आवर्तन

Posted
7 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
7 वर्ष ago
Time to
read
<1’

आवर्तन उठते पुन्हा एक परिचितसे
मी तिथेच येते फिरून घेऊन वळसे

इच्छांच्या डोही तरंग अस्फुट उठले
मी मिठीत आसक्तीच्या डोळे मिटले

एका चक्रातून दुजात जाण्यासाठी
धावते सतत वेड्या स्वप्नांच्या पाठी

कर्दमात गेला पाय रूते खोलात
तरी या वाटेची ओढ कशी अज्ञात!

विषय: 
प्रकार: 
शब्दखुणा: 

लाजो, शशांक, नी, चिन्नु... धन्यवाद!

पियु परी, कॅटेगरी टाकली आहे. पण बहुधा रंगीबेरंगी पानांसाठी ती दिसत नसावी.