एका लग्नानंतरची गोष्ट - २

Submitted by वेल on 10 September, 2013 - 09:41

कथा अप्रकाशित करीत आहे. कथा पूर्ण लिहून पुन्हा प्रकाशित करेन.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अरे देवा...
मला पुन्हा बालपण आठ्वल्..आणि आमच्या शेजार्यांचा दंगा...
अगदी हुबेहुब वर्णन ...मस्त लिहिताय....

योगिता,

रियली सॉरी. वेळच होत नाहिये विचार कराय्ला आणि लिहायला. थोडी लिहिलि आहे एक दोन दिवसात टकेन असं वाटत.

ह्या कथेच्या पुढच्या भागाची अनेक जण वाट पाहात आहेत. पण पुढे काय मला सुचतच नाहिये. थोडं जे लिहिलं होतं ते पटलं नाही स्वतःलाच म्हणून ते नाही अपलोड केलं.

वाट पाहाते आहे मी सुद्धा पुढे काहीतरी सुचायची.

साॅरी पण वेल ताई तुम्ही कोणतीच कथा पुर्ण करत नाही का?>>> मला पण असंच वाटतं त्यापेक्षा लहान गोष्टी लिहा ना, तुमच्यातील जबरदस्त प्रतिभा अर्धवट कथांमुळे फुलून येत नाही. तेव्हा प्लीज कथा पूर्ण करा.

साॅरी पण वेल ताई तुम्ही कोणतीच कथा पुर्ण करत नाही का?>>> मला पण असंच वाटतं त्यापेक्षा लहान गोष्टी लिहा ना, तुमच्यातील जबरदस्त प्रतिभा अर्धवट कथांमुळे फुलून येत नाही. तेव्हा प्लीज कथा पूर्ण करा. >> मला पण . मी तिन्ही कथा पूर्ण होन्याचि वाट पाहतेय