लख्ख..!

Submitted by बागेश्री on 24 July, 2013 - 23:41

अपूर्णतेच्या खिन्नतेने तळमळत,
जागलेल्या रात्री...

चढत्या रात्रीने शहाणपण शिकवलं!
खरं खोट्याची सीमा लख्ख केली...

नवी उमेद श्वासात भरून घेता आली,
खंतावणार्‍या गोष्टींमध्ये अडकून राहिलेला पाय अलगद सोडवता आला..

ह्या खिन्नतेमुळे आलेली डोळ्यांवरची झापड, दूर सारता आली..
जगण्यातले अनेक पैलू, डोळसपणे बघता आले

कुठल्याही भावनांचा डोह आता दुरून पाहता येतो,
त्या भावनांत डुबकी मारून बाहेर आल्यानंतर,
अंगावरचे कपडे निथळेपर्यंतच त्याची ओल टिकते, ही अक्कल आली...

स्वतःहून अशी मारलेली उडी परवडते..
योग्य वेळी बाहेर येण्याचं भान राहतं,
पण म्हणून, कुणी ओलेच कपडे आणून दिले तर, ते न चढवण्याइतपत समजही आली...

ही सारी किमया त्या जागल्या रात्रींनी केली...

पुर्णत्वाच्या वेडापायी, निसटलेल्या क्षणांची भरपाई करण्याची ताकद, 'अपूर्णतेला स्वेछेने' स्वीकारण्याने दिली...

खरं नि खोट्याची सीमा लख्ख केली... लख्ख लख्ख केली..!

-बागेश्री
ब्लॉगवर "कुछ पन्ने" सदरातून
venusahitya.blogspot.in

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान!

स्वतःहून अशी मारलेली उडी परवडते..
योग्य वेळी बाहेर येण्याचं भान राहतं,
पण म्हणून, कुणी ओलेच कपडे आणून दिले तर, ते न चढवण्याइतपत समजही आली..

जे ब्बात ! लखलखाट आवडला. Happy