निसर्गाच्या गप्पा (भाग - १५)

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 26 June, 2013 - 03:52

निसर्गाच्या गप्पांच्या १५ व्या भागा बद्दल सर्व निसर्ग प्रेमींचे हार्दिक अभिनंदन.

स्थापना - ५ डिसेंबर २०१०

धुवाधार पावसाने निसर्ग पुर्ण हिरवागार, शांत केला आहे. निसर्गानेही पशु-पक्षांच्या, माणसांच्या अन्न-धान्याच्या, पाण्याच्या तरतूदीची सोय करण्यास सुरुवात केली आहे. आनंदी आनंद वातावरण काही ठिकाणी पसरले आहे तर उत्तरांचलसारख्या भागात निसर्गाचे संतुलनही ढासळले आहे. हजारो जीवांचा बळी त्या प्रलयात गेला आहे. त्या सर्व मृतात्म्यांना श्रद्धांजली.

आपले बरेचसे निसर्गमय आयडी पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी आपाआपल्यापरीने खारीचा वाटा उचलतात मग तो त्यांचा छंद असो व निसर्गाविषयी आस्था. पण आता आपणही एक पण करुया आपल्याला जमेल तसे महिन्यातून, सहामहिन्यातून, किंवा वर्षातून एकदातरी प्रत्येकाने आपल्या घराभोवती किंवा आपल्या कॉलनीत किंवा रस्त्याच्या कडेला किंवा पटांगण किंवा गार्डन मध्ये एक तरी झाड लावायचे. झाड फळा फुलांचेच हवे असे काही नाही. आपल्याला जे उपलब्ध असेल ते लावू. बियाही रुजवू शकतो आपण त्या ठिकाणी. मागे काहींनी झाडांच्या बियाही जंगलात फेकल्या आहेत त्याची आता नक्कीच झाड झाली असणार. तो उपक्रम पुढेही आपण सगळेच चालू ठेऊया. तसेच ज्याला जमेल त्याने पावसाचे पाणी साठवण्याचा प्रयत्न करुया जेणेकरून आपल्याकडून पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यास काही अंशी मदत होईल.

निसर्गमय झालेले आयडी
१) दिनेशदा, २) साधना, ३) जिप्सी, ४) शांकली, ५) जागू, ६) शोभा १२३, ७) अनिल ७६, ८) माधव,
९)चातक, १) प्रज्ञा १२३, ११) मामी, १२) अश्विनी के १३) पुरंदरे शशांक, १४) यो-रॉक्स, १५) उजू,
१६)मानुषी, १७) मी अमी, १८)सावली, १९) मोनलीप, २०) निराली, २१) शुगोल, २२) कळस,
२३) निकिता, २४) डॉ. कैलास गायकवाड, २५) मेधा, २६) श्रीकांत, २७)साक्षी १, २८) नादखुळा,
२९) चिंगी, ३०) गिरीकंद, ३१) जयू, ३२) सारीका ३३) स्_सा ३४) स्निग्धा ३५) जो_एस ३६) पद्मजा_जो ३७) मनिमाऊ ३८) रुणुझूणू ३९) मृदूला ४०) शुभांगी हेमंत ४१) अवनी, ४२) प्रिती १ ४३) शकुन ४४) आस ४५) मृण्मयी ४६) रावी ४७) इनमीन तीन ४८) रीमा ४९) आशुतोष ५०) वैजयन्ती ५१) सेनापती ५२) ज्ञानेश राऊत ५३) इन्डिगो ५४) गौरी ५५) चिमुरी ५६) शकुन ५७) बी ५८)वेका ५९) वर्षू निल ६०) बंडोपंत ६१) मुक्तेश्वर कुलकर्णी ६२) मधू-मकरंद ६३) सुर्यकिरण ६४) पिशी अबोली ६५) सुमंगल ६६) गमभन ६७) दक्षिणा ६८) आर्या ६९) येळेकर

मागील धागे.
निसर्गाच्या गप्पा (भाग १) http://www.maayboli.com/node/21676
निसर्गाच्या गप्पा (भाग २) http://www.maayboli.com/node/24242
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ३) http://www.maayboli.com/node/27162
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ४) http://www.maayboli.com/node/29995
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ५) http://www.maayboli.com/node/30981
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ६) http://www.maayboli.com/node/32748
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ७) http://www.maayboli.com/node/34014
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ८) http://www.maayboli.com/node/34852
निसर्गाच्या गप्पा (भाग९) http://www.maayboli.com/node/35557
निसर्गाच्या गप्पा (भाग१०) http://www.maayboli.com/node/36675
निसर्गाच्या गप्पा (भाग ११) http://www.maayboli.com/node/38565
निसर्गाच्या गप्पा (भाग १२) http://www.maayboli.com/node/40660
निसर्गाच्या गप्पा (भाग १३) http://www.maayboli.com/node/41996
निसर्गाच्या गप्पा (भाग १४) http://www.maayboli.com/node/43114

निसर्गाशी निगडीत पुस्तके.
१] आपले वृक्ष - श्री. श्री. द. महाजन २] निसर्गपूर्ण - उर्जा प्रकाशन ३] पुण्याचे पक्षीवैभव - श्री. प्रभाकर कुकडोलकर ४] आसमंत - श्री. श्रीकांत इंगळहळीकर ५] फ्लॉवर्स ऑफ सह्याद्री - श्री. श्रीकांत इंगळहळीकर
६] फर्दर फ्लॉवर्स ऑफ सह्याद्री - श्री. श्रीकांत इंगळहळीकर ७] ट्रीज ऑफ पुणे - श्री. श्रीकांत इंगळहळीकर
८] हिरवाई - डॉ. श. डहाणूकर ९] फुलवा - डॉ. श. डहाणूकर १०] कासचे पुष्पपठार - डॉ. संदीप श्रोत्री ११] गोईण - डॉ. राणी बंग १२] कदंब - दुर्गा भागवत १३] रानवाटा - मारूती चितमपल्ली १४] केशराचा पाऊस - मारुती चितमपल्ली १५] वृक्षगान - डॉ. श. डहाणूकर १६] पाखरमाया - मारुती चितमपल्ली १७] आपली सृष्टी आपले धन (३ खंड) - डॉ. मिलिंद वाटवे १८] देशी वृक्ष - श्री. श्री. द. महाजन १९] चकवाचांदण - मारुती चितमपल्ली २०] चैत्रपालवी - मारुती चितमपल्ली २१] पक्षी जाय दिगंतरा - मारुती चितमपल्ली २२] जंगलाचं देणं - मारुती चितमपल्ली २३] रातवा - मारुती चितमपल्ली २४] निसर्गवाचन - मारुती चितमपल्ली २५] निळावंती - मारुती चितमपल्ली २६] पक्षीकोष - मारुती चितमपल्ली २७] ऋतुचक्र - दुर्गा भागवत २८] अरण्यक - डॉ.मिलिंद वाटवे २९) ऋतूचक्र - दुर्गा भागवत ३०) अरण्यवाचन - अतुल धामनकर 31) द सिक्रेट कोड- प्रिया हेमेन्वे ३२) फुकुओकांचे पुस्तक http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta//onestraw.pdf ३३) विपुलाच सृष्टी - प्रा. श्री अ दाभोळकर ३४) एक होता कार्व्हर - वीणा गवाणकर ३५) आरण्यक - बिभुतीभुषण बंडोपाध्याय ३६) महाराष्ट्र दर्शन - गो. नि. दांडेकर

विषय: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

जागू, तुमच्या बागेत मुंगुस नाहीये का? नागकुटुंब सुखाने नांदत आहे. मला खूप भीती वाटली, नाग दिसतो छान पण भीती वाटतेचना, मला मुंगुस खूप आवडते असेल तुमच्याकडे तर फोटो टाका.

या झाडाचा एक भाऊ असतो, त्याची मात्र पाने खात नाहीत.
याच्या चुलतभावापैकी, एकाच्या बिया आणि पाने खातात, पण मुळे आणि फळे नाहीत.
एका चुलतभावाची फक्त फुले, एका चुलतभावाची फक्त पाने, आणि एका चुलतभावाची फक्त खोडे खातात.
काही रसिक मात्र सगळ्याच झाडांची पाने खातात. आता जरा सोप्प केलं कि नाही Happy

शुभ दुपार नि ग कर्स. खुप दिवसांनी आले. माहेरी आल्यासारखे वाटले. सगळ्या गप्पा वाचुन छान वाटते.

हो बहुतेक्,मुळ्याची पात्,शेंगा म्हण्जे फळं,आणी मूळ्म्हंजे मुळा आपण खातो ,पण फूल खात नाही मुळ्याचे...

Happy

आता त्याच्या चुलत भावंडाची नावं ओळखा

दिनेशदा......... कसला सुंदर लव्हेन्डर कलर आहे........आणि पाकळ्या फुलपाखराच्या पंखांसारख्या! पण फूल नाही ओळखता आलं (अर्थातच!)
जो च्या जुळ्या कळ्या पण मस्तच. माझ्याकडेही सध्या जास्वंदी बहरली आहे. आणि जाईचा वेल तर रात्री चांदण्यांचा वेल वाटतो.

जाईचा वेल तर रात्री चांदण्यांचा वेल वाटतो.>>>>> अगदी अगदी..... सुगंधी चांदणे ...... Happy Happy

सुप्रभात. Happy

सुगंधी चांदणे ...... >>>>>>>>> +१ .
देवाला सकाळी फुले वाहिलेली असतात. आणि रात्री सुद्धा त्याचा सुगंध दरवळत असतो. Happy

ती फुले भाजीच्या मुळ्याची.

या झाडाचा एक भाऊ असतो, त्याची मात्र पाने खात नाहीत. -- लाल मुळा
याच्या चुलतभावापैकी, एकाच्या बिया आणि पाने खातात, पण मुळे आणि फळे नाहीत. --- मोहरी
एका चुलतभावाची फक्त फुले, --- कॉलीफ्लॉवर

एका चुलतभावाची फक्त पाने, --- कोबी

आणि एका चुलतभावाची फक्त खोडे खातात. --- अलकोल.

सोप्प होतं की नाही.

माझ्या बाल्कनीत हि फुले फुलली आहेत. आणि त्यावर चक्क फुलपाखरे आणि मधमाश्या येताहेत,
माझ्या घरी कुंडीत या भाज्या लावल्यात खर्‍या पण खुडायचा धीरच होत नाही.

माझ्या बाल्कनीत हि फुले फुलली आहेत. आणि त्यावर चक्क फुलपाखरे आणि मधमाश्या येताहेत,>>>>>>>>>>.दिनेशदा, मला तुमच्या सुखाचा 'हेवा' वाटायला लागलाय. Proud
भटकंती काय? नेत्रसुखद फोटो काय? आहाहा! किती जन्मांच पुण्य घेऊन आलाय हो? Happy

हाँ जागु ,मी पण हेच सांगायला आले होते दिनेश ला..:)

शोभे,आपल्याला हे सर्व घरी बसल्या पाहता येतंय, वर्चुअली एंजॉय करता येतंय म्हणून आपणपण सेमी लक्कीश... Happy

जागू, पुढच्या वेळी बाहेर गेलीस कि अतुल धामनकर यांचे " अरण्यवाचन" हे पुस्तक मिळाले तर बघ.
तुला खुप उपयोगी पडेल.

शुभ सकाळ नि ग कर्स!
जागू, फोटोत साप पाहुन सावरायला होतं. तू कशी सापात राहतेस तुच जाणो. Happy

जागू धन्यवाद मुंगुसाच्या फोटोसाठी, मी तो सेव्ह करू का? किती गोड फोटो आहे. नाग आणि मुंगुस एकत्र नांदतायत, हा चमत्कार तुझ्या बागेत घडतोय, वा खूप सुंदर. तिन्ही फोटो मस्तच आहेत.

मी तो सेव्ह करू का? मी पण करू का? btw मुंगुस पाहिले होते.पण तोंड ओझरते दिसले होते.
पिकलेले अंजीर मुंगुसाच्या तोंडासारखे दिसतात असे कुठेतरी वाचले होते ते किती समर्पक आहे!

जागू, साप आणि मुंगुस? जपून हं...

दा, मला ती फुलं ओळखता आली नाहीत बरंका! त्या सर्व क्लूंचा विचार केला पण... नाहीच ओळखता आली. बाय द वे.. तो फोटो फार भारी आलाय ! वर कुणीतरी म्हटल्याप्रमाणे ते फुलपाखरांचे पंखच वाटताहेत अगदी! Happy

चांदण्यांचा वेल. गेटच्या आसपास दूरवर याचा सुगंध पसरलेला असतो.

टोमॅटोच्या झाडाला हे दोघेच.......... आधी १/२ वेळा नुस्तीच फुलं येऊन गेली.

Pages