एक "candid" art

Submitted by स्वप्नाली on 12 November, 2013 - 22:51

घरामधे काही कॅन्ड़ी होया, त्या दिसयल आणि चवीला सुद्धा औषधासारख्य होत्या, त्यमुळे असा उपयोग केला

साहित्य: एका खोकयअचे क्व्हर, काळा कागद, सेलो टेप, ग्लू, कॅन्ड़ी, स्ट्रॉ

कृती: खोकयअचया कव्हर ला काळा कागद सेलो टेप ने लाउन फ्रेम चा बेस तय्यार केला. त्यावार स्ट्रॉ कापून चिकटावलया. कॅन्ड़ी वेग वेग्ळ्या फूलाच्या आकारमधे ठेव्ल्या. नंतर एकाएका कॅन्ड़ीला ग्लू लाउन चिक्ट्वल्या.

(मा. बो. व्रर खूप दिवासा नी लिहीत आहे, त्या मुळे मराठी टायपिंग बददल क्षमस्व)

imageedit_5_4118004657.jpgimageedit_5_4118004657.jpg

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हे छान दिसतंय. आम्ही गेल्या वीक एंडलाच असं एक चित्र सुर्यफुलाच्या बियांचं बनवायला घेतलं. योगायोग Happy आम्ही फुलांच्या काड्या पण हिरव्या कँडीच्या करतो आहोत. ही स्ट्रॉ वापरायची आयडिया एकदम मस्त आणि मेस फ्री आहे.

हा आमचा झब्बू. आधी आम्ही फक्त सूर्यफुलाच्या कँडीज वापरून फुलं / पानं काढली होती. स्ट्रॉ वापरायची कल्पना आवडली. हा धागा दाखवल्यावर हे चित्र काढायची कल्पना ईशानची. रंग कुठले वापरायचे वगैरे त्यानेच ठरवलं. मी त्याला चित्राबरहुकूम फेविकॉल लावून दिला. त्यावर त्याने कँडी चिकटवल्या. डोंगर, नदीचं पाणी रंगीत सारखेचं आहे.

candyart_0.jpg

छान Happy
>>>> त्या मुळे मराठी टायपिंग बददल क्षमस्व) <<< अहो इथे मायबोलीवर मराठी (देवनागरी लिपीमधेच) टायपिन्ग करणे अपेक्षित आहे, त्याबद्दल क्षमा कसली मागता? उलट देवनागरीमधे आवर्जुन लिहील्याबद्दल तुमचे अभिनंदन Happy