by सावली on 1 May, 2014 - 08:14

मायबोली आयडी - सावली
पाल्याचे वय - ७वर्ष

घोषवाक्य - "तुम्हीपण देशासाठी मतदान करणार ना?"

Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मस्तच रंगवलंयस, स्पृहा!

(बाहेरून लिंक दिली आहे का? हापिसच्या संगणकावरून चित्र दिसत नव्हते.)

khupach sundar.

link open karatana mi wichar karat hote zadanwishayi kahi asel ka tagline madhye? Wink

Spruha nav ahe tich? god ahe. pan mi bahulich mhananar buva Happy