एक थेंब कृपेचा रे...

Submitted by पुरंदरे शशांक on 11 June, 2013 - 05:27

एक थेंब कृपेचा रे...

कृष्णमेघ गगनात
रुप तुझे नयनात
बरसवी अंतरात
तुझ्या कृपेचे अमृत

नांगरुनी रे भुईला
किती शिणलो थकलो
तण विखारी काढता
वारं वार खंतावलो

प्रेमबीज पेरियले
अशा बरड भूमीत
भाव शिंपूनिया ठेवी
रोप थोडे पल्लवीत

मेघ बरसवी आता
झडकरी देवराया
सुकुनिया जाई रोप
आटली का तुझी माया

नाही मागणे अफाट
नसे आस सागराची
तहान ती अति अल्प
एक थेंब चातकाची

एक थेंब कृपेचा रे
मजलागी धाड देवा
परिपूर्ण जीवनाचे
भाग्य लाभे वेड्या जीवा

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Wink वाह !