जागू -राधा स्पेशल...

Submitted by पुरंदरे शशांक on 19 April, 2013 - 10:44

जागू -राधा स्पेशल...

माय लेकी पी सी वर ..... पी सी वर
गप्पा रंगल्या नि ग वर .... नि ग वर
(गप्पा रंगल्या मा बो वर .... मा बो वर)

झाडे पाने फुले पहा .... फुले पहा
राधा जरा शांत रहा .... शांत रहा

एवढे पोस्ट करते मी .... करते मी
चळवळ जरा कर कमी .... कर कमी

मधेच लाऊ नको बोट ...... नको बोट
बघ पडली तिन्दा पोस्ट .... तिन्दा पोस्ट

की बोर्ड लवकर सोड सोड ..... सोड सोड
राधा हसली गोड गोड .... गोड गोड....

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

क्या बात है शशांक Happy माय-लेकी डोळ्यासमोर उभ्या राहिल्या एकदम.. जागू, गोडशी चाल लावून शिकव गं तिला ही कविता Happy

Pages