लेख पहिला -जलरंग तोंडओळख , तयारी

Submitted by पाटील on 28 January, 2014 - 12:34

सर्वांचे या उपक्रमात स्वागत.

जलरंगाची व्याख्या करताना जे रंग पाण्यात मिसळुन पेंटींग साठी वापरले जाताते रंग अशी थोडक्यात करता येईल मात्र त्या व्याख्ये नुसार अ‍ॅक्रेलीक तसेच , पोस्टर कलर्स, काही इंक अशा बर्‍याच माध्यमांचा यात सामावेश करावा लागेल.
आपण मात्र फक्त transparent watercolors अर्थात पारदर्शक जलरंगांचाच इथे विचार करणार आहोत.
वॉटर कलर पेंसिल या वापरुन सुद्धा असा परिणाम साधला जातो मात्र त्यांचाही सामवेश या उपक्रमात केला नाही.
जलरंगांचा पारदर्शीपणा त्यांच्यात वापरलेल्या पिगमेंट्स नुसार कमि अधिक असतो, काही रंग पुर्णता पारदर्शक असतात त्यांच्या वापरानंतर सुद्धा खालचा कागद किंवा त्यावर काढलेल्या पेंसिलच्या रेषा दिसत राहतात. जे रंग जसे कि पांढरा किंवा काळा हे पुर्ण अपारदर्शक असतात आणि म्हणुन बरेच चित्रकार (purist) या रंगांचा वापर टाळतात. आपणही या कार्यशाळेपुरता तरी या दोन रंगांचा वापर टाळणार आहोत.
काही रंग हे अर्धपारदर्शक असतात.

हे रंग मुख्यता ट्युब्ज आणि केक्स या प्रकारात उपलब्ध असतात
यात टयुब मधले रंग मिसळुन मोठी चित्र करणे सोपे असल्याने ते जास्त लोकप्रिय आहेत, केक्स हे प्रवासात बरोबर ठेवायला किंवा छोट्या चित्रांसाठी उपयुक्त असतात. मी स्वतः चित्रात काही फिगर्स टाकायच्या असतील तर केक्स वाल्या रंग पेटीतुन थोडे थोडे रंग वापरुन त्या फिगर्स रंगवतो बाकिच्या कामासाठी मात्र ट्युबमधले रंग वापरतो

यात वापरलेल्या pigments च्या प्रमाण आणि शुद्धतेनुसार student आणि artist या दोन ग्रेड्स मधे उपलब्ध असतात.

उदा. winsor & newton या प्रसिद्द ब्रँड मधे cotman सिरीज ही इकॉनॉमिकल सिरीज आहे तसेच भारतात कॅमल कंपनिचे रंग student आणि artist या दोन ग्रेड मधे उपलब्ध आहे. या कार्यशाळेसाठी आपण शक्यतो पुढे जाऊन आर्टीस्ट क्वालीटीचे रंग वापरु मात्र कुणाकडे स्टुडन्ट क्वालीटीचे रंग असतील तरीही चालतील. स्टुडन्ट क्वालीटीचे रंग fugitive अर्थात कालांतराने फिके पडणारे/उडून जाणारए असतात म्हणुन चित्रकार मंडळी याचा वापर करीत नाही मात्र आपल्याला शिकायला याचा वापर करायला हरकत नाही. या रंगांचे बरेच ब्रँड उपलब्धा आहेत. मात्र आपण कुण्या एका ब्रँड्साठी आग्रही असणार नाहीत. मात्र कुणाला एखाद्या ब्रँड्बद्दल माझे मत हवे असेल तर ते मी प्रतिसादात लिहिन.( जर तो ब्रँड मी वापरला असेल तर) मात्र आपण काही ठरावीक रंग छटांचाच वापर करणार आहोत (limited palette),ही palette प्रत्येकाची जसे आप्ण काम रीत जाऊ तशी डेव्हलप होत जाते. या कर्यशाळेपुरता खालिल रंगांपुरती आपली पॅलेट मर्यादित ठेऊया.
यात आपण मुख्यता: cobalt blue, ultramarine blue, Persian blue , gamboge yellow, cadmium yellow , yellow ochre , vermillion red , orange , burnt sienna या रंगांचा वापर करणार आहोत. जर बारा रंगांचा जो सेट बाजारात उपल्ब्ध असतो तो घेतला तर त्यात हे रंग उपलब्ध असतील, त्यामुळे जरी मला व्यक्तीश: Indian yellow, viridian green , payne's gray इत्यादी रंग आवडत असले तरी ते टाळायचा प्रतत्न राहील.

Granulation, light fastness,Non-Staining and Staining इत्यादी काही गुण्धर्मांबाबत आपण पुढे कधितरी आवश्यकतेनुसार बोलु. आर्टीस्ट क्वालीटीच्या ट्युब्ज वर प्रत्येक रंगांच्या प्रतीप्रमाणे याबाबत रेटींग आणि माहिती असते. त्या ब्रँड्च्या वेबसाईट वर तसेच आर्ट शॉप मधे प्रत्येक ब्रँडचे कलर चार्ट असतात त्यात ही माहीती मिळते, यात मुख्यता ट्रान्स्परन्सी आणि लाईट पास्टनेस ची रेटींग बघुन घ्यावी.

मात्र या सगळ्यात या रंगाचा प्रवाहिपणा हा सगळ्यात महत्वाचा गुणधर्म ज्याचा वापर योग्य रितीने केल्यास सुंदर परीणाम साधता येतो. या मुळेच कदाचीत जलरंग इतर माध्यमांपेक्षा वेगळे आणि थोडे कठीण असावेत. ऑईल, अ‍ॅक्रेलीक, पेस्टल, पेंसिल मधे परत तोच परीणाम साधणे तसेच चित्र कॉपी करणे हे सरावाने शक्य होते मात्र जलरंगात तोच परीणाम तशाचा तसा पुन्हा साधणे कठीण.

पेपर :
जलरंगातली चित्र प्रामुख्याने कागदावर काढली जातात ( काही खास कॅन्व्हास, तसेच बोर्ड यावरही या माध्यमाचा वापर होतो जो फारसा प्रचलित नाही)

जलरंगाचा कागद हा कॉट्न पासुन खास पद्धतीने बनवला जातो आणि त्यानुसार त्याचे मु़ख्यत्वे दोने प्रकार
१) हॉट प्रेस्ड हँडमेड पेपरः यात लगदा हॉट रोलर प्रेस मधुन जातो , त्याने कागद जास्त गुळगुळीत होतो. जलरंगासाठी हा कागद टाळावा ( काही कामासाठी अधिक स्रावाअने हा पेपर वापरता येतो)
२.कोल्ड प्रेस्ड किंवा नॉट (प्रेस्स्ड) - या पेपर ला येक टेक्श्चर असते , यात रंग उत्तम बसतात आणि बहुतेक आर्टीस्ट वॉटरकलर साठी हा पेपर निवडतात, यात खुप जास्त असलेला पेपर न निवडता मध्यम ग्रेन्स वाला पेपर निवडावा.
यात चांगला कागद ph neutral,अ‍ॅसिड फ्री आणि आर्कायवल प्रतीचा असतो. यावरुन कागदाची किंमत ठरते.
तसेच कागदाची जाडी खरे तर वजन (GSM - grams per square meter) हा येक महत्वाचा घटक आहे.
या कागदाच्या शीट्स साधारण पणे इंपिरीअल साईज ( २०x३०")मधे उपलब्ध असतात. कागद ओला झाल्यावर वाकडा तिकडा होतो म्हणुन ३०० GSM चा कागद वापरला जातो जो थोडा जाडसर असल्याने कमी वाकदातिकडा होतो.
या सुट्या शिट्स शिवाय , रोल , पॅड इत्यादी स्वरुपात हे कागग मिळतात.
परदेशी बनावटीचे कागद बर्‍यापैकी महाग असल्याने सरावासाठी भारतीय हँड्मेड पेपर वापरायला हरकत नाही. किंबहुना या कार्यशाळेसाठी मी हेच पेपर वापरणार आहे.
भारतीय पेपर हे रफ आणि मॅट या दोन स्वरुपात उपल्बध असतात. यातला रफ पेपर हा कोल्ड प्रेस्ड (नॉट) च्या जवळ जाणारा आहे जो आपण निवडुया.
भारतात या पेपरचा खास कोणता ब्रँड प्रसिद्ध नाही मात्र येकेकाळी Handmade Paper Institute पुणे यांचे पेपर खुप पॉप्युलर होते.
आपल्या जवळ्च्या आर्ट शॉप मधे जो कागद खुप पाणी शोशत नाही आणि अगदिच कमी शोशतो असा न पेपर न निवडता या मधला पेपर निवडावा.
किंवा काही अशा पेपरचे पॅड मिळतात ते वापरावे.

सुट्या शीट्चा दोने तुकडे केले तर साधारण १५x२०" चे दोन पेपर मिळतील.
हा पेपर मास्कींग टेपनी १७x२२ च्या प्लायवर ( ८ mm मरिन प्लाय चा तुकडा) बसवावा.

या शिवाय पेपर स्ट्रेच करायचा उत्तम मार्ग म्हणजे
१. पेपर दोन्ही बाजुनी पाण्याने पुर्ण ओला करायचा
२. कागद दोन्ही कोपर्‍यात चिमटीने पकडुन निथळु द्यायचा
३. हा पेपर नंतर प्लायवर पसरवायचा
४.चारी बाजुनी खाकी गम टेप लाउन घ्यायची. * खाकी गम टेप जी पुर्वी बाय्डींग वाले वापरायचे, ब्राउन टेप ने गम निघुन पेपर कडा सोडतो.
५.रात्रभर हा पेपर सुकु द्यायचा म्हणजे दुसर्‍या दिवशी पेंटींग साठी मस्त स्ट्रेच्ड पेपर तयार
हा थोडा कटकटिचा भाग असला तरी या अशा स्टेच्ड पेपर्वर काम करायला मजा येते. ज्याना शक्य असेल त्यानी हे करावे मात्र या कार्य्शाळेसाठी पॅड किंवा मास्किंग टेपने चिकटवलेला पेपर वापरु.
stretched.jpg

ब्रश/ब्रश ची निगा: नॅछरल हेअर ( सेबल, स्क्विरल, मुंगुस हेअर) ब्रश मधे पाणी भरपुर राहते म्हणुन हे ब्रश वॉटरकलर साठी जास्त चांगले , मात्र यावर बंदी असल्याने बाजारात उघडपणे मिळणे कठीण. त्यामुळे चांगल्या सिंथेटिक ब्रशवर आपन भागउया. मात्र हे ब्रशेस जलरंगासाठि बनअव्लेत हे बघुन घ्यावे
ब्रशमधे अनेक प्रकार , उदा. मॉप ब्रश, रिगर ब्रश, लायनर ई. यात आपण १ ईंची फ्लॅट, १२ नं राऊंड ब्रश, ४ नं राऊंड ब्रश वापरणार आहोत , बाकी ब्रशेस तुमच्या तयारी, गरज आणि प्रगती प्रमाणे अ‍ॅड करु.
ब्रश चा केसांचा भाग पाण्यात बुडउन ठेउ नये तसेच काम झाल्यावर पाण्यात व्यवस्थीत धुऊन झट्कुन ठेवावेत.

पॅलेट
पॅलेट पांढर्‍या रंगाची असावी म्हणजे रंग कागदावर कसे दिसतील त्याचा अंदाज पॅलेट मधेच येईल. पॅलेटला तिन तरी मिक्सींग साठी भाग असावेत. आपले रंग ब्लुज, यलोज, रेड्स, अर्थ कलर्स अशा क्रमाने पॅलेट्वर लाउन घ्यावेत. काम झाल्यावर पॅलेट्च्या मिक्सिंग चेंबर साफ धुऊन कापडाने पुसुन ठेवावेत
पॅलेट नसेल तर बश्यांचा वापर घरच्यांचे बोलं खवे लागणार नाहित याची काळजी घेऊन करावा Happy
wcp.jpg

पाणी/भांडी- या साठी दोन भांडी ठेवावीत येकात ब्रश धुता येतील आणि दुसर्‍यातले साफ पाणी रंग मिक्स करायला वापरावे. याशिवाय पाण्याचा स्प्रे ( सलुन मधे असतो तसा) उपयुक्त आअहे.
कपडा , स्पंज: रंग टीपायला, ब्रश मधला जास्तीचा रंग टीपायला किंवा ब्रश साफ करायला कापड आणि स्पंज चा वापर करावा.
पेंसिल - जलरंगा साठी आपण कमीत कमी ड्रॉईंग करणार तसेच , शेडींग करणार नाही म्हणून खुप डार्क पेंसिल वापरु नयेत. तसेच खुप हार्ड पेंसील्ने पेपरवर मार्क उमटतात म्हणुन साधारण HB /B पेन्सील ठीक राहील. ईरेझरने पेपर खारब होतो म्हणुन वापर टाळावा.

याशिवाय टीश्यु पेपर हाताशी असले तर चांगले याने कागदावरचा रंग टीपणे, ब्रश पुसणे इ. कामं करता येतात.
mysetup.jpg
आपल्या सगळ्यांची या सामानाची जुळवाजुळव झाली की आपण पुढच्या भागाकडे वळू. दरम्यान स्केचींग /पर्स्पेक्टीव्ह यावर येखादा भाग लिहीन.
या भागात काही शंका असल्यास विचारा.
या मालिकेतील बाकिचे लेख.
लेख दुसरा :रेखांकन http://www.maayboli.com/node/47506
लेख तिसरा- बेसिक वॉशेस http://www.maayboli.com/node/47609
लेख चौथा- वेट इन वेट आणि ड्राय ब्रशींग तंत्र - ढग आणि झाडं स्पेशल.
http://www.maayboli.com/node/47815

पुढचे लेख
9. http://www.maayboli.com/node/50584
8 http://www.maayboli.com/node/49190
7 http://www.maayboli.com/node/48503
6 http://www.maayboli.com/node/48296
5 http://www.maayboli.com/node/48032
4 http://www.maayboli.com/node/47815
3 http://www.maayboli.com/node/47609
2 http://www.maayboli.com/node/47506

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

उत्तम माहिती
तुम्ही सांगितलेले पेपर्स कुठे मिळ्तिल आणि काय सांगायच दुकानदाराला
( अगदीच अडाणी प्रश्न आहे )

बाकीच साहित्य आवाक्यतले वाटत आहे

धन्यवाद.

बरंचसं साहित्य आहे बहूतेक. कॅमलिनचा आर्टिस्ट ग्रेडचा १२ रंगांचा सेट आहे. (त्यात वरचे सांगितलेले सगळे रंग आहेत का बघते) लूझ एखादा रंग हवा असल्यास छोट्या १० एमएल .२०-४० एम एल साईझच्या ट्युबमध्ये मिळतो का?

मागे अ‍ॅक्रेलिक रंगाच्या काही ट्युब संपल्यावर मला छोट्या साइझच्या ट्युब दिल्लीत कुठेही मिळाल्या नव्हत्या. १२० एमएल च्या मोठ्या ट्युब आणाव्या लागल्या.

टेक्श्चर असलेल्या जाडसर कागदाचं एक शीट आहे घरी. पण त्याचा थीकनेस आणि नाव माहित नाहीये. किमान ३०० जीएसएम असेल नक्कीच.

हे असं कागदाचं स्ट्रेचींग करतात /करायचं असतं हे माहित नव्हतं. Happy

धन्यवाद पाटील.

सामानाची जुळवाजुळव करायला किती वेळ मिळणार आहे?

अमेरिकेतल्या विद्यार्थ्यांसाठी: मायकल्समधे विन्सर अँड न्युटन- कॉटमन सिरीजचे जलरंग आहेत.

माझ्याकडे सर्व सामान रेडी आहे... सर्व प्रकारचे रंग, ब्रशेस, पॅलेट, पेपर, मास्किंग टेप, आता फक्त चित्र काढायची बाकी आहेत Happy विन्सर न्युटनचे "कॉटमन" व डलेर ऱोवनीचे "अ‍ॅक्वा फाईन" हे स्टुडंट क्वालिटी रंग आहेत. तसेच काही मला आवडणारया ठराविक रंगाची "आर्टिस्ट क्वालिटी" टयुब्ज आहेत.

सर्वच माध्यमं हाताळुन बघायची या जिज्ञासेतुन सर्व पर्याय ट्राय करत आहे. प्रत्येक माध्यमाचे स्वतःचे प्लस-मायनस पॉईंट्स आहेत. अजुन तरी एकच माध्यम आवडलय असे झाले नाही. जलरंगाचा प्रवाहीपणा, पारदर्शकपणा आवडतो तसेच मुख्यतः पाण्याचा वापर असल्यामुळे आरोग्याच्या दृष्टीकोनातुन देखील हे माध्यम चांगले आहे. जलरंगात काही फुटकळ चित्र काढली आहेत. आता या कार्यशाळेद्वारे अजुन प्रगती होईल हे नक्की.

ज्यांना खाकी गम टेप लाउन पेपर स्ट्रेच करणे कटकटीचे वाटते त्यांच्यासाठी अजुन एक पर्याय म्हणजे चित्र काढुन पुर्ण सुकल्यावार स्वच्छ जागेवर चित्र काढलेली बाजु ठेवायची व त्याच्या उलट असणारया सफेद भागाला ब्रशने पाणी लावावे. तो भाग पाणी शोषुन घेतो व ताणला जातो. आता त्यावर दुसरी एखादी वजन असणारी वस्तु ठेवायची जसे ड्रॉईंग बोर्ड, प्लायवुड व त्यावर काही जड पुस्तके.... हे असे रात्रभर ठेवुन दयायचे मग सकाळी चित्र पुर्ण फ्लॅट बनते. ( इति काही वॉटरकलरवरील पुस्तके )

हे माझ्या जलरंग साहित्याचे फोटो.... यातील दुसरया फोटोमध्ये दिसत असलेले ट्युब्ज ठेवलेले खणा असलेले बॉक्सेस मला येथील "जपान होम" मध्ये मिळाले. खरे म्हणजे हे बॉक्सेस मुख्यतः घरातील सेफ्टी पिना, टाचण्या, रब्बर अश्या फुटकळ पण वेळप्रसंगी उपयोगी पडणारया वस्तु ठेवण्यासाठी आहेत पण मी याचा उपयोग रंगाच्या ग्रुपप्रमाणे वेगवेगळे स्टोरेज करण्यासाठी केला. बघा तुम्हाला कुठे असा बॉक्स मिळाला तर असा उपयोग करु शकता.

20140129_081253.jpg2.jpg

मुंबईत खालिल ठिकाणी हे सामान मिळु शकते
१. फॅमिली स्टोर - दादर आईडीअल समोर, गणेश स्टोर- आईडिअल्च्या बाजुला
२.आर्ट ट्रिओ- गिरगाव गायवाडी समोर
३.आर्ट आशीष - अशोक्वन दहिसर
४.ट्रेड वेल / बॉम्बे स्टेशनरी- अब्दुल रेहमान स्ट्रीट
५.हिमालया - जेजे समोर , व्हीटी
६. अनुपम स्टेशनरीची स्टोर्स

ठाणे
मॅंगो स्टेशनरी
पुणे-
व्हिनस ट्रेडर्स
आर्ट कट्टा

जाई
वॉटरकलर पेपर सांगीतलेत तर या सगळया स्टोर्श मधे मॅट आणि रफ असा ईंडीअन हॅन्ड्मेड पेपर मिळेल, ३०० gsm पेक्षा भारतीय पेपर थोडे पातळ असतील , त्यातला रफ पेपर घ्या.
अल्पना - कॅमलच्या २० ml च्या सुट्या ट्युब मिळतात

http://www.kokuyocamlin.com/product/artists-water-colours-33-2.html इथे त्यांचा कलर चार्ट आहे
पेपर स्ट्रेच करण्याच्या इन्स्ट्रक्शन्चा व्हिडीओ इथे सापडला
http://www.youtube.com/watch?v=9c6OWKyYNKI मात्र ही खाकी गम टेप हल्ली फार कमी ठिकाणि मिळते.

मृण्मयी , स्वाती - सगळ्यांची तयारी व्हायला आठवडा तरी जावा.
त्या आधी सगळ्यांकडे पेन्सिल आणि स्केचींग पेपर असतील असे गृहीत धरुन काही कंपोझिशन्चे नियम , पर्स्पेक्टीव्ह यावर लिहिन. कॉटमन चे रंग खरे तर उत्तम क्वालीटीचे म्हणजे काही ब्रँड्स च्या आर्टीस्ट क्वालिटीच्या तोडीचे आहेत त्यामुळे त्यांच्या किमती थोड्या जास्त आहेत. बाकीचे तीथल्या स्टुडंट ग्रेड पेंट बद्दल फार माहिती नाही.

यशस्वीनीच्या सेट मधे येक टुथ ब्रश दिसतोय, तो रंग स्प्लॅटर करायला कामाला येतो. येक महत्वाचे टुल मी सांगायला विसरलो.
धन्य्वाद @यशस्वीनी

>>सगळ्यांची तयारी व्हायला आठवडा तरी जावा.
ओके.

>>कॉटमन चे रंग खरे तर उत्तम क्वालीटीचे म्हणजे काही ब्रँड्स च्या आर्टीस्ट क्वालिटीच्या तोडीचे आहेत त्यामुळे त्यांच्या किमती थोड्या जास्त आहेत.
दोनवेळचं हॉटेलचं खाणं कमी करू. पण कॉटमनचे रंग घेऊ. Happy

जलरंग कार्यशाळा सुरु केल्याबद्दल सगळ्यात आधी पाटील सर तुम्हाला आणि ग्रुप बनवल्याबद्दल admin ना पण धन्यवाद !
खूप छान माहिती आहे.
चला आता सामानाची यादी घेउनच दुकानात जावे लागेल कारण घरात फार काही नाहीचे Happy

मृण्मयी - Happy हे रंग येकदा घेतलेत तर पुढची काही वर्ष पुरतील इतके कव्हरेज देतात. त्यामुळे तसे स्वस्तच पडतात.

Anvita- मायबोलीवर तरी सगळेजण मला पाटील किंवा अजय म्हणुनच ओळखतात , तेव्हा ते सर म्हणायचे प्लीज सोडा. मला अनेक मोठ्या चित्रकारांकडुन शिकायला मिळायचे भाग्य लाभले काहीनी तर अगदी हात धरुन शिकवलेय्,त्यातुन जे शिअकलोय ते सगळ्यांसमोर ठेवायचा माझा प्रयत्न येव्हढेच

मला अनेक मोठ्या चित्रकारांकडुन शिकायला मिळायचे भाग्य लाभले काहीनी तर अगदी हात धरुन शिकवलेय्,त्यातुन जे शिअकलोय ते सगळ्यांसमोर ठेवायचा माझा प्रयत्न येव्हढेच
<<<<<

यु आर सो लकी... अनेक धन्यवाद वेळात वेळ काढुन तुमचे ज्ञान इथे शेअर करत आहात याबद्द्ल

थँक यू सो मच!
वर्षा, फोटो पाहून मस्त वाटलं.
अजय, हैद्राबादेत सामान शोधणं आलं Happy रंग, ब्रश आणि पेपर मिळून जातील. तो प्लाय आणि टेपचं कठीण दिसतयं. शोधना पडेंगा.
तुझं आणि सर्व सहभागींचं कौतुक. मस्त वाटतयं सध्यातरी. एकदा ब्रश हातात धरले की पाठचा बेंच आहेच Happy
सर्वांकडे पेन्सिल आणि पेपर्स निदान प्रिंटींगवाले तरी मिळतीलच. साहित्य जुळेपर्यंत पुढचा भाग जरूर येऊ द्या.

ok ! पाटील सर नाही म्हणत आजपासून अजय म्हणेन .
तुम्हाला शिक्षक ह्या नात्याने सर म्हणत होते .

चला तयारीला लागायला पाहिजे.. पूर्वीचे सगळे साहित्य शोधायला तरी लागेलच.. आणि काही गोष्टी नवीन आणायला लागतील..

एकदम डिट्टेलवार माहिती

मी फक्त वाचक. कारण मी हौस म्हणून सुरू करणार आनि मग आरंभशूर क्वीन असलेली मी ठेवून देणार.

चान वाटलं वाचायला. खूप डिटेल सांगितलत, काय हव, कस हव.

पाटील हे असंच पॅड का?

IMG_20140129_111401.jpg

ह्याचा आकार छोटा आहे.. मोठा पण मिळतो...

पुण्यात अ‍ॅग्रीकल्चरल कॉलेजच्या आवारात हँडमेड पेपर मिळतात..

पाटील, मस्त डिटेलवार माहिती दिलीत. माझ्याकडे एक अ‍ॅसिड फ्री पेपर आहे फक्त. ब्रश, रंग, पॅलेट वगैरे काहीही नाहिये. आता एकदा लिस्ट बनवून घेउन येईन.

आता भिती आणि उत्कंठा असं दोन्ही वाटतंय Happy

कागद ताणायचा का? जलरंगाने रंगवल्यावर तेवढ्या भागात लूज पडतो म्हणून का?

आहा! काय मस्त वाटलं हे सगळं वाचून... मस्त सुरूवात. Happy

रंग, ब्रश, कागद, पाणी - हे सगळं माझं आवडतं साहित्य. पण ते वापरून ज्याची निर्मिती करायची ते ओ की ठो जमत नाही... Proud

हिम्सकूल - हेच पॅड आणि हिच हँड्मेड इन्स्टीट्युट पुणे ज्याबद्दल मी लिअहले होते. हे पेपर अजुन मिळतात हे नशिब कारण मधे त्यांचा काही कारणाने हे प्रोड्क्शन बंद होते. तुमचा पॅड मॅट आहे पण चालुन जाईल.
अश्वीनी के - बरोबर , पॅड बहुदा चारि बाजुला टेप्ड असतात त्यामुळे ते स्ट्रेच करावे लागत नाहित.

अजय, मनापासून धन्यवाद!

आणि आपल्या या कार्यशाळेसाठी शुभेच्छा!

तुम्हाला आधी विनंती आहे की खालील काही बाळबोध शंका मिटवाव्यात.

१. खाकी गम टेप जी पुर्वी बाय्डींग वाले वापरायचे<<< म्हणजे कागदाची (प्लास्टीकची नाही) बरोबर ना?

२. माझ्याकडे ते पॅड नाही. पण घरी अभ्यासाचे बैठे टेबल आहे. एरवी मी हे टेबलच ड्रॉईंग पेपरला लावतात त्या क्लिपा लावून (कधीतरी) चित्र रंगवायला वापरतो. ते चालेल का? (ही शंका यासाठी आली की, जलरंगातली चित्रे रंगवताना कागद उभ्या स्थितीत- शाळेतल्या फळ्याप्रमाणे - ठेवणे आवश्यक असते का?)

३. दुसरे म्हणजे एरवी स्टेशनरीच्या दुकानात जाऊन अ४ साईझचे ड्रॉईंग पेपर द्या म्हटल्यावर जे पेपर मिळतात (ते एका बाजूने गुळगुळीत आणि दुसर्‍या बाजूने खरखरीत असतात.) ते चालतील का? नसतील चालत तर मग आयडीयल मधून 'वॉटरकलरचे पेपर द्या' असे सांगून आणता येतील.

गजानन
१. कागदाचीच गम टेप खाकि रंगाची अशी दिसते ( ब्राऊन कलरची टेप नको त्याने कागद तितकासा निट स्ट्रेच नाहि करता येत)
gum tape.jpg
२. जलरंग हे प्रवाही असल्याने पॅड किंवा बोर्ड उभा पकडलात तर रंग ओघळतील , त्यामुळे साधारणता जमीनीशी १५ ते २० अंशाच्या कोनात पकदावे लागतात
३. तुम्ही बहुदा कार्ट्रेज पेपर बद्दल बोलताय , त्याच्या खरखरीत बाजुवर जलरंगाचे काम करता येत मात्र दुसर्‍या वॉश नंतर पेपर बकल होतो. ज्यांच्या कामाची पद्धत एक दोन वॉश मधे काम कारायची आहे त्याना हा पेपर चालतो. तसेच हा पेपर बराच पातळ असल्याने काम करणे कठीन होते. या पेपर चे आयुष्य ही कमी असते.

अजय, धन्यवाद. Happy

माझे टेबल चालेल, मग. Happy

मी जे कागद म्हणतोय ते इंजिनीअरींग ड्रॉईंगसाठी ज्या शीट्स वापरतात ते. बर्‍यापैकी जाड असतात ना?

नमस्कार पाटील सर
मी पण आली तुमच्या कार्यशाळेत. कार्यशाळेला अनेक शुभेच्छा!!

प्रथम वरील सगळे चित्रकलेचे सामान बघूनच भान हरपायला झालंय, मला पण करायचय पण वेळ कसा मिळतो ते बघू. तो पर्यंत मी प्रेक्षा्गृहात.. चित्रं बघणे पण आनंद सोहळा असेलच.. Happy आणि सगळे करताना बघून माझे पण हात तोपर्यंत मग शिवशिवतील Proud

निलू- तुम्ही कॅलिग्राफिचे वर्कशॉप घ्या मी बसतो वर्गात Happy
गजानन ते कार्टीज पेपरच आणि त्याची लिमीटेशन्स मी वर सांगीतली आहेत, सुरुवातीच्या काही लेसन्स् साट्।ई चालुन जातील

आत्ताच मी माझ्याकडचे रंग चेक केले. कॅमलचा १८ शेडचा आर्टिस्ट ग्रेडचा ट्युब्जचा सेट आहे माझ्याकडे. वर लिहिलेल्यांपैकी २ रंग दिसत नाहीयेत त्यात ( ultramarine blue आणि cadmium). वेगळ्या ट्युब मिळतात का जवळच्या आर्ट स्टोअरमध्ये बघते.

आमच्याकडे जवळपास एकही धड आर्ट सप्लाय स्टोअर नाहीये. अगदी बेसिक सामान मिळतं, पण वेगळं काही मागितलं की त्यांना माहितच नसतं. जलरंगासाठी कागद किंवा स्केचबुक-नोटपॅड मागितल्यावर मागे मला १५०-२०० जीएसएम वाल्या कागदाची गुळगुळित मोठी ए ३ साइझची स्केचबुक दिली होती. त्यावेळी मी मटेरिअलच्या बाबतित अगदीच "ढ" असल्याने त्यावरच १-२ प्रयत्न करुन बघितले. Happy

जलरंगासाठी वेगळे ब्रश म्हणजे नेमके कसे असतात. जे काही ब्रश बाजारात मिळतात ते तर सिंथेटिकच असतात ना? अ‍ॅक्रेलिक साठी आणलेले पण न वापरलेले ब्रश चालतात का? का ब्रशचा पण काही ब्रँड असतो?

अल्पना - कॅम्लीन च्या सेट मधे फ्रेन्च अल्ट्रामरीन आणि लेमन यलो आहेत का? चालतील कॅड्मीअम रंगाने चांगली वॉर्म टींट मिळते म्हणुन पण असलाच पाहीजे असे नाही , प्रत्याकची पॅलेट वेगळी असते. सुट्या ट्युब (२० मिली ) मिळतील

लेमन यलो आहे. पिवळ्यामध्ये gamboge hue , yellow ochre आणि लेमन यलो आहेत. तुमचा आवडता viridian green पण आहे.

उद्या बघते जवळपास मिळतोय का, नाहीतर विकेंडला चावडीबाजारमध्ये गेलं की होलसेलच्या दुकानांमध्ये सगळं मिळतं. Happy

Pages