जागू -राधा स्पेशल...

Submitted by पुरंदरे शशांक on 19 April, 2013 - 10:44

जागू -राधा स्पेशल...

माय लेकी पी सी वर ..... पी सी वर
गप्पा रंगल्या नि ग वर .... नि ग वर
(गप्पा रंगल्या मा बो वर .... मा बो वर)

झाडे पाने फुले पहा .... फुले पहा
राधा जरा शांत रहा .... शांत रहा

एवढे पोस्ट करते मी .... करते मी
चळवळ जरा कर कमी .... कर कमी

मधेच लाऊ नको बोट ...... नको बोट
बघ पडली तिन्दा पोस्ट .... तिन्दा पोस्ट

की बोर्ड लवकर सोड सोड ..... सोड सोड
राधा हसली गोड गोड .... गोड गोड....

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Happy

मला वाटत ही कविता मबोवरील समस्त नवमाता आणि बाळांना लागु होते. >>>> नक्कीच

ती पहिली ओळ अशी वाचा

माय लेकी पी सी वर ..... पी सी वर
गप्पा रंगल्या मा बो वर .... मा बो वर

मस्त शशांक Happy

शशांकजी, काय सुरेख कविता केलेय. अगदि चित्र उभे राहिले डोळ्यासमोर !>>>>अगदी अगदी.

मी काढलेत राधाचे भरपूर फोटो Happy Happy

वा शशांकजी काय गोड कविता टाकलीत. खुप खुप धन्स. ही मी कॉपी करुन घेते आणि राधाला समजायला लागल की तिला दाखवते. Happy

प्रतिसाद द्यायला उशीर झाला कारण मी पिसीवरुन माबोवर ३ दिवस आले नाही. मोबाईलवरुनच वाचत होते तेही दिवसातून एकदा कधीतरी.

मी काढलेत राधाचे भरपूर फोटो स्मित स्मित>>>>>>>>>>>>>>>मी तिच्याशी ८ दिवस खेळून आले.
शोभे जिप्स्या गुणी मुलगा आहे तो थापा मारत नाही तुझ्यासारखा Lol दिवा घे. त्याने खरच राधाचे भरपूर फोटो काढलेत.

मी काढलेत राधाचे भरपूर फोटो स्मित स्मित>>>>>>>>>>>>>>>मी तिच्याशी ८ दिवस खेळून आले.
शोभे जिप्स्या गुणी मुलगा आहे तो थापा मारत नाही तुझ्यासारखा दिवा घे. त्याने खरच राधाचे भरपूर फोटो काढलेत. >>>>> अर्रे, हे सगळं तिच्या (शोभाच्या) वि पू त तरी लिहायचं ना - झाकली मूठ ..... Happy Wink

Pages