मूठ

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

तुला काय?
तू पाठ फिरवून जाशीलही..
मग मी मला कसं आणि कुठंवर गोळा करू?
तुटल्या जीवाचे तार तार झाले..
भिनलेत सूर, कसे वजा करू?
सख्य नुरले वेड्या आसवांशी..
कसे आरश्याशी दगा करू?
खोल मूठ एकदाच ह्या जीवाची
कुठंवर श्वासांची निगा करू?
अस्तित्वाचा झगडा जिण्याशी
बोल मना तुला काय सजा करू?

प्रकार: 

Chaan !

मस्त लिहीलंय. फक्त 'तुटल्या जीवाचे तार तार झाल'' यातील 'तार तार' जरा खटकलं. ते 'टार टार' सारखे वाटतंय. बाकी खुपच छान!!